Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom


Hvert EU-land er selv ansvarligt for sit uddannelses- og erhvervsuddannelsessystem, men EU hjælper dem med at fastsætte fælles mål og udveksle god praksis.

Flagskibsprogrammet inden for dette område – Erasmus+ Englishfrançais – skal især bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og styrke færdigheder og beskæftigelsesmuligheder.

Muligheder for unge

En gruppe lærlinge © Carofoto

Anerkendelse af faglige kvalifikationer i hele EU prioriteres højt.

EU's ungdomsstrategi Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) skal give unge lige muligheder inden for uddannelse og på arbejdsmarkedet og tilskynde dem til at blive aktive borgere og deltage i samfundslivet.

Erasmus+ Uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt

  • Samlet budget – 14,7 mia. euro (stigning på 40 % i forhold til finansieringsperioden frem til 2013)
  • Vil hjælpe over 4 million mennesker, de fleste af dem unge, til at studere, uddanne sig, få erhvervserfaring eller lave frivilligt arbejde i udlandet
  • Programmet vil også hjælpe over 125 000 organisationer med at arbejde sammen med kolleger i andre lande for at forny og modernisere undervisningen og ungdomsarbejdet.

Erasmus+ erstatter 7 eksisterende EU-programmer på disse områder og forenkler adgangen til finansiering – herunder for første gang for idræt.

Europass – standard-CV

Europass er en række dokumenter, som hjælper folk med at præsentere deres færdigheder og kvalifikationer i et standardformat, der bruges i hele Europa. Det gør det lettere for arbejdsgivere at forstå kvalifikationer fra andre lande og for arbejdstagere at søge job i udlandet.

Erasmusstatue © Erasmusuniversitetet i Rotterdam

EU's udvekslingsprogram for studerende er opkaldt efter Erasmus af Rotterdam, en lærd mand fra 1500-tallet.

Kvalifikationer – sammenlignelighed og anerkendelse

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer English gør det lettere at sammenligne kvalifikationer fra forskellige lande ved at knytte eksamener og uddannelsesniveau til en fælles referenceramme. Rammen skal hjælpe europæerne med at flytte til udlandet for at studere eller arbejde.

Erhvervsuddannelse

Gennem Københavnsprocessen samarbejder de europæiske lande (herunder alle EU-landene), fagforeninger og arbejdsgivere om at forbedre erhvervsuddannelserne. Et af resultaterne af dette samarbejde er det europæiske meritoverførselssystem og kvalitetssikringsnet English, der hjælper folk, som vil arbejde eller læse i udlandet.

Videregående uddannelser

Bolognaprocessen og oprettelsen af det europæiske område for videregående uddannelse English skal gøre det lettere at bevæge sig mellem uddannelsessystemer i Europa ved at arbejde for gensidig anerkendelse af studieophold, sammenlignelige kvalifikationer og ensartede kvalitetsnormer. 

Innovation og iværksætteri

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

EIT's English hovedopgave er at samle Europas bedste universiteter, forskningscentre og virksomheder for at tage større sociale udfordringer op.

Forskning – Marie Skłodowska-Curie-programmet

Marie Skłodowska-Curie-programmet støtter karriereudvikling for og uddannelse af forskere inden for alle videnskabelige grene, især ved at hjælpe dem til at studere og arbejde i forskellige lande og sektorer.

Til toppen

Uddannelse, erhvervsuddan‑ nelse, ungdom og sport

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • Det Europæiske ErhvervsuddannelsesinstitutEnglish (en)
  • Støtte til avancerede lærings- og uddannelsesmuligheder i Østeuropa og KaukasusEnglish (en)
  • Eurydice-nettetEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?