Rozwój i współpraca


Ponad połowa całej pomocy rozwojowej pochodzi od UE i jej państw członkowskich, co oznacza, że wspólnie są one największym na świecie ofiarodawcą. Największa część pomocy trafia do krajów najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych.

Inwestowanie we wspólną przyszłość

W 2013 r. pomoc rozwojowa UE (łącznie z funduszy unijnych i budżetów poszczególnych państw członkowskich) wyniosła 56,2 mld euro.

Odpowiada to 0,43 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB). Kraje UE zobowiązały się do zwiększenia tego odsetka do 0,7 proc. DNB do roku 2015.

Walka z ubóstwem w nowym tysiącleciu

Unijna polityka rozwoju dąży przede wszystkim do wyeliminowania ubóstwa w sposób zrównoważony. Pierwszorzędne znaczenie dla realizacji tego zadania ma 8 milenijnych celów rozwoju, które zostały przyjęte w 2000 r. i mają zostać zrealizowane do roku 2015. Zakres milenijnych celów rozwoju obejmuje między innymi zmniejszenie skrajnego ubóstwa o połowę, zahamowanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS oraz zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.

Rolniczka różnicuje swoje dochody, uprawiając słoneczniki

Rolniczka różnicuje swoje dochody, uprawiając słoneczniki

Choć od 1990 r. liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmalała o 600 mln, realizacja pozostałych milenijnych celów rozwoju przebiega wolniej. Szczególnie trudne okazało się zmniejszenie umieralności matek i niemowląt przy porodzie oraz zapewnienie potrzebującym czystej wody pitnej. UE stara się pomóc, zobowiązując się do przeznaczenia dodatkowego miliarda euro do wykorzystania w 79 krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku na realizację celów, w przypadku których zrobiono najmniejsze postępy.

Po 2015 roku

W 2015 r. upłynie termin realizacji aktualnych milenijnych celów rozwoju i zostaną one zastąpione nowym planem działania. W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat „Godne życie dla wszystkich: English Od słów do działań zbiorowych English”. Jest to unijny, który wspiera walkę z ubóstwem i trwały rozwój po 2015 r. i podkreśla znaczenie nowego globalnego partnerstwa.

Wspieranie państw i ludności w wychodzeniu z ubóstwa

UE od lat wspiera wiele krajów w ich walce z ubóstwem i wysiłkach na rzecz zapewnienia lepszej przyszłości swojej ludności. Często jest to proces długoterminowy.

Projekty w Boliwii

Poprawa stanu higieny i podstawowej opieki zdrowotnej dzięki lepszej infrastrukturze

Celem unijnego projektu było ulepszenie instalacji wodociągowej i sanitarnej w miejscowościach Potosí i Tarija w Boliwii. Skonstruowano 39 sieci wodociągowych, 11 sieci kanalizacyjnych oraz osiem oczyszczalni ścieków.

W 60 tys. domów zainstalowano wodomierze, a kolejne 31 tys. gospodarstw domowych podłączono do sieci kanalizacyjnej. Prace zrealizowane w ramach projektu przyniosły bezpośrednie korzyści 76 tys. osób.

Wpływ na własny los

Unijna polityka rozwoju służy temu, by ludność w trudnej sytuacji w krajach rozwijających się mogła uzyskać kontrolę nad własnym życiem. Oznacza to:

  • zwalczanie przyczyn ubóstwa, takich jak: brak dostępu do żywności i czystej wody, do edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia, ziemi, usług społecznych, infrastruktury czy zdrowego środowiska naturalnego
  • zwalczanie chorób i zapewnienie dostępu do tanich leków przeciwdziałających epidemiom takim jak HIV/AIDS
  • zmniejszenie zadłużenia krajów rozwijających się, tak aby mogły przeznaczyć więcej środków na ważne inwestycje publiczne zamiast na spłacanie odsetek, które trafiają do kieszeni bogatych wierzycieli w krajach uprzemysłowionych
  • propagowanie strategii samopomocy i zwalczania ubóstwa
  • wsparcie dla procesów demokratycznych
  • zwiększenie poszanowania praw człowieka, w tym równości płci
  • a także promowanie bardziej stabilnego otoczenia ekonomicznego, w którym przedsiębiorstwa mogą rozwijać się i tworzyć miejsca pracy.
Projekty w Afryce

Walka z okaleczaniem kobiet

Miliony dziewczynek i kobiet na całym świecie, a zwłaszcza w krajach rozwijających się, jest wciąż narażonych na niebezpieczeństwo okaleczenia narządów płciowych. Walka z obrzezaniem kobiet zaczyna już jednak przynosić efekty. W wyniku projektu realizowanego przez UE wspólnie z UNICEF-em przez prawie dziesięć lat w Senegalu ponad 5 300 społeczności zarzuciło ten zwyczaj. Oznacza to, że Senegal może stać się pierwszym krajem, który w 2015 r. zupełnie wyeliminuje okaleczanie kobiecych narządów płciowych.

Projekt jest częścią inicjatywy, dzięki której przed obrzezaniem uratowano tysiące dziewcząt z pięciu krajów afrykańskich: Egiptu, Etiopii, Erytrei, Senegalu i Sudanu.

Początek strony

Rozwój i współpraca

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Europejskie Dni RozwojuEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?