Navigačný riadok

Rozvoj a spolupráca


EÚ a jej členské štáty sú najväčším svetovým poskytovateľom pomoci – spolu poskytujú viac ako 50 % pomoci chudobným krajinám.

Rozvojová politika však predstavuje viac ako zabezpečenie čistej vody a asfaltových ciest, nech sú akokoľvek dôležité. Únia podporuje rozvoj aj pomocou obchodu. Otvára svoje trhy pre dovoz z chudobných krajín a podnecuje ich, aby viac rozvíjali vzájomný obchod.

Investovanie do našej spoločnej budúcnosti

V roku 2011 dosiahla rozvojová pomoc z fondov EÚ a členských štátov spolu celkovo 53 miliárd EUR.

Táto suma predstavuje 0,42 % hrubého národného dôchodku (HND) všetkých krajín EÚ spolu, čo z EÚ robí najštedrejšieho darcu pomoci na svete. Na dosiahnutie cieľa stanoveného Európskou radou, t. j. zvýšiť tento podiel do roku 2015 na 0,7 % HND, je však potrebné ďalšie spoločné úsilie.

Nové tisícročie bez biedy

Hlavným cieľom rozvojovej politiky EÚ je udržateľným spôsobom odstrániť biedu. Kľúčovým medzníkom sú miléniové rozvojové ciele OSN, ktoré v roku 2000 prijali svetoví lídri a ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2015. Medzi tieto ciele patrí zníženie extrémnej chudoby na polovicu, zastavenie šírenia HIV/AIDS, či zvýšenie dostupnosti všeobecného základného vzdelania.

Hoci sa počet ľudí žijúcich v absolútnej chudobe od roku 1990 znížil o 600 miliónov, pokrok pri dosahovaní ostatných miléniových cieľov je menej sľubný. Medzi najzložitejšie ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2015, patria zníženie úmrtnosti matiek a detí pri pôrode a zabezpečenie čistej pitnej vody. V roku 2011 sa EÚ zaviazala poskytnúť ďalšiu miliardu EUR na dosiahnutie tých cieľov, ktorých pokrok bol v 79 afrických, karibských a tichomorských štátoch najpomalší.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs sa bude zaoberať budúcnosťou globálnej rozvojovej agendy v období po roku 2015 v rámci skupiny OSN na vysokej úrovni pod vedením generálneho tajomníka OSN Ban Ki Moona.

 • EÚ a miléniové rozvojové ciele English (en) español (es) français (fr)

Program zmien

Program zmien English (en) je novým podkladom pre rozvojovú politiku EÚ, ktorý schválili ministri členských štátov EÚ v roku 2012. Nový prístup k rozvojovej politike, ktorý sa v ňom zakotvuje, odráža zmeny vo svete, existenciu nových darcov a nové výzvy v rozvojových krajinách.

Nová politika sa zameriava na poskytovanie viac strategickej a cielenej pomoci orientovanej na výsledky. Má dve línie:

Ruka držiaca ryžové rastliny ©Natalia Lazarewicz

Program EÚ pre potravinovú bezpečnosť pomáha pestovať ryžu obyvateľom v Aweil v Sudáne

 • podpora ľudských práv, demokracie a dobrej správy vecí verejných a
 • inkluzívny a udržateľný rast, ktorý umožní ľuďom vymaniť sa z chudoby.

Program zmien sa zameriava na poskytovanie rozvojovej pomoci v troch oblastiach:

 • sociálna ochrana, zdravotníctvo, vzdelávanie a pracovné miesta;
 • podnikateľské prostredie, obchod a svetové trhy;
 • udržateľné poľnohospodárstvo a energetika.

A napokon, cieľom programu zmien je zlepšiť účinnosť pomoci a využívať nové inovatívne spôsoby poskytovania financií prostredníctvom kombinovania grantov a pôžičiek. Program chce zabezpečiť, aby boli všetky politiky EÚ (zmena klímy, poľnohospodárstvo či obchod) konzistentné s rozvojovými cieľmi.

Pomoc krajinám a jednotlivcom v ich snahe vymaniť sa z chudoby

V priebehu rokov poskytla EÚ pomoc mnohým krajinám v ich úsilí o odstránenie chudoby a vytvorenie lepšej budúcnosti pre ich obyvateľov. Ide často o dlhodobé úsilie. Medzi nedávne úspechy patrí:

 • zvýšenie príjmov a zlepšenie zdravia a kvality života chudobných pracovníkov v južnej Indii v textilnom priemysle;
 • školenia pre mladých ľudí v oblasti podnikania, podnikového riadenia a financovania začínajúcich podnikov v Brazílii;
 • inovatívne a vedecké spôsoby ochrany dobytka pred muchou tse-tse v Keni;
 • podpora programu vzdelávania a odbornej prípravy v Svazijsku.

Prípadové štúdie v oblasti rozvojovej pomoci English (en) français (fr)

Umožniť ľuďom vziať osud do vlastných rúk

Cieľom rozvojovej politiky EÚ je poskytnúť znevýhodneným skupinám ľudí v rozvojových krajinách možnosť riadiť svoj vlastný rozvoj. To znamená:

 • riešiť príčiny ich zraniteľnosti, ktoré zahŕňajú nedostatočný prístup k jedlu a čistej vode alebo vzdelaniu, zdravotníckej starostlivosti, zamestnaniu, pôde, sociálnym službám, infraštruktúre a zdravému životnému prostrediu;
 • odstrániť choroby a poskytnúť prístup k lacným liekom na boj so závažnými ochoreniami ako HIV/AIDS;
 • znížiť zadlženosť rozvojových krajín, ktoré namiesto splácania úrokov bohatým veriteľom v rozvinutých krajinách budú môcť financovať kľúčové verejné investície;
 • podporovať stratégie svojpomoci a odstraňovania biedy; podporovať demokratický proces; posilniť dodržiavanie ľudských práv, vrátane rovnosti medzi mužmi a ženami a podporiť stabilnejšie ekonomické prostredie, v ktorom môžu podniky rásť a vytvárať pracovné miesta.

Na začiatok

Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Európske rozvojové dniEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?