Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία


Οι χώρες της ΕΕ έχουν την ευθύνη των συστημάτων που εφαρμόζουν στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά η ΕΕ τις βοηθά όσον αφορά τον καθορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα αυτό – το πρόγραμμα Erasmus+ Englishfrançais – έχει ως κύριο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας.

Δυνατότητες για τους νέους

Ομάδα μαθητευόμενων © Carofoto

Προτεραιότητα στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) προωθεί την ισότητα των ευκαιριών για τους νέους τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας, ενθαρρύνοντάς τους παράλληλα να έχουν ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Erasmus+ – Eκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός

  • Συνολικός προϋπολογισμός: 14,7 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης που έληξε το 2013)
  • Χάρη στο ποσό αυτό, πάνω από 4 εκατ. άτομα, νέοι ως επί το πλείστον, θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία ή να κάνουν εθελοντισμό στο εξωτερικό
  • Το πρόγραμμα θα βοηθήσει επίσης πάνω από 125.000 οργανώσεις να συνεργαστούν με ομολόγους τους σε άλλες χώρες για την εφαρμογή καινοτόμων και εκσυγχρονισμένων μεθόδων διδασκαλίας και απασχόλησης των νέων.

Το πρόγραμμα Erasmus+ αντικαθιστά 7 υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ στους συγκεκριμένους τομείς, απλουστεύοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση - π.χ., για πρώτη φορά, στον τομέα του αθλητισμού.

Europass - τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα

Το Europass είναι ένα σύνολο εγγράφων που βοηθούν τους νέους να περιγράψουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο μορφότυπο που ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αυτό διευκολύνει τους εργοδότες να κατανοούν προσόντα από άλλες χώρες και τους εργαζομένους να υποβάλλουν αίτηση για θέση εργασίας στο εξωτερικό.

Άγαλμα του Εράσμου © Erasmus University Rotterdam

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για σπουδές στο εξωτερικό έχει λάβει το όνομα του Εράσμου, ανθρωπιστή του 16ου αιώνα.

Επαγγελματικά προσόντα: συγκρισιμότητα και αναγνώριση

Tο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγελματικών Προσόντων English διευκολύνει τη σύγκριση διαφόρων εθνικών επαγγελματικών προσόντων συνδέοντας το επίπεδο εξετάσεων και εκπαίδευσης με ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Το πλαίσιο αυτό βοηθά τους Ευρωπαίους να μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές ή εργασία.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Μέσω της "Διαδικασίας της Κοπεγχάγης"οι ευρωπαϊκές χώρες (περιλαμβανομένων όλων των χωρών μελών της ΕΕ), τα σωματεία των εργαζομένων και οι εργοδότες συνεργάζονται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων και το δίκτυο διασφάλισης ποιότητας English, που βοηθούν τα άτομα να εργαστούν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η "Διαδικασία της Μπολόνιας" και η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης English σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη μετακίνηση από το ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα στο άλλο, προωθώντας την αμοιβαία αναγνώριση των σπουδαστικών περιόδων και την καθιέρωση συγκρίσιμων προσόντων και ενιαίων ποιοτικών προτύπων. 

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)

Βασική αποστολή του EIT English είναι να συγκεντρώνει τα καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις της Ευρώπης, προκειμένου να εστιάζουν στα μείζονα κοινωνικά προβλήματα.

Έρευνα - πρόγραμμα "Marie Curie-Skłodowska"

Tο πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie χρηματοδοτεί την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την κατάρτιση ερευνητών σε όλα τα επιστημονικά πεδία, βοηθώντας τους κυρίως να σπουδάσουν και να εργαστούν σε διάφορες χώρες και τομείς.

Αρχή σελίδας

Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής ΕκπαίδευσηςEnglish (en)
  • Υποστήριξη για Ευκαιρίες Προηγμένης Μάθησης και Κατάρτισης στην Ανατολική Ευρώπη και τον ΚαύκασοEnglish (en)
  • Δίκτυο EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;