Dezvoltare și cooperare


Mai mult de jumătate din ajutorul pentru dezvoltare provine din bugetul Uniunii și al statelor membre, UE fiind astfel cel mai important donator mondial. În cea mai mare parte, ajutorul este destinat țărilor cel mai puțin dezvoltate și celor cu venituri mici.

Investind în viitorul nostru comun

În 2013, ajutorul UE pentru dezvoltare, provenind din fondurile UE și din bugetele statelor membre, a fost de 56,2 miliarde de euro,

reprezentând 0,43 % din venitul național brut al Uniunii (VNB). Țările UE s-au angajat să atingă obiectivul de 0,7 % din VNB până în 2015.

Eradicarea sărăciei în noul mileniu

Politica de dezvoltare a UE vizează în primul rând eradicarea sărăciei printr-o abordare sustenabilă. În acest sens, cele 8 obiective de dezvoltare ale mileniului (ODM), adoptate în 2000 și având drept țintă anul 2015, au un rol esențial. Ele vizează, printre altele, reducerea la jumătate a numărului de persoane care trăiesc în condiții de sărăcie extremă, stoparea răspândirii HIV/SIDA și asigurarea accesului universal la educația primară.

O nouă sursă de venit, culturile de floarea-soarelui

O nouă sursă de venit, culturile de floarea-soarelui

Din 1990 până în prezent, numărul persoanelor aflate sub pragul sărăciei absolute a scăzut cu 600 de milioane, dar progresele înregistrate în raport cu alte obiective de dezvoltare ale mileniului sunt mai puțin încurajatoare. Reducerea mortalității materne și infantile la naștere și furnizarea de apă potabilă curată se dovedesc a fi obiective dificil de realizat. UE dorește să contribuie cu o sumă suplimentară de 1 miliard de euro în vederea atingerii obiectivelor pentru care s-au înregistrat cele mai puține progrese, în 79 de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific.

După 2015

Actualul set de obiective va expira și va fi înlocuit de un nou cadru în 2015. În iunie 2014, Comisia Europeană a publicat un document de politică intitulat „O viață decentă pentru toți: de la viziune la acțiune colectivă” English. Acesta stabilește agenda post-2015 a UE pentru eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile, referindu-se inclusiv la necesitatea stabilirii unui nou parteneriat mondial.

Ajutând țările și cetățenii să iasă din sărăcie

De-a lungul anilor, UE a sprijinit multe țări în eforturile lor de a eradica sărăcia și de a construi un viitor mai bun pentru locuitorii lor. De multe ori, acesta este un efort pe termen lung.

Un exemplu din Bolivia

Condiții sanitare și de igienă mai bune datorită infrastructurii îmbunătățite

Acest proiect al UE a avut drept obiectiv îmbunătățirea alimentării cu apă a orașelor boliviene Potosí și Tarija și modernizarea canalizării. Proiectul a avut ca rezultat 39 de sisteme de alimentare cu apă și 11 sisteme de canalizare, inclusiv 8 instalații de epurare a apelor uzate.

Au fost instalate apometre în 60 000 de locuințe, iar alte 31 000 de locuințe sunt acum conectate la sistemele de canalizare. În total, 76 000 de persoane au beneficiat în mod direct de un acces mai bun la apă potabilă și canalizare.

O șansă pentru populațiile locale de a fi stăpâne pe propriul viitor

Politica de dezvoltare a UE își propune să ofere categoriilor dezavantajate ale populației din țările în curs de dezvoltare controlul asupra propriei dezvoltări. Cu alte cuvinte:

  • să contribuie la îndepărtarea cauzelor vulnerabilității lor, printre care se numără lipsa accesului la hrană și apă potabilă, educație, asistență medicală, locuri de muncă, pământ, servicii sociale, infrastructură și un mediu sănătos
  • să eradicheze bolile și să faciliteze accesul la medicamente ieftine pentru combaterea anumitor epidemii (HIV/SIDA)
  • să ia măsuri pentru reducerea datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, astfel încât acestea să dispună de mai multe fonduri pentru investiții publice vitale în loc să le plătească dobânzi creditorilor bogați din țările industrializate
  • să promoveze autoajutorarea și strategiile de eradicare a sărăciei
  • să sprijine procesul de democratizare
  • să ia mai multe măsuri pentru a asigura respectarea drepturilor omului, inclusiv a egalității dintre bărbați și femei
  • să încurajeze un mediu economic mai stabil, care să stimuleze întreprinderile să se dezvolte și să creeze locuri de muncă.
Exemple din Africa

Acțiuni menite să prevină mutilarea genitală feminină

Milioane de fete și femei din toată lumea riscă în continuare să fie supuse mutilării genitale, în special în țările în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, se înregistrează anumite progrese. De exemplu, datorită unui proiect derulat de UE împreună cu UNICEF în Senegal, peste 5 300 de comunități au renunțat la această practică în mai puțin de un deceniu. Se preconizează că această țară va fi prima din lume care va declara abandonarea integrală în 2015.

Acest proiect face parte dintr-o inițiativă care a contribuit la salvarea a mii de fete de la mutilare genitală în 5 țări din Africa: Egipt, Etiopia, Eritreea, Senegal și Sudan.

Începutul paginii

Dezvoltare și cooperare

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiRămâi conectat

Facebook

  • Zilele europene ale dezvoltăriiEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: