Utveckling och samarbete


Drygt hälften av allt utvecklingsbistånd kommer från EU och dess medlemsländer. Det gör EU till världens största biståndsgivare. Största delen av biståndet går till låginkomstländer och de minst utvecklade länderna.

En investering i vår gemensamma framtid

EU:s utvecklingsbistånd – pengar från EU-budgeten och EU-ländernas statsbudgetar – uppgick sammanlagt till 56,2 miljarder euro 2013.

Det motsvarar 0,43 procent av EU:s BNI. EU-länderna har lovat att nå målet 0,7 procent av BNI till 2015.

Utrotning av fattigdomen

Huvudmålet för EU:s utvecklingspolitik är att utrota fattigdomen på ett hållbart sätt. FN:s åtta millennimål antogs år 2000 med deadline 2015 och är avgörande för fattigdomsbekämpningen. Målen gäller allt från att halvera den extrema fattigdomen till att stoppa spridningen av hiv/aids och se till att alla får grundläggande skolgång.

En jordbrukare diversifierar sina inkomster genom att odla solrosor

En jordbrukare diversifierar sina inkomster genom att odla solrosor.

Antalet människor som lever i absolut fattigdom har minskat med 600 miljoner sedan 1990, men de andra målen har inte uppfyllts i samma grad. Det är särskilt svårt att minska antalet mammor och barn som dör i barnsäng och förse människor med rent dricksvatten. EU har utlovat ytterligare 1 miljard euro för att hjälpa de 79 länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet där utvecklingen gått långsammast.

Efter 2015

De nuvarande millenniemålen löper ut 2015 och ersätts då av en ny ram. I juni 2014 lade EU-kommissionen fram sitt policydokument Ett anständigt liv för alla: från vision till kollektiva åtgärder English. Där beskrivs EU:s strategi efter 2015 för att utrota fattigdom och främja hållbar utveckling, och behovet av ett nytt globalt partnerskap.

Människor och länder ska få hjälp till självhjälp

Genom åren har EU hjälpt många länder med att utrota fattigdom och skapa en bättre framtid för invånarna. Det är ofta ett långsiktigt arbete.

Exempel från Bolivia

Bättre hygien genom utbyggd infrastruktur

Det här EU-projektet har förbättrat tillgången till vatten och sanitet i städerna Potosí och Tarija, där man byggt 39 vattenförsörjningssystem och 11 avloppssystem, inklusive 8 reningsverk.

Vattenmätare har installerats i 60 000 hushåll och 31 000 hem är nu anslutna till avloppssystemet. Sammanlagt har 76 000 personer fått bättre tillgång till dricksvatten och sanitära anläggningar.

Människor ska skapa sin egen framtid

EU:s utvecklingspolitik har som mål att hjälpa utsatta människor i utvecklingsländerna att ta kontroll över sin egen framtid. Det innebär att man

  • tar tag i orsakerna till utsattheten, exempelvis bristen på mat och rent vatten, utbildning, hälso- och sjukvård, jobb, mark, samhällsservice, infrastruktur och bra miljö
  • utrotar sjukdomar och ger tillgång till billiga läkemedel för att bekämpa hiv/aids och andra epidemier
  • minskar utvecklingsländernas skuldbörda, så att de kan satsa på viktiga offentliga investeringar i stället för att betala ränta till rika långivare i industriländerna
  • satsar på hjälp till självhjälp och strategier för att utrota fattigdomen
  • stöder den demokratiska processen
  • stärker respekten för de mänskliga rättigheterna och jämställdhetsarbetet
  • stimulerar stabilare ekonomiska förhållanden så att företagen kan växa och skapa fler jobb.
Exempel från Afrika

Stoppa kvinnlig könsstympning

Miljontals flickor och kvinnor i hela världen riskerar fortfarande att utsättas för kvinnlig könsstympning, särskilt i utvecklingsländerna. Men det är på väg att ändras. Tack vare ett EU-projekt med Unicef i Senegal har mer än 5 300 samhällen övergett denna praxis de senaste tio åren. Senegal är därmed på väg att bli det första land i världen som helt upphör med könsstympning, troligen under 2015.

Projektet ingår i ett initiativ som har bidragit till att rädda tusentals flickor från könsstympning i fem afrikanska länder: Egypten, Eritrea, Etiopien, Senegal och Sudan.

Till början

Utveckling och samarbete

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • Europeiska utvecklingsdagarnaEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?