Vystymasis ir bendradarbiavimas


Daugiau nei pusę visos vystymosi pagalbos skiria ES ir jos valstybės narės – kartu jos yra didžiausios pagalbos teikėjos pasaulyje. Pagalba dažniausiai skiriama mažas pajamas gaunančioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims.

Investicijos į mūsų bendrą ateitį

2013 m. ES vystymosi pagalba, t. y. visa pagalba, skirta iš ES fondų ir ES valstybių narių nacionalinių biudžetų kartu, buvo 56,2 mlrd. eurų.

Tai sudaro 0,43 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). ES šalys užsibrėžė tikslą pasiekti, kad iki 2015 m. ši pagalba sudarytų 0,7 % BNP.

Naujame tūkstantmetyje išgyvendinti skurdą

ES vystymosi politika visų pirma siekiama tvariais metodais išgyvendinti skurdą. Tam labai svarbūs yra JT aštuoni Tūkstantmečio vystymosi tikslai, nustatyti 2000 m. ir pasiektini iki 2015 m. Be kita ko, jais siekiama perpus sumažinti itin didelį skurdą, sustabdyti ŽIV ir AIDS plitimą, visiems užtikrinti pradinį išsilavinimą.

Ūkininkė įvairina pajamų šaltinius ir augina saulėgrąžas

Ūkininkė įvairina pajamų šaltinius ir augina saulėgrąžas

Nors visiškame skurde gyvenančių žmonių nuo 1990 m. sumažėjo 600 mln., pažanga siekiant kitų Tūkstantmečio vystymosi tikslų mažesnė. Itin sunku sumažinti naujagimių ir gimdyvių mirtingumą bei užtikrinti švaraus geriamojo vandens tiekimą. ES stengėsi padėti įsipareigodama skirti dar 1 mlrd. eurų 79-ioms Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalims, kad jos siektų tikslų tose srityse, kuriose pažanga buvo mažiausia.

Po 2015 m.

Dabartiniai Tūkstančio vystymosi tikslai nustos galioti ir 2015 m. bus pakeisti nauja sistema. 2014 m. birželio mėn. Europos Komisija paskelbė politikos dokumentą „Deramas gyvenimas visiems. Nuo vizijos prie kolektyvinių veiksmų English“. Jame išdėstyta ES darbotvarkė po 2015 m., kaip išgyvendinti skurdą ir skatinti tvarų vystymąsi, įskaitant poreikį sukurti naują visuotinę partnerystę.

Pagalba šalims ir žmonėms vaduotis iš skurdo

Bėgant metams ES rėmė daugelio šalių pastangas išgyvendinti skurdą ir sukurti geresnę ateitį gyventojams. Dažnai tai būna ilgalaikis procesas.

Pavyzdys iš Bolivijos

Geresnė higiena irpagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos dėl pagerintos infrastruktūros

Šis ES projektas parengtas siekiant pagerinti vandens tiekimą Bolivijos miestams Potosí ir Tarija bei pagerinti sanitarines sąlygas. Buvo sukurtos 39 vandens tiekimo sistemos ir 11 kanalizacijos sistemų, tai pat pastatyti 8 vandens valymo įrenginiai.

60 000 būstų įrengti vandens skaitikliai, o dar 31 000 būstų dabar yra prijungti prie kanalizacijos sistemų. Geresnis geriamojo vandens tiekimas ir sanitarija užtikrinta iš viso 76 000 žmonių.

Suteikti žmonėms galimybę valdyti savo ateitį

ES vystymosi politika siekiama neturtingiems besivystančių šalių gyventojams suteikti galimybę patiems valdyti savo šalies vystymąsi. Tai reiškia:

  • šalinti jų pažeidžiamumo priežastis, t.y. užtikrinti geresnę maisto ir vandens kokybę, gerinti išsilavinimo galimybes, sveikatos apsaugą, kurti daugiau darbo vietų, užtikrinti gyventojų teisę į žemę ir socialines paslaugas, gerinti infrastruktūrą ir kurti sveiką aplinką;
  • išgyvendinti ligas ir užtikrinti galimybę įsigyti pigių vaistų kovai su tokiomis epidemijomis, kaip AIDS (ŽIV);
  • sumažinti besivystančių šalių skolų naštą, kad jos turėtų daugiau lėšų gyvybiškai svarbioms investicijoms į viešuosius projektus, o ne mokėtų palūkanas turtingiems kreditoriams išsivysčiusiose šalyse;
  • skatinti pagalbą sau ir skurdo išgyvendinimo strategijas;
  • remti demokratinį procesą;
  • didinti pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant lyčių lygybę;
  • skatinti stabilesnę ekonominę aplinką, kurioje įmonės galėtų augti ir kurti darbo vietas.
Pavyzdžiai iš Afrikos

Pastangos užkirsti kelią moterų lytinių organų žalojimui

Milijonams mergaičių ir moterų visame pasaulyje, visų pirma besivystančiose šalyse, vis dar gresia lytinių organų žalojimo pavojus. Tačiau daroma pažanga. Pavyzdžiui, dėl ES ir UNICEF bendro projekto Senegale daugiau nei 5300 bendruomenių vos per dešimtmetį atsisakė šios praktikos. Dėl šių rezultatų ši šalis labai priartėjo prie to, kad taptų pirmąja pasaulyje, visiškai išgyvendinusia tokią praktiką. Tikimasi, kad to bus pasiekta iki 2015 m.

Šis projektas yra dalis iniciatyvos, padėjusios nuo lytinių organų žalojimo išgelbėti tūkstančius merginų 5-iose Afrikos šalyse: Egipte, Etiopijoje, Eritrėjoje, Senegale ir Sudane.

Į puslapio pradžią

Vystymasis ir bendradarbiavimas

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Facebook

  • Europos vystymosi dienosEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?