Navigačný riadok

Rozvoj a spolupráca


EÚ a jej členské štáty sú najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci – spolu poskytujú viac než polovicu pomoci chudobným krajinám. Väčšina pomoci je určená krajinám s nízkym príjmom a najmenej rozvinutým krajinám.

Investovanie do našej spoločnej budúcnosti

V roku 2013 dosiahla rozvojová pomoc z fondov EÚ a členských štátov spolu celkovo 56,2 miliardy EUR. 

Táto suma predstavuje 0,43 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Krajiny EÚ sa zaviazali dosiahnuť cieľ 0,7 % HND do roku 2015.

Nové tisícročie bez biedy

Rozvojová politika EÚ sa zameriava predovšetkým na odstránenie chudoby prostredníctvom udržateľného prístupu. Pomáha jej v tom 8 miléniových rozvojových cieľov OSN (MRC), ktoré v roku 2000 prijali svetoví lídri a ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2015. Medzi tieto ciele patrí zníženie extrémnej chudoby na polovicu, zastavenie šírenia HIV/AIDS, či zvýšenie dostupnosti všeobecného základného vzdelania. 

Hoci sa počet ľudí žijúcich v absolútnej chudobe od roku 1990 znížil o 600 miliónov, pokrok pri dosahovaní ostatných miléniových cieľov je menej sľubný. Medzi obzvlášť zložité ciele patria zníženie úmrtnosti matiek a detí pri pôrode a zabezpečenie čistej pitnej vody. EÚ sa v rámci svojho úsilia o pomoc zaviazala poskytnúť ďalšiu miliardu EUR, ktoré sa majú použiť v 79 afrických, karibských a tichomorských krajinách na plnenie cieľov, pri ktorých je pokrok najpomalší. 

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs sa bude zaoberať budúcnosťou globálneho programu rozvoja v období po roku 2015 v rámci skupiny OSN na vysokej úrovni pod vedením generálneho tajomníka OSN Ban Ki Moona. 

EÚ a miléniové rozvojové ciele English (en) español (es) français (fr)

Program zmien

Program zmien English (en) prijatý v roku 2012 stanovuje nový prístup k rozvojovej politike EÚ, ktorý odráža zmeny vo svete, existenciu nových darcov a nové výzvy v rozvojových krajinách. 

Cieľom novej politiky je zmeniť charakter pomoci tak, aby bola strategickejšia, lepšie zacielená a orientovaná na výsledky. Program má 2 hlavné línie:

Farmárka diverzifikuje svoje príjmy pestovaním slnečníc

Farmárka diverzifikuje svoje príjmy pestovaním slnečníc

 • podpora ľudských práv, demokracie a dobrej správy vecí verejných,
 • zameranie sa na inkluzívny a udržateľný rast, ktorý umožní ľuďom vymaniť sa z chudoby.

Program zmien sa zameriava na poskytovanie rozvojovej pomoci v troch oblastiach:

 • sociálna ochrana, zdravotníctvo, vzdelávanie a pracovné miesta,
 • podnikateľské prostredie, obchod a svetové trhy,
 • udržateľné poľnohospodárstvo a energetika.

Jeho cieľom je:

 • zlepšiť účinnosť pomoci,
 • poskytovať financovanie inovačným spôsobom prostredníctvom kombinácie pôžičiek a grantov,
 • zabezpečiť, aby boli všetky politiky EÚ, či už v oblasti zmeny klímy, poľnohospodárstva alebo obchodu, v súlade s rozvojovými cieľmi EÚ. 

Pomoc krajinám a jednotlivcom v ich snahe vymaniť sa z chudoby

V priebehu rokov EÚ pomohla mnohým krajinám v ich úsilí o odstránenie chudoby a vytvorenie lepšej budúcnosti pre ich obyvateľov. Ide často o dlhodobý proces. 

Medzi nedávne úspechy patrí:

 • zvýšenie príjmov a zlepšenie zdravia a kvality života chudobných pracovníkov v textilnom priemysle na juhu Indie, 
 • školenia pre mladých ľudí v oblasti podnikania, podnikového riadenia a financovania začínajúcich podnikov v Brazílii,
 • inovačné a vedecké spôsoby ochrany dobytka pred muchou tse-tse v Keni,
 • podpora programu vzdelávania a odbornej prípravy v Svazijsku. 

Ďalšie prípadové štúdie v oblasti rozvojovej pomoci English (en) français (fr) nájdete v časti „Afrika, Karibik a Tichomorie“.

Umožniť ľuďom vziať osud do vlastných rúk

Cieľom rozvojovej politiky EÚ je poskytnúť znevýhodneným skupinám ľudí v rozvojových krajinách možnosť riadiť svoj vlastný rozvoj. To znamená:

 • riešiť príčiny ich zraniteľnosti, ktoré zahŕňajú nedostatočný prístup k jedlu a čistej vode alebo vzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti, zamestnaniu, pôde, sociálnym službám, infraštruktúre a zdravému životnému prostrediu, 
 • odstrániť choroby a poskytnúť prístup k lacným liekom na boj so závažnými ochoreniami ako HIV/AIDS, 
 • znížiť zadlženosť rozvojových krajín, ktoré namiesto splácania úrokov bohatým veriteľom v rozvinutých krajinách budú môcť financovať kľúčové verejné investície, 
 • podporovať stratégie svojpomoci a odstraňovania biedy;
 • podporovať demokratický proces,
 • posilniť dodržiavanie ľudských práv, vrátane rovnosti medzi mužmi a ženami a
 • podporiť stabilnejšie ekonomické prostredie, v ktorom môžu podniky rásť a vytvárať pracovné miesta.

Na začiatok

Rozvoj a spolupráca

Dátum uverejnenia: február 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Európske rozvojové dniEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?