Razvoj i suradnja


Više od polovine razvojne pomoći osiguravaju EU i njegove države članice, što ih zajedno čini najvećim svjetskim donatorom pomoći. Većina potpore namijenjena je zemljama s niskim prihodima i najslabije razvijenim zemljama.

Ulaganje u zajedničku budućnost

EU je 2013. u okviru razvojne pomoći (sredstva iz fondova EU-a i proračuna država članica) dodijelio 56,2 milijarde EUR. 

Taj iznos čini 0,43 % bruto nacionalnog dohotka (BND) EU-a. Države članice obvezale su se na postizanje cilja od 0,7 % BND-a do 2015.

U novo tisućljeće bez siromaštva

Razvojnom politikom EU-a nastoji se prije svega iskorijeniti siromaštvo s pomoću održivog pristupa. Osam milenijskih razvojnih ciljeva UN-a (MRC), donesenih 2000., ključni su za iskorjenjivanje siromaštva, a treba ih ostvariti do 2015. Među ciljevima su smanjenje siromaštva za polovinu, zaustavljanje širenja HIV-a/AIDS-a te osiguranje univerzalnog osnovnoškolskog obrazovanja. 

Iako se broj ljudi koji žive u krajnjem siromaštvu od 1990. smanjio za 600 milijuna, pri ostvarenju nekih drugih milenijskih ciljeva postignut je manji napredak. Osobito će biti teško ostvariti smanjenje smrtnosti majki i djece pri porodu te opskrbu pitkom vodom. EU pokušava pomoći preuzimanjem obveze za osiguranje dodatnog iznosa od jedne milijarde EUR za one ciljeve koji se u 79 afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja najsporije ostvaruju. 

Povjerenik EU-a za razvoj Andris Piebalgs, kao jedan od članova UN-ove skupine na visokoj razini predvođene glavnim tajnikom UN-a Ban Ki Moonom, razmatrat će budućnost globalnog razvojnog plana za razdoblje nakon 2015. 

EU i milenijski razvojni ciljevi English (en) español (es) français (fr)

Plan za promjenu

Planom za promjenu English (en) donesenim 2012. utvrđuje se novi pristup razvojnoj politici EU-a u kojoj se odražavaju promjene u svijetu, pojava novih donatora i novi izazovi za zemlje u razvoju. 

Novom politikom nastoji se osigurati strateška i ciljana pomoć usmjerena na postizanje rezultata. Dva su glavna cilja nove politike:

Poljoprivrednica stvara novi dohodak uzgojem suncokreta

Poljoprivrednica stvara novi dohodak uzgojem suncokreta

 • promicanje ljudskih prava, demokracije i dobrog upravljanja
 • poticanje uključivog i održivog rasta s pomoću kojeg se ljudi izvlače iz siromaštva.

Planom za promjenu razvojna pomoć usmjerava se u tri područja:

 • socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje
 • poslovno okruženje, trgovina i svjetska tržišta
 • održiva poljoprivreda i energetika.

Planom za promjenu nastoji se:

 • povećati učinkovitost pomoći
 • osigurati financijska sredstva inovativnim načinima (kombinacija zajmova i bespovratnih sredstava)
 • osigurati usklađenost svih politika EU-a u području klimatskih promjena, poljoprivrede i trgovine s razvojnim ciljevima EU-a. 

Pomoći zemljama i pojedincima da se izvuku iz siromaštva

Proteklih je godina EU mnogim zemljama pomogao u naporima koje ulažu kako bi iskorijenili siromaštvo i osigurali bolju budućnost za svoje građane. To je često dugotrajan proces. 

Neki od posljednjih uspješnih projekata EU-a su sljedeći:

 • povećanje prihoda, poboljšanje zdravlja i kvalitete života siromašnih radnika u tekstilnoj industriji u južnoj Indiji 
 • izobrazba mladih ljudi u području poduzetništva, poslovnog upravljanja i financija radi osnivanja novih poduzeća u Brazilu
 • inovacije temeljene na znanosti radi zaštite stoke od cece muhe u Keniji
 • potpora programu obrazovanja i osposobljavanja u Svaziju. 

Za više primjera studija slučajeva razvojne pomoći English (en) français (fr) , vidi „Afričke, karipske i pacifičke zemlje”.

Omogućiti ljudima da odlučuju o svojoj sudbini

Cilj je razvojne politike EU-a omogućiti osobama u nepovoljnom položaju u zemljama u razvoju kontrolu nad vlastitim razvojem, što znači:

 • rješavanje uzroka ranjivosti, kao što je otežan pristup hrani i čistoj vodi, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zaposlenju, zemljištu, socijalnim službama, infrastrukturi i zdravom okolišu 
 • iskorjenjivanje bolesti i osiguravanje pristupa jeftinim lijekovima za suzbijanje epidemija kao što je HIV/AIDS 
 • smanjivanje duga zemalja u razvoju kako bi im se omogućilo više sredstava za ključna javna ulaganja, umjesto da bogatim zajmodavcima u industrijaliziranim zemljama plaćaju kamate 
 • promicanje strategija samopomoći i iskorjenjivanja siromaštva
 • podupiranje demokratskih procesa
 • jačanje poštovanja ljudskih prava, među ostalim jednakosti između muškaraca i žena
 • poticanje stabilnijeg gospodarskog okruženja u kojem poduzeća mogu ostvarivati rast i otvarati nova radna mjesta.

Vrh

Razvoj i suradnja

Objavljeno u veljači 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Facebook

 • Dani europskog razvojaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?