Mogħdija tan-navigazzjoni

Żvilupp u kooperazzjoni


Aktar minn nofs l-għajnuna kollha għall-iżvilupp tasal mill-UE u mill-pajjiżi membri tagħha u dan jagħmilhom kollettivament l-akbar donatur fid-dinja. Il-parti l-kbira tal-għajnuna tmur għal persuni bi dħul baxx u l-pajjiżi l-anqas żviluppati.

Ninvestu fil-ġejjieni komuni tagħna

Fl-2013 l-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp - li hija magħmula minn taħlita ta' fondi mingħand l-UE u l-baġits nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE, telgħet għal €56.2 biljun. 

Dan jammonta għal 0.43% tad-dħul nazzjonali gross tal-UE (DNG). Il-pajjiżi tal-UE impenjaw ruħhom li, sal-2015, tintlaħaq il-mira ta’ 0.7% tad-DGN.

Neqirdu l-faqar fil-millennju l-ġdid

Il-politika ta’ żvilupp tal-UE għandha l-għan li fuq kollox jinqered il-faqar, bl-użu ta’ approċċ sostenibbli. Element ewlieni biex iseħħ dan huma l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDGs), adottati fl-2000 b'data ta' skadenza tal-2015. Huma jvarjaw mit-tnaqqis bin-nofs tal-faqar estrem u t-twaqqif tax-xerda tal-HIV/AIDS sal-għoti ta' edukazzjoni primarja lil kulħadd. 

Filwaqt li l-għadd ta' dawk li jgħixu f'faqar assolut naqas b'600 miljun mill-1990 'l hawn, sar inqas progress fil-ħidma biex jintlaħqu MDGs oħrajn. Jidher li qed ikun partikolarment diffiċli biex jitnaqqsu l-imwiet tal-ommijiet u t-trabi tat-twelid u biex jigi pprovdut ilma tax-xorb nadif. L-UE ħadmet biex tgħin billi wiegħdet somma addizzjonali ta’ €1 biljun li għandhom jiġu użati f’79 nazzjon fl-Afrika, fil-Karibew u fil-Paċifiku biex jintlaħqu l-għanijiet fl-oqsma fejn sar l-inqas progress. 

Il-Kummissarju tal-UE għall-Iżvilupp, Andris Piebalgs, se jkun qed jeżamina l-ġejjieni tal-aġenda tal-iżvilupp globali wara l-2015 bħala parti minn grupp ta' livell għoli tan-NU mmexxi mis-Segretarju Ġenerali Ban Ki Moon. 

L-UE u l-Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju English (en) español (es) français (fr)

Aġenda għall-Bidla

L-Aġenda għall-Bidla English (en) , adottata fl-2012, tistabbilixxi mod ġdid għal politika dwar l-iżvilupp tal-UE li tirrifletti dinja li qed tinbidel, il-fatt li qed jitfaċċaw donaturi ġodda, u l-isfidi ġodda għan-nazzjonijiet li qed jiżviluppaw. 

Il-politika l-ġdida għandha l-għan li l-għajnuna tkun aktar strateġika, immirata u orjentata lejn ir-riżultati. Għandha 2 funzjonijiet essenzjali:

Bidwija li tiddiversifika d-dħul tagħha billi tkabbar il-ġirasol

Bidwija tiddiversifika d-dħul tagħha billi tkabbar il-ġirasol u b'hekk

 • jiġu promossi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-governanza tajba
 • jitħeġġeġ it-tkabbir ekonomiku inklużiv u sostenibbli li jippermetti lin-nies joħorġu lilhom infushom mill-faqar.

L-Aġenda għall-Bidla hija mmirata fuq għajnuna għall-iżvilupp fi 3 oqsma:

 • il-ħarsien soċjali, is-saħħa, l-edukazzjoni u x-xogħol
 • il-kundizzjonijiet tan-negozju, il-kummerċ u s-swieq dinjin tal-kummerċ
 • il-biedja u l-enerġija sostenibbli

L-għan tagħha hu li

 • l-għajnuna ssir aktar effettiva
 • tipprovdi finanzjament f’modi innovattivi, permezz ta’ taħlita ta’ self u għotjiet
 • tiżgura li l-politiki kollha tal-UE, kemm jekk dwar it-tibdil fil-klima, il-biedja jew il-kummerċ, ikunu konsistenti mal-għanijiet ta' żvilupp tal-UE. 

Ngħinu lill-pajjiżi u lin-nies joħorġu lilhom infushom mill-faqar

Matul is-snin, l-UE għenet lil bosta pajjiżi fl-isforzi tagħhom biex jeqirdu l-faqar u joħolqu ġejjieni aħjar għall-popli tagħhom. Dan ta’ sikwit ikun jinvolvi proċess fit-tul. 

Każijiet riċenti ta' ħidma bħal din li rnexxiet jinkludu:

 • it-titjib tal-introjtu, tas-saħħa u tal-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema foqra fin-Nofsinhar tal-Indja li jfornu lill-industrija tat-tessuti 
 • it-taħriġ taż-żgħażagħ fl-intraprenditorija, fil-ġestjoni tal-impriżi, u fil-ksib tal-finanzi biex wieħed jibda negozju fil-Brażil
 • il-ħarsien tal-bhejjem fil-Kenja mid-dubbiena tsetse permezz tal-innovazzjoni mmexxija mix-xjenza
 • l-appoġġ għal programm ta' edukazzjoni u taħriġ fis-Sważiland. 

Għal aktar studji tal-każijiet dwar l-iżvilupp, ara "l-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku" English (en) français (fr) .

Nagħtu kontroll lin-nies fuq id-destin tagħhom stess

Il-politika tal-UE dwar l-iżvilupp għandha l-għan li l-persuni żvantaġġati f'pajjiżi li qed jiżviluppaw jingħataw kontroll fuq l-iżvilupp tagħhom infushom. Dan ifisser li:

 • jiġu indirizzati l-kawżi tal-vulnerabbiltà tagħhom, fosthom in-nuqqas ta’ aċċess għal ikel u ilma nadif, edukazzjoni, saħħa, xogħol, art, servizzi soċjali, infrastruttura u għal ambjent li ma jmarradx. 
 • jinqered il-mard u jingħata aċċess għal mediċini rħas kontra l-epidemiji bħall-HIV/AIDS 
 • jitnaqqas il-piż tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, sabiex ikollhom iżjed flus għal investimenti pubbliċi vitali minflok ma jużawhom biex iħallsu l-imgħaxijiet lil selliefa sinjuri fil-pajjiżi industrijalizzati 
 • jiġu promossi strateġiji biex jgħinu lilhom infushom u jinqered il-faqar
 • jingħata appoġġ lill-proċess demokratiku
 • jissaħħaħ ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, fosthom l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa
 • jitħeġġeġ ambjent ekonomiku aktar stabbli li fih in-negozji jkunu jistgħu jikbru u joħolqu l-impjiegi.

Fuq

Żvilupp u kooperazzjoni

Ippubblikat Frar 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

 • Ġranet Ewropej għall-IżviluppEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?