Razvoj in sodelovanje


Več kot polovica vse razvojne pomoči prihaja iz Evropske unije in njenih držav članic. Evropska unija je tako največja darovalka pomoči na svetu. Največ pomoči namenja državam z nizkim dohodkom in najmanj razvitim državam.

Naložba v našo skupno prihodnost

Leta 2013 je razvojna pomoč EU – pomoč iz skladov EU in iz nacionalnih proračunov držav članic EU – skupaj znašala 56,2 milijarde evrov. 

To predstavlja 0,43 % bruto nacionalnega dohodka EU. Države EU so se zavezale, da bodo do leta 2015 dosegle cilj 0,7 % bruto nacionalnega dohodka.

V novem tisočletju brez revščine

EU želi z razvojno politiko na podlagi trajnostnega pristopa zlasti izkoreniniti revščino. Pri tem je ključnih 8 razvojnih ciljev tisočletja, ki so jih Združeni narodi sprejeli leta 2000 in naj bi jih dosegli do leta 2015. Med njimi so zmanjšanje števila skrajno revnih za polovico, ustavitev napredovanja HIV/AIDS ter osnovnošolsko izobraževanje za vse. 

Število ljudi, ki živijo v popolni revščini, se je od leta 1990 zmanjšalo za 600 milijonov, vendar je bil napredek pri doseganju drugih ciljev tisočletja manjši. Zlasti je težko zmanjšati umrljivosti mater in otrok pri porodu ter zagotoviti čisto pitno vodo. EU je zato 79 afriškim, karibskim in pacifiškim državam namenila dodatno milijardo evrov za dosego ciljev, pri katerih je najmanj napredka. 

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs sodeluje v skupini na visoki ravni ZN, ki bo pod vodstvom generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Moona preučila prihodnost svetovne razvojne agende po letu 2015. 

EU in razvojni cilji tisočletja English (en) español (es) français (fr)

Agenda za spremembe

Agenda za spremembe English (en) je bila sprejeta leta 2012 in določa nov pristop razvojne politike, ki upošteva spremembe v svetu, pojav novih donatorjev in nove izzive za države v razvoju. 

Z novo politiko naj bi bila pomoč bolj strateška, ciljno usmerjena in osredotočena na rezultate. Politika ima dva glavna dela:

Kmetica si povečuje dohodek z gojenjem sončnic

Kmetica si povečuje dohodek z gojenjem sončnic

 • uveljavljanje človekovih pravic, demokracije in dobrega upravljanja
 • spodbujanje vključujoče in trajnostne rasti, ki omogoča ljudem, da se sami izkopljejo iz revščine

Agenda za spremembe je namenjena razvojni pomoči na treh področjih:

 • socialna zaščita, zdravstvo, izobraževanje in delovna mesta
 • poslovno okolje, trgovina in svetovni trgi
 • trajnostno kmetijstvo in energija

EU želi z agendo:

 • povečati učinkovitost pomoči
 • zagotoviti financiranje na inovativne načine, s posojili in nepovratnimi sredstvi
 • zagotoviti, da politike EU, denimo o podnebnih spremembah, kmetijstvu ali trgovini, dosledno upoštevajo razvojne cilje EU 

Pomoč državam in posameznikom pri odpravljanju revščine

V vseh teh letih je EU podprla številne države v njihovih prizadevanjih za izkoreninjenje revščine in ustvarjanje boljše prihodnosti za njihove prebivalce. Pogosto gre za dolgotrajen proces. 

Med velike uspehe v zadnjih letih spadajo:

 • izboljšanje dohodkov, zdravja in kakovosti življenja revnih delavcev v tekstilni industriji v južni Indiji, 
 • usposabljanje mladih za podjetništvo, upravljanje podjetij in financiranje novoustanovljenih podjetij v Braziliji,
 • zaščita kenijske živine pred muho cece z znanstveno utemeljenimi inovacijami,
 • podpora programu za izobraževanje in usposabljanje v Svaziju. 

Več študij o razvojnih ukrepih English (en) français (fr) je na voljo pod zavihkom Afriške, karibske in pacifiške države.

Nadzor nad svojo usodo

EU želi z razvojno politiko prikrajšanim ljudem v državah v razvoju omogočiti nadzor nad njihovim razvojem. To pomeni:

 • odpravljati vzroke njihove ranljivosti: pomanjkanje hrane in čiste vode, slabše možnosti na področju izobraževanja, zdravstva, zaposlovanja, kmetijske pridelave, socialnih storitev, infrastrukture in zdravega okolja, 
 • izkoreniniti bolezni in omogočiti dostop do poceni zdravil pri odpravljanju epidemij, denimo HIV/AIDS, 
 • zmanjšati breme dolga držav v razvoju, da bi imele več denarja za ključne javne naložbe, namesto da plačujejo obresti bogatim posojilodajalcem v industrijsko razvitih državah, 
 • spodbujati strategije za samopomoč in izkoreninjenje revščine,
 • podpirati demokratični proces,
 • krepiti spoštovanje človekovih pravic, vključno z enakostjo med spoloma,
 • spodbujati trdnejše gospodarsko okolje, v katerem se lahko podjetja razvijajo in ustvarjajo delovna mesta.

Na vrh

Razvoj in sodelovanje

Objavljeno februarja 2014

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

 • Evropski razvojni dneviEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?