Fejlesztési és együttműködési politika


A világ szegény országainak támogatására fordított összes pénz több mint fele az Európai Unióból és az uniós tagállamokból származik. Az EU ezáltal több segélyt nyújt a rászoruló országoknak, mint bármely más adományozó.

Fontos cél, hogy az emberek tiszta vizet ihassanak és jól járható utakon közlekedhessenek, a fejlesztési politika azonban ennél többről szól. Az Európai Unió a kereskedelmet is felhasználja annak érdekében, hogy a fejlesztésnek lendületet adjon: megnyitja piacait a szegény országok exportcikkei előtt, és arra ösztönzi őket, fonják szorosabbra kereskedelmi kapcsolataikat egymással.

Befektetés a jövőnkbe

2011-ben az EU – az uniós alapokból és a tagországok nemzeti költségvetéséből együttesen – 53 milliárd eurót költött fejlesztési segélyekre.

Ez az összeg az összes EU-országra kivetítve a tagállami bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,42%-ának felel meg. Az adatok egyértelműen azt bizonyítják, hogy a segélyezés terén az Európai Unió a világ legbőkezűbb adományozója. Ahhoz azonban, hogy az EU teljesíteni tudja az Európai Tanács által kiűzött célt, vagyis azt, hogy 2015-re a bruttó nemzeti jövedelem 0,7%-át fordítsa segélyezésre, összefogásra és közös erőfeszítésekre van szükség.

Az új évezredben is folytatódik a harc a szegénység felszámolásáért

Az Európai Unió fejlesztési politikájának elsődleges célja az, hogy – fenntartható módon – felszámolja a szegénységet. A fejlesztési politika sarokkövét az ENSZ nyolc millenniumi fejlesztési célja jelenti. A millenniumi fejlesztési célokat 2000-ben fogadták el a világ vezetői, akik a végrehajtás határidejéül 2015-öt jelölték ki. A célok közé tartozik a HIV/AIDS terjedésének feltartóztatásán túl többek között az is, hogy a világon minden gyermek részesüljön általános iskolai oktatásban, továbbá hogy 2015-re felére csökkenjen a nyomorban élők száma.

Jelentős eredmény, hogy 1990 óta 600 millió fővel csökkent a mélyszegénységben élők száma. A többi fejlesztési cél elérése terén azonban kevésbé biztató a helyzet. A 2015-ös határidőre legnehezebben teljesíthető célok közé tartozik a gyermekek és az anyák halálozási arányának csökkentése a gyermekszülések során, valamint a tiszta ivóvíz biztosítása. Az Európai Unió 2011-ben vállalta, hogy további 1 milliárd eurót fordít azoknak a millenniumi fejlesztési céloknak a megvalósítására, amelyek terén a leglassabb az előrehaladás az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportját alkotó 79 országban.

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos 2015 után – a Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár által vezetett magas szintű ENSZ-csoport keretében – át fogja tekinteni a globális fejlesztési menetrend jövőjét.

 • Az EU és a millenniumi fejlesztési célok English (en) español (es) français (fr)

A változás programja

A változtatás programja English (en) az EU új fejlesztéspolitikai tervezete, melyet az uniós miniszterek 2012-ben fogadtak el. A program új fejlesztéspolitikai koncepciót vázol fel, amely számol a világban lezajlott változásokkal, a fejlődő országok előtt álló új kihívásokkal és azzal a ténnyel, hogy az adományozók köre új országokkal bővült.

Az új szakpolitika arra irányul, hogy a fejlesztési segélyezés a stratégiailag fontos területekre összpontosítson, illetve hogy célirányosabb és eredményorientáltabb legyen. Középpontjában az alábbi két törekvés áll:

Rizskalászokat tartó kéz ©Natalia Lazarewicz

Az EU élelmezésbiztonsági programja támogatást biztosít a rizstermesztők számára a dél-szudáni Aweilben

 • az emberi jogok, a demokratikus értékek és a jó irányítás érvényre juttatásának elősegítése,
 • az inkluzív és fenntartható növekedés ösztönzése – hogy az emberek kiutat találjanak a nyomorból.

A változás programja azt célozza, hogy az EU a következő három területen nyújtson fejlesztési segélyt a fejlődő országok számára:

 • szociális védelem, egészségügy, oktatás és foglalkoztatás,
 • üzleti környezet, kereskedelem és világpiacok,
 • fenntartható mezőgazdaság és energiaügy.

Végezetül a program azt hivatott elősegíteni, hogy javuljon a segélyezés hatékonysága, hogy a támogatás és a hitelezés kombinálása révén innovatív, új finanszírozási módszerek alkalmazására kerüljön sor, továbbá hogy az EU összes szakpolitikája – az éghajlat-politikától a mezőgazdaságon át a kereskedelemig – összhangban legyen az uniós fejlesztési célokkal.

A szegény országok és a szegénységben élők megsegítése – hogy segíteni tudjanak önmagukon

Az évek folyamán az EU számos országnak nyújtott segítséget ahhoz, hogy felszámolják a szegénységet, és jobb jövőt biztosítsanak polgáraik számára. E célok megvalósítása gyakran hosszú távú erőfeszítéseket igényel. Az alábbiakban néhány példával szolgálunk a legújabb sikertörténetek közül:

 • javult a szegénységben élő dél-indiai textilmunkások jövedelme, egészségi állapota és életminősége;
 • vállalkozásindítás iránt érdeklődő fiatalok vállalkozásismereti, vállalkozásirányítási és pénzügyi képzésben részesültek Brazíliában;
 • Kenyában tudományos alapú innovációs munka indult annak érdekében, hogy az állatállományt meg lehessen védeni a cecelegyek által terjesztett álomkór ellen;
 • támogatásban részesült egy szváziföldi oktatási és képzési program.

Uniós fejlesztéspolitika – esettanulmányok English (en) français (fr)

Végre saját lábon

Az uniós fejlesztési politika azt hivatott elősegíteni, hogy a fejlődő országokban élő hátrányos helyzetű emberek kezükbe vehessék saját sorsuk irányítását. Ez a következőket foglalja magában:

 • a kiszolgáltatottság okainak megszüntetése – biztosítani kell például, hogy az emberek elég táplálékhoz és tiszta vízhez jussanak, ép és egészséges környezetben éljenek, megfelelő oktatásban, egészségügyi, illetve szociális ellátásban részesüljenek, foglalkoztatottságuk javuljon, és országuk infrastruktúrája fejlődjön;
 • a betegségek felszámolása, illetve a lakosság ellátása olyan olcsó gyógyszerekkel, melyek segítségével leküzdhetők a járványok, köztük a HIV/AIDS;
 • az adósságteher csökkentése, hogy a fejlődő országoknak több pénzük maradjon a közösség javát szolgáló életfontosságú beruházásokra ahelyett, hogy forrásaikat az iparosodott országok gazdag hitelezőinek fizetett kamatok vinnék el;
 • azoknak a stratégiáknak a támogatása, melyek az önsegítés ösztönzésére és a szegénység eltörlésére irányulnak; a demokratizálódás támogatása; az emberi jogok – köztük a nemek közötti egyenlőség – iránti tisztelet elmélyítése; a gazdasági viszonyok megszilárdítása annak érdekében, hogy a vállalkozások bővüljenek, és új munkahelyeket teremtsenek.

Az oldal tetejére

Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

 • Európai fejlesztési napokEnglish (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?