Ontwikkeling en samenwerking


Meer dan de helft van alle ontwikkelingshulp is afkomstig van de EU en haar lidstaten. Samen vormen zij de grootste donor ter wereld. De meeste steun gaat naar de armste en de minst ontwikkelde landen.

Investeren in onze gemeenschappelijke toekomst

In 2013 bedroeg de ontwikkelingshulp van de EU — steun van de EU en de nationale begrotingen van de EU-landen samen — in totaal 56,2 miljard euro

of 0,43 % van het bruto nationaal inkomen (bni). EU-landen hebben zich voorgenomen de doelstelling van 0,7 % van het bni uiterlijk in 2015 te halen.

Een nieuw millennium zonder armoede

Het ontwikkelingsbeleid van de EU is er vooral op gericht om armoede uit te roeien via een duurzame aanpak. Een belangrijke rol hierin spelen de acht millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, die in 2000 zijn aangenomen met 2015 als deadline. Zo moet het aantal gevallen van extreme armoede worden gehalveerd, moet er meer worden gedaan om hiv/aids te bestrijden, en moeten alle kinderen lager onderwijs krijgen.

Een boerin verdient wat extra door de teelt van zonnebloemen

Een boerin verdient wat extra door de teelt van zonnebloemen

Het aantal mensen in absolute armoede is sinds 1990 met 600 miljoen gedaald, maar met andere millenniumdoelstellingen staat het minder goed. Zo blijkt het bijzonder moeilijk de sterfte van moeders en baby’s tijdens de bevalling terug te dringen of te zorgen voor schoon drinkwater. Daarom heeft de EU 1 miljard euro extra uitgetrokken. Dat geld moet in 79 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan worden besteed aan de doelstellingen waarvoor de minste vooruitgang is gemaakt.

Na 2015

De huidige milleniumdoelstellingen lopen af en worden in 2015 vervangen door een nieuw kader. In juni 2014 heeft de Europese Commissie een beleidsnota uitgebracht met de titel "Een waardig leven voor iedereen: van wensbeeld naar collectieve maatregelen English". Hierin beschrijft de EU wat ze na 2015 zal doen om armoede uit te roeien en duurzame ontwikkeling te bevorderen, inclusief het streven naar een nieuw mondiaal partnerschap.

Landen en mensen helpen om zelf aan de armoede te ontsnappen

In de loop der jaren heeft de EU veel landen geholpen om armoede uit te roeien en hun inwoners een betere toekomst te geven. Dit is vaak een kwestie van lange adem.

Een voorbeeld uit Bolivia

Betere hygiëne en basisgezondheidszorg door betere infrastructuur

Dit EU-project is op poten gezet om de watervoorziening in de Boliviaanse steden Potosí en Tarija te verbeteren en de waterzuivering te moderniseren. Hierdoor konden 39 waterleidingstelsels en 11 rioleringen worden aangelegd, en bovendien 8 installaties voor de behandeling van afvalwater.

Er zijn watermeters geïnstalleerd in 60.000 woningen en 31.000 woningen zijn aangesloten op de riolering. In totaal hebben hierdoor zo'n 76.000 mensen rechtstreeks toegang gekregen tot schoon drinkwater en riolering.

Mensen hun eigen lot in handen geven

De EU wil mensen in ontwikkelingslanden controle over hun eigen leven geven. Dit houdt het volgende in:

  • de oorzaken van hun kwetsbaarheid aanpakken, zoals een gebrek aan voedsel, drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, grond, sociale diensten, infrastructuur en een gezond leefmilieu
  • ziekten uitroeien en goedkope medicijnen beschikbaar stellen tegen epidemieën zoals hiv/aids
  • de schuldenlast van ontwikkelingslanden terugdringen, zodat ze meer geld hebben voor vitale overheidsinvesteringen en geen rente hoeven te betalen aan rijke schuldeisers in industrielanden
  • zelfhulp en armoedebestrijding bevorderen
  • democratisering ondersteunen
  • zorgen voor eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de gelijkheid van mannen en vrouwen
  • een stabieler economisch klimaat scheppen zodat bedrijven kunnen groeien en banen scheppen
Voorbeelden uit Afrika

Preventie van vrouwenbesnijdenis

Wereldwijd lopen nog steeds miljoenen meisjes en vrouwen het risico slachtoffer te worden van vrouwelijke genitale verminking, met name in ontwikkelingslanden. Maar er is enige vooruitgang. Zo heeft de EU samen met Unicef in Senegal in tien jaar tijd zo'n 5300 gemeenschappen ervan kunnen overtuigen om deze praktijk te stoppen. In 2015 zal de praktijk naar verwachting in het hele land verdwenen zijn.

Dit project maakt deel uit van een initiatief dat in vijf Afrikaanse landen heeft geholpen om duizenden meisjes te behoeden voor besnijdenis: Egypte, Eritrea, Ethiopië, Senegal en Soedan.

Naar boven

Ontwikkeling en samenwerking

Manuscript voltooid in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

  • Europese ontwikkelingsdagenEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?