Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και νέοι


Κάθε χώρα της ΕΕ χαράζει τη δική της εκπαιδευτική πολιτική, η ΕΕ όμως τις βοηθά με τον καθορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Για τη μελλοντική οικονομική της επιτυχία, η ΕΕ χρειάζεται άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία που βασίζεται στη γνώση.
Επίσης, η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, προωθώντας παράλληλα την εκμάθηση ξένων γλωσσών και την ηλεκτρονική μάθηση.

Εκπαιδευτικές ανταλλαγές για φοιτητές και εκπαιδευτικούς

Για την περίοδο 2007-13, η ΕΕ έχει διαθέσει σχεδόν 13 δισ. ευρώ για δράσεις διά βίου μάθησης και διεθνείς ανταλλαγές. Τα κυριότερα προγράμματα είναι τα εξής:

 • Leonardo da Vinci: επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως πρακτική άσκηση για νέους μαθητευόμενους και ασκούμενους σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, και προγράμματα συνεργασίας που συνδέουν τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιχειρήσεις.
 • Σπουδές στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus: από το 1987, περίπου 2,5 εκατομμύρια φοιτητές και πανεπιστημιακοί συμμετείχαν σε ανταλλαγές με το πρόγραμμα Erasmus. Το Erasmus Mundus απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πανεπιστημιακούς απ’ όλον τον κόσμο, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πτυχίο μάστερ ή διδακτορικό από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
 • Grundtvig: προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα.
 • Comenius: συνεργασία μεταξύ σχολείων και μεταξύ των εκπαιδευτικών τους, ανταλλαγές μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συνεργασία σχολείων μέσω Διαδικτύου (eTwinning).
 • Δράσεις "Marie Curie": επαγγελματική κατάρτιση και δυνατότητες διεθνούς κινητικότητας για μεταπτυχιακούς ερευνητές.
Ομάδα μαθητευομένων © Carofoto

Προτεραιότητα στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολλά από τα προγράμματα αυτά είναι επίσης διαθέσιμα για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα τρίτων χωρών, κυρίως των χωρών που συνορεύουν με την ΕΕ ή που προτίθενται να προσχωρήσουν σ' αυτήν. Η ΕΕ προωθεί επίσης ανταλλαγές και σπουδές σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με 80 περίπου χώρες σε όλον τον κόσμο.

Europass: κάνε πιο κατανοητά τα προσόντα και τις δεξιότητές σου

Τα έγγραφα Europass βοηθούν τα άτομα να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε τυποποιημένη μορφή που διευκολύνει τόσο τους εργοδότες να κατανοούν τους τίτλους σπουδών άλλων χωρών όσο και τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν:

Άγαλμα του Εράσμου © Erasmus University Rotterdam

Το πρόγραμμα της ΕΕ για σπουδές στο εξωτερικό έχει το όνομα του Εράσμου, του μεγάλου ουμανιστή του 16ου αιώνα.

Επαγγελματικά προσόντα: συγκρισιμότητα και ευκολότερη αναγνώριση των τίτλων

Εκτός από τα έγγραφα Europass, το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) καθιστά συγκρίσιμα τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων. Κάθε νέο επαγγελματικό προσόν που αποκτάται εντός της ΕΕ αντιστοιχεί τώρα σε ένα από τα οκτώ επίπεδα αναφοράς του ΕΠΕΠ.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

33 ευρωπαϊκές χώρες (περιλαμβανομένων όλων των χωρών της ΕΕ) συμμετέχουν στη λεγόμενη ‘Διαδικασία της Κοπεγχάγης’ και συζητούν θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων και το δίκτυο διασφάλισης ποιότητας.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η ΕΕ συνεργάζεται με άλλες 20 χώρες για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης English στο πλαίσιο της «διαδικασίας της Μπολόνιας», η οποία προωθεί την προωθεί την αμοιβαία αναγνώριση των σπουδαστικών περιόδων και την καθιέρωση συγκρίσιμων προσόντων και ενιαίων ποιοτικών προτύπων.

Κοινότητες γνώσης και καινοτομίας

Tο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας English (EIT) συμβάλλει στη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εμπορικές εφαρμογές, φέρνοντας σε επαφή πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδρύματα. Στις προτεραιότητές του συγκαταλέγονται η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η νέα γενιά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Την περίοδο 2008-13 έλαβε από την ΕΕ χρηματοδότηση ύψους 309 εκατ. ευρώ.

Ευκαιρίες για τους νέους

Η πρωτοβουλία "Νεολαία σε κίνηση" English (en) έχει ως στόχο να βελτιώσει την εκπαίδευση και τις προοπτικές απασχόλησης των νέων με τους εξής τρόπους:

 • προσαρμόζοντας καλύτερα την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στις ανάγκες των νέων
 • ενθαρρύνοντας τους νέους να επωφεληθούν από τις υποτροφίες που χορηγεί η ΕΕ για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σε άλλη χώρα
 • ενθαρρύνοντας τις χώρες της ΕΕ να απλοποιήσουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2009) στοχεύει στην ισότητα των ευκαιριών για τους νέους τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας και ενθαρρύνει τους νέους να συμμετέχουν στα κοινά και να είναι ενεργοί πολίτες.

Το πρόγραμμα "Νεολαία σε Δράση" προωθεί την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στηρίζει σχέδια που βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνείδηση της ευρωπαϊκής τους ιθαγένειας, π.χ. κάνοντας εθελοντισμό σε μια άλλη χώρα μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού. Κατά την περίοδο 2007-13, η ΕΕ θα έχει επενδύσει σχεδόν 900 εκατ. ευρώ στις δραστηριότητες αυτές.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

 • Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής ΕκπαίδευσηςEnglish (en)
 • Υποστήριξη για Ευκαιρίες Προηγμένης Μάθησης και Κατάρτισης στην Ανατολική Ευρώπη και τον ΚαύκασοEnglish (en)
 • Δίκτυο EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;