Fejlesztési és együttműködési politika


A világ szegény országainak fejlesztését célzó segélyek több mint fele az Európai Unióból és az uniós tagállamokból származik. Az EU a tagországokkal közösen több segélyt nyújt erre a célra a rászoruló országoknak, mint bármely más adományozó. A pénz oroszlánrészét az alacsony nemzeti jövedelemmel rendelkező, legkevésbé fejlett országok kapják.

Befektetés a jövőnkbe

2013-ban az EU – az uniós alapokból és a tagországok nemzeti költségvetéséből együttesen – 56,2 milliárd eurót költött fejlesztési segélyekre. 

Ez az összeg az összes EU-országra kivetítve a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,43%-ának felel meg. Az uniós tagországok vállalták, hogy 2015-re bruttó nemzeti jövedelmük 0,7%-át fordítják majd fejlesztési segélyezésre.

Az új évezredben is folytatódik a harc a szegénység felszámolásáért

Fejlesztési politikája révén az Európai Unió mindenekelőtt arra törekszik, hogy – fenntartható módon – felszámolja a szegénységet. A fejlesztési politika sarokkövét az ENSZ 8 millenniumi fejlesztési célja jelenti. A millenniumi fejlesztési célokat 2000-ben fogadták el, végrehajtásuk határideje 2015. A célok közé tartozik a HIV/AIDS terjedésének feltartóztatásán túl többek között az is, hogy a világon minden gyermek részesüljön általános iskolai oktatásban, továbbá hogy 2015-re felére csökkenjen a nyomorban élők száma. 

Míg a mélyszegénységben élők száma 600 millió fővel esett vissza 1990 óta, addig a többi fejlesztési cél elérése terén kevesebb eredmény mutatható fel. Különösen nehéznek bizonyul elérni, hogy kevesebb anya és gyermek haljon meg a gyermekszülés során, illetve hogy az emberek mindenütt tiszta ivóvizet ihassanak. A helyzet javítása érdekében az Európai Unió vállalta, hogy további 1 milliárd eurót fordít azoknak a millenniumi fejlesztési céloknak a megvalósítására, amelyek terén a leglassabb az előrehaladás az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportját alkotó 79 országban. 

Andris Piebalgs uniós fejlesztési biztos tagja a Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár által vezetett magas szintű ENSZ-csoportnak. A csoport azt hivatott meghatározni, hogyan alakuljon a globális fejlesztési menetrend 2015-öt követően. 

Az EU és a millenniumi fejlesztési célok English (en) español (es) français (fr)

A változás programja

Az EU 2012-ben fogadta el a változás programját English (en) . A program új fejlesztéspolitikai koncepciót vázol fel, amely számol a világban végbemenő változásokkal, a fejlődő országok előtt álló új kihívásokkal és azzal a ténnyel, hogy az adományozók köre új országokkal bővült. 

Az új szakpolitika arra irányul, hogy a fejlesztési segélyezés a stratégiailag fontos területekre összpontosítson, illetve hogy célirányosabb és eredményorientáltabb legyen. Középpontjában az alábbi két törekvés áll:

Női gazdálkodó, aki a jövedelmét napraforgó-termesztéssel egészíti ki.

Női gazdálkodó, aki a jövedelmét napraforgó-termesztéssel egészíti ki.

 • az emberi jogok, a demokratikus értékek és a jó irányítás érvényre juttatásának elősegítése,
 • az inkluzív és fenntartható növekedés ösztönzése – hogy az emberek kiutat találjanak a nyomorból.

A változás programja azt célozza, hogy az EU a következő három területen nyújtson fejlesztési segélyt a fejlődő országoknak:

 • szociális védelem, egészségügy, oktatás és foglalkoztatás,
 • üzleti környezet, kereskedelem és világpiacok,
 • fenntartható mezőgazdaság és energiaügy.

Végezetül a program azt hivatott elősegíteni, hogy:

 • javuljon a segélyezés hatékonysága;
 • a támogatás és a hitelezés kombinálása révén innovatív, új finanszírozási módszerek alkalmazására kerüljön sor;
 • az EU összes szakpolitikája – az éghajlat-politikától a mezőgazdaságon át a kereskedelemig – összhangban legyen az uniós fejlesztési célokkal. 

A szegény országok és a szegénységben élők megsegítése – hogy segíteni tudjanak önmagukon

Az évek folyamán az EU számos országnak nyújtott segítséget ahhoz, hogy felszámolják a szegénységet, és jobb jövőt biztosítsanak polgáraik számára. E célok megvalósítása gyakran hosszú időt vesz igénybe. 

Az alábbiakban néhány példával szolgálunk a legújabb sikertörténetek közül:

 • javult a szegénységben élő dél-indiai textilmunkások jövedelme, egészségi állapota és életminősége; 
 • vállalkozásindítás iránt érdeklődő fiatalok vállalkozásismereti, vállalkozásirányítási és pénzügyi képzésben részesültek Brazíliában;
 • Kenyában tudományos alapú innovációs munka indult annak érdekében, hogy az állatállományt meg lehessen védeni a cecelegyek által terjesztett álomkór ellen;
 • támogatásban részesült egy szváziföldi oktatási és képzési program. 

További esettanulmányok English (en) français (fr) (AKCS-országok).

Végre saját lábon

Az uniós fejlesztési politika azt hivatott elősegíteni, hogy a fejlődő országokban élő hátrányos helyzetű emberek kezükbe vehessék saját sorsuk irányítását. Ez a következőket foglalja magában:

 • a kiszolgáltatottság okainak megszüntetése – biztosítani kell például, hogy az emberek elég táplálékhoz és tiszta vízhez jussanak, ép és egészséges környezetben éljenek, megfelelő oktatásban, egészségügyi, illetve szociális ellátásban részesüljenek, foglalkoztatottságuk javuljon, és országuk infrastruktúrája fejlődjön; 
 • a betegségek felszámolása, illetve a lakosság ellátása olyan olcsó gyógyszerekkel, melyek segítségével leküzdhetők a járványok, köztük a HIV/AIDS; 
 • az adósságteher csökkentése, hogy a fejlődő országoknak több pénzük maradjon a közösség javát szolgáló életfontosságú beruházásokra ahelyett, hogy forrásaikat az iparosodott országok gazdag hitelezőinek fizetett kamatok vinnék el; 
 • azoknak a stratégiáknak a támogatása, melyek az önsegítés ösztönzésére és a szegénység eltörlésére irányulnak;
 • a demokratizálódás támogatása;
 • az emberi jogok – köztük a nemek közötti egyenlőség – iránti tisztelet elmélyítése;
 • a gazdasági viszonyok megszilárdítása annak érdekében, hogy a vállalkozások bővüljenek, és új munkahelyeket teremtsenek.

Az oldal tetejére

Fejlesztési és együttműködési politika

Megjelent: 2014 februárjában

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreMaradj kapcsolatban

Facebook

 • Európai fejlesztési napokEnglish (en)

Az oldal tetejére

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?