Rozwój i współpraca


Ponad połowa całej pomocy rozwojowej pochodzi od UE i jej państw członkowskich, co oznacza, że wspólnie są one największym na świecie ofiarodawcą. Największa część pomocy trafia do krajów najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych.

Inwestowanie we wspólną przyszłość

W 2013 r. pomoc rozwojowa UE (łącznie z funduszy unijnych i budżetów poszczególnych państw członkowskich) wyniosła 56,2 mld euro. 

Odpowiada to 0,43 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB). Kraje UE zobowiązały się do zwiększenia tego odsetka do 0,7 proc. DNB do roku 2015.

Walka z ubóstwem w nowym tysiącleciu

Unijna polityka rozwoju dąży przede wszystkim do wyeliminowania ubóstwa w sposób zrównoważony. Pierwszorzędne znaczenie dla realizacji tego zadania ma 8 milenijnych celów rozwoju, które zostały przyjęte w 2000 roku i mają zostać zrealizowane do roku 2015. Zakres milenijnych celów rozwoju obejmuje między innymi zmniejszenie skrajnego ubóstwa o połowę, zahamowanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS oraz zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym. 

Choć od 1990 r. liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmalała o 600 mln, realizacja pozostałych milenijnych celów rozwoju przebiega wolniej. Szczególnie trudne okazało się zmniejszenie umieralności matek i niemowląt przy porodzie oraz zapewnienie potrzebującym czystej wody pitnej. UE stara się pomóc, zobowiązując się do przeznaczenia dodatkowego miliarda euro do wykorzystania w 79 krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku na realizację celów, w przypadku których zrobiono najmniejsze postępy. 

Przeglądu globalnej agendy zrównoważonego rozwoju po roku 2015 dokona komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs, który jest członkiem grupy ONZ wysokiego szczebla pod przewodnictwem sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona. 

UE i milenijne cele rozwoju English (en) español (es) français (fr)

Program działań na rzecz zmian

W przyjętym w 2012 roku programie działań na rzecz zmian English (en) sformułowano nowe podejście do polityki rozwojowej, które uwzględnia zmiany zachodzące na świecie, pojawienie się nowych darczyńców oraz nowe wyzwania, które stoją przed krajami rozwijającymi się. 

Nowa polityka ma sprawić, że pomoc będzie bardziej strategiczna, lepiej ukierunkowana i bardziej nastawiona na wyniki. Program składa się z dwóch części:

Rolniczka różnicuje uprawy, uprawiając słoneczniki

Rolniczka różnicuje uprawy, uprawiając słoneczniki

 • ochrona praw człowieka, demokracja i dobre sprawowanie rządów
 • wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego integracji społecznej, który pozwala ludności na samodzielne wychodzenie z ubóstwa.

Program działań na rzecz zmian przewiduje pomoc rozwojową w trzech obszarach:

 • ochrona socjalna, zdrowie, edukacja i zatrudnienie
 • otoczenie biznesowe, handel i światowe rynki
 • zrównoważone rolnictwo i energia.

Jego celem jest:

 • zwiększenie skuteczności pomocy
 • udostępnianie innowacyjnych form finansowania, poprzez połączenie dotacji z pożyczkami
 • zagwarantowanie spójności wszystkich polityk UE, czy to w dziedzinie zmian klimatu, rolnictwa, lub handlu, z unijnymi celami w dziedzinie rozwoju. 

Wspieranie krajów i ludzi w wychodzeniu z ubóstwa

UE wspiera wiele krajów w ich walce z ubóstwem i wysiłkach na rzecz zapewnienia lepszej przyszłości swojej ludności. Często jest to proces długoterminowy. 

Przykłady ostatnio zrealizowanych udanych projektów to:

 • zwiększenie dochodów, poprawa opieki zdrowotnej i podwyższenie standardu życia ubogich robotników w Indiach Południowych dostarczających towary dla przemysłu włókienniczego 
 • zrealizowane w Brazylii szkolenia dla młodych ludzi z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania nowo założoną firmą i jej finansowania
 • ochrona zwierząt hodowlanych przed muchą tse-tse w Kenii dzięki innowacjom naukowym
 • wsparcie dla programu edukacyjno-szkoleniowego w Królestwie Suazi. 

Inne przykłady projektów pomocy rozwojowej UE English (en) français (fr) można znaleźć w dziale „Afryka, Karaiby i Pacyfik”.

Mieć wpływ na własny los

Unijna polityka rozwoju służy temu, by ludność w trudnej sytuacji w krajach rozwijających się mogła uzyskać kontrolę nad własnym życiem. Oznacza to:

 • zwalczanie przyczyn ubóstwa, takich jak brak dostępu do żywności i czystej wody, do edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia, ziemi, usług społecznych, infrastruktury czy zdrowego środowiska naturalnego 
 • zwalczanie chorób i zapewnienie dostępu do tanich leków przeciwdziałających epidemiom takim jak HIV/AIDS 
 • zmniejszenie zadłużenia krajów rozwijających się, tak aby mogły przeznaczyć więcej środków na ważne inwestycje publiczne zamiast na spłacanie odsetek, które trafiają do kieszeni bogatych wierzycieli w krajach uprzemysłowionych 
 • propagowanie strategii samopomocy i zwalczania ubóstwa
 • wsparcie dla procesów demokratycznych
 • zwiększenie poszanowania praw człowieka, w tym równości płci
 • a także promowanie bardziej stabilnego otoczenia ekonomicznego, w którym przedsiębiorstwa mogą rozwijać się i tworzyć miejsca pracy.

Początek strony

Rozwój i współpraca

Opublikowano w lutym 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

 • Europejskie Dni RozwojuEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?