Vzdělávání, odborná příprava, mládež


Každý členský stát EU si vytváří vlastní politiku vzdělávání a odborné přípravy, nicméně EU pomáhá v tom, aby si členské státy stanovily společné cíle a sdílely osvědčené postupy.

Nový program Erasmus+ přispívá ke zvyšování kvalifikace a zaměstnatelnosti mladých lidí a pomáhá tak řešit nezaměstnanost mladých.

Příležitosti pro mladé lidi

Strategie EU pro mládež Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) usiluje o rovné příležitosti pro mladé lidi ve vzdělávání i na pracovním trhu a snaží se přivést mladé lidi k tomu, aby byli aktivními občany a aktivně se účastnili dění ve společnosti.

Program Erasmus+ – Vzdělávání, odborná příprava mládeže a sport

  • Celkový rozpočet – 14,7 miliard eur (o 40 % více než v předešlém období do roku 2013)
  • Prostředky jsou určeny až 4 milionům osob (především mladým lidem) – na studium, získávání odborných znalostí ve škole i v praxi a na dobrovolnou činnost v zahraničí.
  • Program pomůže též přibližně 125 tisícům organizací, které budou moci navázat kontakty s partnery v zahraničí a díky tomu inovovat a modernizovat učební postupy a práci s mladými lidmi.

Europass – normalizovaný formát životopisu

Europass je soubor dokumentů, který pomáhá lidem ucházejícím se o zaměstnání prezentovat své dovednosti a kvalifikaci. Má jednotný celoevropský formát. To zaměstnavatelům umožní lépe porozumět rozsahu a typu kvalifikace, kterou uchazeči získali v zahraničí, a zároveň pracovníkům usnadní podávat žádost o zaměstnání v zahraničí.

Uznávání srovnatelných kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací English umožňuje srovnání kvalifikací získaných v různých státech. Porovnává typy zkoušek a vzdělávací úrovně se společným referenčním rámcem. Jeho cílem je pomoci Evropanům studovat a pracovat v zahraničí.

Odborné vzdělávání a příprava

Na zdokonalování odborného vzdělávání a přípravy spolupracují evropské země (včetně všech členských zemí EU), odborové organizace a zaměstnavatelé prostřednictvím tzv. kodaňského procesu. Jedním z výsledků této iniciativy je zavedení evropského kreditního systému a sítě pro zajišťování kvality English. Ty usnadňují studium a hledání práce v zahraničí.

Vysokoškolské vzdělávání

Cílem tzv. boloňského procesu a vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je pomocí jednotných norem kvality, srovnatelných kvalifikací a vzájemného uznávání úseků studia absolvovaných na různých školách usnadnit přecházení mezi jednotlivými vzdělávacími systémy evropských zemích.

Inovace a podnikání

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Hlavním posláním EIT English je umožnit spolupráci těch nejlepších evropských vzdělávacích institucí, výzkumných pracovišť a podniků na řešení nejpalčivějších sociálních výzev.

Výzkum – program Marie Skłodowska-Curie

Program Marie Skłodowska-Curie podporuje profesní růst a odbornou přípravu výzkumných pracovníků ze všech vědeckých disciplín. Usnadňuje jim zejména studium a práci v zahraničí a v jiných odvětvích.

Začátek stránky

Vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Evropská nadace odborného vzděláváníEnglish (en)
  • Centrum podpory vzdělávacích a školicích aktivit pro východní Evropu a KavkazEnglish (en)
  • Síť EurydiceEnglish (en)
  • Erasmus +English (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?