Fejlesztési és együttműködési politika


A világ szegény országainak fejlesztését célzó segélyek több mint fele az Európai Unióból és az uniós tagállamokból származik. Az EU a tagországokkal közösen több segélyt nyújt erre a célra a rászoruló országoknak, mint bármely más adományozó. A pénz oroszlánrészét az alacsony nemzeti jövedelemmel rendelkező, legkevésbé fejlett országok kapják.

Befektetés a jövőnkbe

2013-ban az EU – az uniós alapokból és a tagországok nemzeti költségvetéséből együttesen – 56,2 milliárd eurót költött fejlesztési segélyekre.

Ez az összeg az összes EU-országra kivetítve a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,43%-ának felel meg. Az uniós tagországok vállalták, hogy 2015-re bruttó nemzeti jövedelmük 0,7%-át fordítják majd fejlesztési segélyezésre.

Az új évezredben is folytatódik a harc a szegénység felszámolásáért

Fejlesztési politikája révén az Európai Unió mindenekelőtt arra törekszik, hogy – fenntartható módon – felszámolja a szegénységet. A fejlesztési politika sarokkövét az ENSZ 8 millenniumi fejlesztési célja jelenti. A millenniumi fejlesztési célokat 2000-ben fogadták el, végrehajtásuk határideje 2015. A célok közé tartozik a HIV/AIDS terjedésének feltartóztatásán túl többek között az is, hogy a világon minden gyermek részesüljön általános iskolai oktatásban, továbbá hogy 2015-re felére csökkenjen a nyomorban élők száma.

Női gazdálkodó, aki a jövedelmét napraforgó-termesztéssel egészíti ki.

Női gazdálkodó, aki a jövedelmét napraforgó-termesztéssel egészíti ki.

Míg a mélyszegénységben élők száma 600 millió fővel esett vissza 1990 óta, addig a többi fejlesztési cél elérése terén kevesebb eredmény mutatható fel. Különösen nehéznek bizonyul elérni, hogy a gyermekszülés során kevesebb anya és csecsemő haljon meg, illetve hogy az emberek mindenütt tiszta ivóvizet ihassanak. A helyzet javítása érdekében az Európai Unió vállalta, hogy további 1 milliárd eurót fordít azoknak a millenniumi fejlesztési céloknak a megvalósítására, amelyek terén a leglassabb az előrehaladás az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportját alkotó 79 országban.

2015 után

A jelenlegi millenniumi fejlesztési célok megvalósítására kijelölt határidő 2015-ben lejár. Ekkor új fejlesztési keretrendszer lép életbe. 2014 júniusában az Európai Bizottság közleményt tett közzé „Méltó életet mindenkinek: az elképzeléstől az együttes fellépésig English” címmel. A dokumentum felvázolja, hogy az EU mit tervez tenni a 2015 utáni időszakban a szegénység felszámolásáért és a fenntartható fejlődés előmozdításáért. A közlemény arra is kitér, hogy a célok megvalósítása érdekében új globális partnerséget kell létrehozni.

A szegény országok és a szegénységben élők megsegítése – hogy segíteni tudjanak önmagukon

Az évek folyamán az EU számos országnak nyújtott segítséget ahhoz, hogy felszámolják a szegénységet, és jobb jövőt biztosítsanak polgáraik számára. E célok megvalósítása gyakran hosszú időt vesz igénybe.

Példaértékű kezdeményezés Bolíviából

Infrastruktúrafejlesztéssela higiénés viszonyok ésaz egészségi állapot javításáért

Bolíviában uniós támogatással projekt indult annak érdekében, hogy két városban – Potosíban és Tarijában – javuljon a vízellátás és a szennyvízgazdálkodás. A projekt keretében 39 vízellátó és 11 szennyvízelvezető rendszer épült ki. A hálózatnak 8 új szennyvíztisztító telep is a részét képezi.

Az eredmények közé tartozik az is, hogy 60 000 lakásba szereltek be vízórát, és 31 000-rel növekedett azoknak a háztartásoknak a száma, amelyek rá vannak kötve a csatornahálózatra. A projektnek köszönhetően összesen 76 000 ember élete fordult jobbra az ivóvízellátás és a higiénés viszonyok javulásának eredményeképpen.

Végre saját lábon

Az uniós fejlesztési politika azt hivatott elősegíteni, hogy a fejlődő országokban élő hátrányos helyzetű emberek kezükbe vehessék saját sorsuk irányítását. Ez a következőket foglalja magában:

  • a kiszolgáltatottság okainak megszüntetése – biztosítani kell például, hogy az emberek elég táplálékhoz és tiszta vízhez jussanak, ép és egészséges környezetben éljenek, megfelelő oktatásban, egészségügyi, illetve szociális ellátásban részesüljenek, foglalkoztatottságuk javuljon, és országuk infrastruktúrája fejlődjön;
  • a betegségek felszámolása, illetve a lakosság ellátása olyan olcsó gyógyszerekkel, melyek segítségével leküzdhetők a járványok, köztük a HIV/AIDS;
  • az adósságteher csökkentése, hogy a fejlődő országoknak több pénzük maradjon a közösség javát szolgáló életfontosságú beruházásokra ahelyett, hogy forrásaikat az iparosodott országok gazdag hitelezőinek fizetett kamatok vinnék el;
  • azoknak a stratégiáknak a támogatása, melyek az önsegítés ösztönzésére és a szegénység eltörlésére irányulnak;
  • a demokratizálódás támogatása;
  • az emberi jogok – köztük a nemek közötti egyenlőség – iránti tisztelet elmélyítése;
  • a gazdasági viszonyok megszilárdítása annak érdekében, hogy a vállalkozások bővüljenek, és új munkahelyeket teremtsenek.
Példaértékű kezdeményezések Afrikából

Harc a női nemi szervek megcsonkítása ellen

Lányok és asszonyok millióit fenyegeti napjainkban is világszerte, de különösen a fejlődő országokban az a veszély, hogy körülmetélést hajtanak végre rajtuk. Ugyanakkor pozitívum, hogy a női körülmetélés elleni küzdelem sok helyen eredményeket tud felmutatni. Egy, az UNICEF közreműködésével útnak indított uniós projektnek köszönhetően például kevesebb mint 10 év alatt több mint 5300 közösség hagyott fel Szenegálban a női nemi szervek megcsonkításának gyakorlatával. Ez számottevő eredmény, melynek révén az ország közelebb jutott ahhoz, hogy a várakozások szerint 2015-ben – világelsőként – teljesen a múltba száműzze ezt a szokást.

A projekt részét képezi annak a kezdeményezésnek, amelynek keretében öt afrikai országban – Egyiptomban, Eritreában, Etiópiában, Szenegálban és Szudánban – lányok ezreit sikerült megóvni attól, hogy női körülmetélést kelljen elszenvedniük.

Az oldal tetejére

Fejlesztési és együttműködési politika

Kézirat frissítve: 2014 novemberében

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

  • Európai fejlesztési napokEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?