Vzdělávání, odborná příprava a mladí lidé


Každý členský stát EU si vytváří vlastní politiku vzdělávání, nicméně EU je podporuje v tom, aby si stanovily společné cíle a sdílely osvědčené postupy. Zda EU uspěje po ekonomické stránkce i v budoucnu závisí na tom, zda její obyvatelstvo bude mít odpovídající vzdělání, tak aby obstála v konkurenci globalizovaného hospodářství, stavějícím na znalostech.
EU rovněž financuje programy pomáhající lidem, kteří chtějí studovat v zahraničí, účastnit se v cizině odborné přípravy, pracovní stáže nebo dobrovolné činnosti, a propaguje studium jazyků a e-learning.

Vzdělávací výměnné programy pro studenty i pedagogy

Na období 2007–2013 vyčlenila Evropská unie téměř 13 miliard eur na celoživotní vzdělávání a výměnné programy po celém světě. Jde především o programy:

 • Leonardo da Vinci: odborné vzdělávání, zejména pracovní stáže pro učně a praktikanty v podnicích v zahraničí, a projekty spolupráce, jejichž prostřednictvím jsou navazovány kontakty mezi institucemi odborného vzdělávání a podniky.
 • Studium v zahraničí v rámci programu Erasmus: od roku 1987 se programu Erasmus 2,5 millionu studentů a univerzitních pracovníků. Erasmus Mundus je určen postgraduálním studentům a akademickým pracovníkům z celého světa, kteří mají zájem získat magisterský titul nebo doktorát na evropských univerzitách.
 • Grundtvig: programy vzdělávání dospělých, zejména mezinárodní partnerství, sítě a mobilita.
 • Comenius spolupráce mezi školami a učiteli, plus výměny středoškolských studentů a partnerství škol na internetu (eTwinning).
 • Akce „Marie Curie“: profesní odborná příprava a možnosti mezinárodní spolupráce pro výzkumné pracovníky, od postgraduální úrovně výše.
Mistr se skupinou učňů při praktické výuce © Carofoto

Uznávání odborných kvalifikací v celé EU je prioritou.

Mnohých těchto programů se mohou účastnit studenti, učitelé a vzdělávací zařízení ze zemí mimo EU – především ze zemí, které s EU sousedí nebo které chtějí do EU vstoupit. EU také podporuje výměny a kurzy s tematikou evropské integrace společně se zhruba 80 zeměmi z celého světa.

Europass: prokázat kvalifikaci a dovednosti je nyní snazší

Dokumenty Europass pomáhají občanů prezentovat své znalosti a kvalifikaci. Využívají při tom jednotný formát. Zaměstnavatelé tak snáze zjistí, jakou kvalifikaci uchazeči o práci mají, i když ji získali v jiných zemích a uchazeči snáze získají práci. Mezi tyto dokumenty patří:

Socha Erasma Rotterdamského © Erasmova univerzita Rotterdam

Program EU umožňující studium v zahraničí byl pojmenován po filozofu z 16. století Erasmu Rotterdamském.

Srovnatelnost a snadné uznávaní kvalifikací

Vedle dokumentů Europass napomáhá lepší srovnatelnosti kvalifikačních systémů jednotlivých zemí EU také Evropský rámec kvalifikací (EQF). Každá nová kvalifikace vydaná v EU nyní patří do jedné z osmi referenčních úrovní EQF.

Odborné vzdělávání a příprava

33 evropských zemí (včetně všech zemí EU) projednává záležitosti odborného vzdělávání a přípravy v rámci tzv. kodaňského procesu, mimo jiné rovněž evropský kreditní systém nebo evropskou síť pro zajišťování kvality v této oblasti.

Vysokoškolské vzdělávání

V oblasti vysokoškolského vzdělávání spolupracuje Evropská unie v rámci tzv. boloňského procesu s 20 dalšími zeměmi za účelem vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) English , který prosazuje vzájemné uznávání úseků studia, srovnatelné kvalifikace a jednotné normy kvality.

Znalostní a inovační komunity

Evropský inovační a technologický institut English (EIT) napomáhá komerčnímu využití výsledků výzkumu prostřednictvím vytváření tzv. znalostních a inovačních komunit, jejímiž členy jsou univerzitiy, výzkumná pracoviště, podniky a nadace. K prioritám jeho činnosti patří změna klimatu, obnovitelné zdroje energie a příští generace informačních a komunikačních technologií. Na období 2008˜–2013 obdržel finanční prostředky Evropské unie ve výši 309 milionů eur.

Příležitostí pro mládež

O vyšší kvalitu vzdělání mladých lidí a jejich širší zaměstnatelnost usiluje iniciativa Mládež v pohybu English (en) , a to prostřednictvím těchto kroků:

 • zvýšením relevance vzdělání a odborné přípravy
 • stimulací zájmu mladých lidí o granty EU na studium nebo odbornou přípravu v dalších zemích Unie
 • podporou jednotlivých států ve zjednodušování přechodu absolventů do pracovního procesu.

Strategie EU pro mládež (2009) usiluje o rovné příležitostí pro mladé lidi ve vzdělávání i na pracovním trhu a snaží se přivést mladé lidi k tomu, aby byli aktivními občany a aktivně se účastnili dění ve společnosti.

Mládež v akci podporuje aktivní zapojení do společnosti a projekty, které mladým lidem přibližují koncept evropského občanství – např. v rámci dobrovolnické činnosti v jiných zemí EU zprostředkované Evropskou dobrovolnou službou. Do této činnosti EU v období 2007–2013 investuje téměř 900 milionů eur.

Začátek stránky

Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

 • Evropská nadace odborného vzděláváníEnglish (en)
 • Centrum podpory vzdělávacích a školicích aktivit pro východní Evropu a KavkazEnglish (en)
 • Síť EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?