Navigačný riadok

Rozvoj a spolupráca


EÚ a jej členské štáty sú najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci – spolu poskytujú viac než polovicu pomoci chudobným krajinám. Väčšina pomoci je určená krajinám s nízkym príjmom a najmenej rozvinutým krajinám.

Investovanie do našej spoločnej budúcnosti

V roku 2013 dosiahla rozvojová pomoc z fondov EÚ a členských štátov spolu celkovo 56,2 miliardy EUR.

Táto suma predstavuje 0,43 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Krajiny EÚ sa zaviazali dosiahnuť cieľ 0,7 % HND do roku 2015.

Nové tisícročie bez biedy

Rozvojová politika EÚ sa zameriava predovšetkým na odstránenie chudoby prostredníctvom udržateľného prístupu. Pomáha jej v tom 8 miléniových rozvojových cieľov OSN (MRC), ktoré v roku 2000 prijali svetoví lídri a ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2015. Medzi tieto ciele patrí zníženie extrémnej chudoby na polovicu, zastavenie šírenia HIV/AIDS, či zvýšenie dostupnosti všeobecného základného vzdelania.

Farmárka diverzifikuje svoje príjmy pestovaním slnečníc

Farmárka diverzifikuje svoje príjmy pestovaním slnečníc

Hoci sa počet ľudí žijúcich v absolútnej chudobe od roku 1990 znížil o 600 miliónov, pokrok pri dosahovaní ostatných miléniových cieľov je menej sľubný. Medzi obzvlášť zložité ciele patria zníženie úmrtnosti matiek a detí pri pôrode a zabezpečenie čistej pitnej vody. EÚ sa v rámci svojho úsilia o pomoc zaviazala poskytnúť ďalšiu miliardu EUR, ktoré sa majú použiť v 79 afrických, karibských a tichomorských krajinách na plnenie cieľov, pri ktorých je pokrok najpomalší.

Po roku 2015

V roku 2015 prestanú platiť súčasné miléniové rozvojové ciele a nahradí ich nový rámec. V júni 2014 Európska komisia uverejnila politický dokument nazvaný „Dôstojný život pre všetkých: English od vízie k spoločným opatreniam English“. V tomto dokumente sa uvádza program EÚ po roku 2015 v oblasti boja proti chudobe a podpory udržateľného rozvoja vrátane potreby nového globálneho partnerstva.

Pomoc krajinám a ľuďom v ich snahe vymaniť sa z chudoby

V priebehu rokov EÚ pomohla mnohým krajinám v ich úsilí o odstránenie chudoby a vytvorenie lepšej budúcnosti pre ich obyvateľov. Ide často o dlhodobý proces.

Príklad z Bolívie

Lepšia hygiena a základné zdravie pomocou zlepšenej infraštruktúry

Tento projekt bol vytvorený s cieľom zlepšiť zásobovanie vodou do bolívijských miest Potosí a Tarija a modernizovať hygienické zariadenia. Jeho výsledkom bolo 39 systémov zásobovania vodou a 11 kanalizačných systémov vrátane 8 čistiarní odpadových vôd.

Do 60 000 domácností sa nainštalovali vodomery, pričom ďalších 31 000 domácnosti je teraz napojených na kanalizačný systém. Celkovo malo priamy úžitok z lepšieho prístupu k pitnej vode a hygienickým zariadeniam 76 000 ľudí.

Umožniť ľuďom vziať budúcnosť do vlastných rúk

Cieľom rozvojovej politiky EÚ je poskytnúť znevýhodneným skupinám ľudí v rozvojových krajinách možnosť riadiť svoj vlastný rozvoj. To znamená:

  • riešiť príčiny ich zraniteľnosti, ako napríklad nedostatočný prístup k jedlu, čistej vode, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu, pôde, sociálnym službám, infraštruktúre a zdravému životnému prostrediu,
  • odstrániť choroby a poskytnúť prístup k lacným liekom na boj so závažnými ochoreniami ako HIV/AIDS,
  • znížiť zadlženosť rozvojových krajín, ktoré namiesto splácania úrokov bohatým veriteľom v rozvinutých krajinách budú môcť financovať kľúčové verejné investície,
  • podporovať stratégie svojpomoci a odstraňovania biedy,
  • podporovať demokratický proces,
  • zlepšiť dodržiavanie ľudských práv vrátane rovnosti medzi mužmi a ženami a
  • podporiť stabilnejšie ekonomické prostredie, v ktorom môžu podniky rásť a vytvárať pracovné miesta.
Príklady z Afriky

Úsilie v oblasti prevencie mrzačenia ženských pohlavných orgánov

Milióny dievčat a žien na celom svete a osobitne rozvojových krajinách sú stále vystavené riziku mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Situácia sa však zlepšuje. Vďaka projektu EÚ a organizácie UNICEF v Senegale sa v priebehu desiatich rokov od týchto praktík upustilo vo viac ako 5 300 spoločenstvách. Senegal sa tak priblížil k tomu, aby sa stal vôbec prvou krajinou na svete, ktorá vyhlási úplné upustenie od tejto praktiky. Toto vyhlásenie sa očakáva do roku 2015.

Projekt je súčasťou iniciatívy, ktorá pomohla zachrániť tisícky dievčat pred mrzačením ženských pohlavných orgánov v 5 afrických krajinách: v Egypte, Etiópii, Eritrei, Senegale a Sudáne.

Na začiatok

Rozvoj a spolupráca

Rukopis bol dokončený v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Európske rozvojové dniEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?