Utveckling och samarbete


Drygt hälften av allt uvecklingsbistånd kommer från EU och dess medlemsländer. Det gör EU till världens största biståndsgivare. Största delen av biståndet går till låginkomstländer och de minst utvecklade länderna.

En investering i vår gemensamma framtid

EU:s utvecklingsbistånd – pengar från EU-budgeten och EU-ländernas statsbudgetar – uppgick sammanlagt till 56,2 miljarder euro 2013. 

Det motsvarar 0,43 procent av EU:s BNI. EU-länderna har lovat att nå målet 0,7 procent av BNI till 2015.

Utrotning av fattigdomen

Huvudmålet för EU:s utvecklingspolitik är att utrota fattigdomen på ett hållbart sätt. FN:s åtta millennieutvecklingsmål antogs år 2000 med deadline 2015 och de är avgörande för fattigdomsbekämpningen. Målen gäller allt från att halvera den extrema fattigdomen till att stoppa spridningen av hiv/aids och se till att alla får grundläggande skolgång. 

Antalet människor som lever i absolut fattigdom har minskat med 600 miljoner sedan 1990, men de andra målen har inte uppfyllts i samma grad. Det är särskilt svårt att minska antalet mammor och barn som dör i barnsäng och förse människor med rent dricksvatten. EU har utlovat ytterligare 1 miljard euro för att hjälpa de 79 länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet där utvecklingen gått långsammast. 

EU:s biståndskommissionär Andris Piebalgs ingår i en FN-grupp ledd av generalsekreterare Ban Ki Moon som ska diskutera den globala utvecklingsagendan efter 2015. 

EU och millennieutvecklingsmålen English (en) español (es) français (fr)

En agenda för förändring

Agendan för förändring English (en) antogs 2012. Den tar ett nytt grepp på EU:s utvecklingspolitik och tar hänsyn till att vi lever i en föränderlig värld, att nya givarländer har kommit till och att utvecklingsländerna har nya problem. 

Den nya strategin ska ge ett mer strategiskt, målinriktat och resultatinriktat bistånd. Den har två huvudmål:

En jordbrukare diversifierar sina inkomster genom att odla solrosor

En jordbrukare diversifierar sina inkomster genom att odla solrosor.

 • Insatser för mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning.
 • Hållbar tillväxt för alla – så att människor kan ta sig ur fattigdom på egen hand.

Agendan för förändring är inriktad på följande tre områden:

 • Social trygghet, vård och hälsa, utbildning och sysselsättning.
 • Företagsklimat, handel och världsmarknader.
 • Hållbart jordbruk och hållbar energi.

Agendan ska också

 • göra biståndet effektivare
 • använda nya innovativa finansieringssätt genom en kombination av lån och bidrag
 • se till att alla EU-strategier för t.ex. klimat, jordbruk och handel är förenliga med utvecklingsmålen. 

Människor och länder ska få hjälp till självhjälp

Genom åren har EU hjälpt många länder med att utrota fattigdom och skapa en bättre framtid för invånarna. Det är ofta ett långsiktigt arbete. 

Bland de senaste framgångarna märks bland annat

 • ökade inkomster och bättre hälsa och livskvalitet för fattiga textilarbetare i södra Indien 
 • utbildning av unga i företagande och ekonomi för att fler nya företag ska kunna startas i Brasilien
 • naturvetenskaplig innovation för att skydda boskap mot tsetseflugan i Kenya
 • stöd till utbildningsprogram i Swaziland. 

Läs om fler biståndsprojekt English (en) français (fr) under ”Afrika, Västindien och Stilla havsområdet”.

Människor ska skapa sin egen framtid

EU:s utvecklingspolitik har som mål att hjälpa utsatta människor i utvecklingsländerna att ta kontroll över sin egen framtid. Detta innebär att man

 • tar tag i orsakerna till utsattheten, exempelvis bristen på mat och rent vatten, utbildning, hälso- och sjukvård, jobb, mark, samhällsservice, infrastruktur och bra miljö 
 • utrotar sjukdomar och ger tillgång till billiga läkemedel för att bekämpa epidemier, exempelvis hiv/aids 
 • minskar utvecklingsländernas skuldbörda, så att de kan satsa på viktiga offentliga investeringar i stället för att betala ränta till rika långivare i industriländerna 
 • satsar på hjälp till självhjälp och strategier för att utrota fattigdomen
 • stöder den demokratiska processen
 • stärker respekten för de mänskliga rättigheterna och jämställdhetsarbetet
 • stimulerar stabilare ekonomiska förhållanden så att företagen kan växa och skapa fler jobb.

Till början

Utveckling och samarbete

Publicerad i februari 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • Europeiska utvecklingsdagarnaEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?