Ontwikkeling en samenwerking


Meer dan de helft van alle ontwikkelingshulp is afkomstig van de EU en haar lidstaten. Samen vormen zij de grootste donor ter wereld. De meeste steun gaat naar de armste en de minst ontwikkelde landen.

Investeren in onze gemeenschappelijke toekomst

In 2013 bedroeg de ontwikkelingshulp van de EU — steun van de EU en de nationale begrotingen van de EU-landen samen — in totaal 56,2 miljard euro of 0,43 % van het bruto nationaal inkomen (BNI). 

De EU-landen hebben zich voorgenomen de doelstelling van 0,7 % van het BNI uiterlijk in 2015 te halen.

Een nieuw millennium zonder armoede

Het ontwikkelingsbeleid van de EU is er vooral op gericht om armoede uit te roeien via een duurzame aanpak. Een belangrijke rol hierin spelen de acht millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, die in 2000 zijn aangenomen met 2015 als deadline. Zo moet het aantal gevallen van extreme armoede wordne gehalveerd, moet er meer worden gedaan om hiv/aids te bestrijden, en moeten alle kinderen lager onderwijs krijgen. 

Het aantal mensen in absolute armoede is sinds 1990 met 600 miljoen gedaald, maar met andere millenniumdoelstellingen staat het minder goed. Zo blijkt het bijzonder moeilijk de sterfte van moeders en baby’s tijdens de bevalling terug te dringen of te zorgen voor schoon drinkwater. Daarom heeft de EU 1 miljard euro extra uitgetrokken. Dat geld moet in 79 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan worden besteed aan de doelstellingen waarvoor de minste vooruitgang is gemaakt. 

EU-commissaris voor ontwikkeling Andris Piebalgs zal als lid van een hoge VN-delegatie onder leiding van secretaris-generaal Ban Ki Moon de toekomst van de wereldwijde ontwikkelingsagenda na 2015 onderzoeken. 

De EU en de millenniumdoelstellingen English (en) español (es) français (fr)

Een agenda voor verandering

De in 2012 aangenomen agenda voor verandering English (en) , een nieuwe aanpak voor het ontwikkelingsbeleid, speelt in op een veranderende wereld, de opkomst van nieuwe donoren en nieuwe uitdagingen voor ontwikkelingslanden. 

Het nieuwe beleid moet hulp strategischer, doelgerichter en resultaatgerichter maken door:

Een boerin verdient wat extra door de teelt van zonnebloemen

Een boerin verdient wat extra door de teelt van zonnebloemen

 • bevordering van respect voor de mensenrechten, democratie en goed bestuur
 • aanmoediging van inclusieve en duurzame groei, waardoor mensen zelf uit de armoede kunnen komen

De agenda voor verandering richt de ontwikkelingshulp op drie gebieden:

 • sociale bescherming, gezondheid, onderwijs en banen
 • ondernemingsklimaat, handel en de wereldmarkt
 • duurzame landbouw en energie

Dit moet:

 • hulp doeltreffender maken
 • zorgen voor innovatieve financiering via een mix van leningen en subsidies
 • ervoor zorgen dat het hele EU-beleid, zowel op het gebied van klimaatbescherming en landbouw als van handel, verenigbaar is met de millenniumdoelstellingen 

Landen en mensen helpen om zelf aan de armoede te ontsnappen

In de loop der jaren heeft de EU veel landen geholpen om armoede uit te roeien en hun inwoners een betere toekomst te geven. Dit is vaak een kwestie van lange adem. 

Een aantal recente successen:

 • verbetering van het inkomen, de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van arme textielarbeiders in het zuiden van India 
 • opleiding voor jongeren in ondernemerschap, management en financiën voor startende ondernemingen in Brazilië
 • bescherming van de veestapel in Kenia tegen de tseetseevlieg via wetenschappelijke innovatie
 • steun voor een onderwijs- en opleidingsprogramma in Swaziland 

Meer voorbeelden English (en) français (fr) vindt u onder "Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan".

Mensen hun eigen lot in handen geven

De EU wil mensen in ontwikkelingslanden controle over hun eigen leven geven. Dat betekent:

 • de oorzaken van hun kwetsbaarheid aanpakken, zoals een gebrek aan voedsel en drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid, grond, sociale diensten, infrastructuur en een gezond leefmilieu 
 • ziekten uitroeien en goedkope medicijnen beschikbaar stellen tegen epidemieën zoals hiv/aids 
 • de schuldenlast van ontwikkelingslanden terugdringen, zodat ze meer geld hebben voor vitale overheidsinvesteringen en geen rente hoeven te betalen aan rijke schuldeisers in industrielanden 
 • zelfhulp en armoedebestrijding bevorderen
 • democratisering ondersteunen
 • zorgen voor eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de gelijkheid van mannen en vrouwen
 • een stabieler economisch klimaat scheppen zodat bedrijven kunnen groeien en banen scheppen

Naar boven

Ontwikkeling en samenwerking

Gepubliceerd in februari 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Facebook

 • Europese ontwikkelingsdagenEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?