Razvoj in sodelovanje


Več kot polovica vse razvojne pomoči prihaja iz Evropske unije in njenih držav članic. Evropska unija je tako največja darovalka pomoči na svetu. Največ pomoči namenja državam z nizkim dohodkom in najmanj razvitim državam.

Naložba v skupno prihodnost

Leta 2013 je razvojna pomoč EU – pomoč iz skladov EU in iz nacionalnih proračunov držav članic EU – skupaj znašala 56,2 milijarde evrov.

To predstavlja 0,43 % bruto nacionalnega dohodka EU. Države EU so se zavezale, da bodo do leta 2015 dosegle cilj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka.

V novem tisočletju brez revščine

EU želi z razvojno politiko na podlagi trajnostnega pristopa zlasti izkoreniniti revščino. Pri tem je ključnih 8 razvojnih ciljev tisočletja, ki so jih Združeni narodi sprejeli leta 2000 in naj bi jih dosegli do leta 2015. Med njimi so zmanjšanje števila skrajno revnih za polovico, ustavitev napredovanja HIV/AIDS ter osnovnošolsko izobraževanje za vse.

Kmetica si povečuje dohodek z gojenjem sončnic

Kmetica si povečuje dohodek z gojenjem sončnic

Število ljudi, ki živijo v popolni revščini, se je od leta 1990 zmanjšalo za 600 milijonov, vendar je bil napredek pri doseganju drugih ciljev tisočletja manjši. Zlasti je težko zmanjšati umrljivosti mater in otrok pri porodu ter zagotoviti čisto pitno vodo. EU je zato 79 afriškim, karibskim in pacifiškim državam namenila dodatno milijardo evrov za dosego ciljev, pri katerih je najmanj napredka.

Po letu 2015

Leta 2015 bo cilje novega tisočletja nasledil nov okvir, saj je Evropska komisija junija 2014 objavila strateški dokument z naslovom Dostojno življenje za vse: od vizije do skupnega ukrepanja English. V njem je opredelila agendo EU v obdobju po letu 2015 na področju izkoreninjanja revščine, spodbujanja trajnostnega razvoja in razvoja novega globalnega partnerstva.

Pomoč državam in posameznikom pri odpravljanju revščine

V vseh teh letih je EU podprla številne države v njihovih prizadevanjih za izkoreninjenje revščine in ustvarjanje boljše prihodnosti za njihove prebivalce. Pogosto gre za dolgotrajen proces.

Primer iz Bolivije

Z boljšo infrastrukturo do boljše higiene in zdravja

Ta projekt EU je bil namenjen izboljšanju oskrbe z vodo v bolivijskih mestih Potosí in Tarija ter kanalizacijskega sistema. Zgradili so 39 sistemov oskrbe z vodo in 11 kanalizacijskih sistemov, vključno z 8 napravami za čiščenje odpadnih voda.

Kar 60 000 gospodinjstev so opremili s števci vode, 31 000 gospodinjstev pa je zdaj priključenih na kanalizacijski sistem. Skupaj ima zdaj 76 000 ljudi boljši dostop do pitne vode in kanalizacije.

Nadzor nad svojo usodo

EU želi z razvojno politiko prikrajšanim ljudem v državah v razvoju omogočiti nadzor nad lastnim razvojem. To pomeni:

  • odpravljati vzroke njihove ranljivosti: pomanjkanje hrane in čiste vode, slabše možnosti na področju izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja, kmetijske pridelave, socialnih storitev, infrastrukture in zdravega okolja,
  • izkoreniniti bolezni in omogočiti dostop do poceni zdravil pri odpravljanju epidemij, denimo HIV/AIDS,
  • zmanjšati breme dolga držav v razvoju, da bi imele več denarja za ključne javne naložbe, namesto da plačujejo obresti bogatim posojilodajalcem v industrijsko razvitih državah,
  • spodbujati strategije za samopomoč in izkoreninjenje revščine,
  • podpirati demokratični proces,
  • krepiti spoštovanje človekovih pravic, vključno z enakostjo med spoloma,
  • spodbujati trdnejše gospodarsko okolje, v katerem se lahko podjetja razvijajo in ustvarjajo delovna mesta.
Primeri iz Afrike

Preprečevanje pohabljanja ženskih spolovil

Milijonom deklet in žensk po celem svetu še vedno grozi pohabitev njihovih spolovil, zlasti je ta nevarnost velika v državah v razvoju. Vendar pa tudi na tem področju prihaja do sprememb. EU je denimo v sodelovanju z Unicefom v manj kot desetletju prepričala več kot 5 300 skupnosti v Senegalu, naj opustijo to prakso. S tem uspehom je Senegal na dobri poti, da leta 2015 postane prva država na svetu, ki bo razglasila popolno opustitev pohabljanja ženskih spolnih organov.

Projekt je bil del pobude, ki je v petih afriških državah že več tisoč deklet rešil pred to kruto prakso, in sicer v Egiptu, Etiopiji, Eritreji, Senegalu in Sudanu.

Na vrh

Razvoj in sodelovanje

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Evropski razvojni dneviEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?