Razvoj i suradnja


Više od polovine razvojne pomoći osiguravaju EU i njegove države članice, što ih zajedno čini najvećim svjetskim donatorom pomoći. Većina potpore namijenjena je zemljama s niskim prihodima i najslabije razvijenim zemljama.

Ulaganje u zajedničku budućnost

EU je 2013. u okviru razvojne pomoći (sredstva iz fondova EU-a i proračuna država članica) dodijelio 56,2 milijarde EUR.

Taj iznos čini 0,43 % bruto nacionalnog dohotka (BND) EU-a. Države članice obvezale su se na postizanje cilja od 0,7 % BND-a do 2015.

U novo tisućljeće bez siromaštva

Razvojnom politikom EU-a nastoji se prije svega iskorijeniti siromaštvo s pomoću održivog pristupa. Osam milenijskih razvojnih ciljeva UN-a (MRC), donesenih 2000., ključni su za iskorjenjivanje siromaštva, a treba ih ostvariti do 2015. Među ciljevima su smanjenje siromaštva za polovinu, zaustavljanje širenja HIV-a/AIDS-a te osiguranje univerzalnog osnovnoškolskog obrazovanja.

Poljoprivrednica stvara novi dohodak uzgojem suncokreta

Poljoprivrednica stvara novi dohodak uzgojem suncokreta

Iako se broj ljudi koji žive u krajnjem siromaštvu od 1990. smanjio za 600 milijuna, pri ostvarenju nekih drugih milenijskih ciljeva postignut je manji napredak. Osobito će biti teško ostvariti smanjenje smrtnosti majki i djece pri porodu te opskrbu čistom pitkom vodom. EU pokušava pomoći preuzimanjem obveze za osiguranje dodatnog iznosa od jedne milijarde EUR za one ciljeve koji se u 79 afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja najsporije ostvaruju.

Nakon 2015.

Trenutačni skup milenijskih razvojnih ciljeva prestaje važiti 2015. kada će biti zamijenjen novim okvirom. U lipnju 2014. Europska komisija objavila je dokument pod nazivom „Pristojan život za sve: od vizije do zajedničkog djelovanja English”. Njime se utvrđuje plan EU-a za iskorjenjivanje siromaštva i promicanje održivog razvoja nakon 2015., uključujući potrebu za novim globalnim partnerstvom.

Pomoći zemljama i stanovništvu da se izvuku iz siromaštva

Proteklih je godina EU mnogim zemljama pomogao u naporima koje ulažu kako bi iskorijenili siromaštvo i osigurali bolju budućnost za svoje građane. To je često dugotrajan proces.

Primjer iz Bolivije

Poboljšanom infrastrukturom dobolje higijene i zdravlja

Ovaj projekt EU-a uspostavljen je radi poboljšanja vodoopskrbe u bolivijskim gradovima Potosí i Tarija te modernizacije odvodnje. Zahvaljujući njemu izgrađeno je 39 sustava vodoopskrbe i 11 sustava odvodnje, uključujući 8 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Čak 60 000 domova opremljeno je vodomjerima, a 31 000 priključena je na sustave odvodnje. Ukupno 76 000 osoba sada ima bolji pristup pitkoj vodi i sustavu odvodnje.

Omogućiti ljudima da odlučuju o svojoj budućnosti

Cilj je razvojne politike EU-a omogućiti osobama u nepovoljnom položaju u zemljama u razvoju kontrolu nad vlastitim razvojem, što uključuje:

  • rješavanje uzroka ranjivosti, primjerice otežanog pristupa hrani, čistoj vodi, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zaposlenju, zemljištu, socijalnim službama, infrastrukturi i zdravom okolišu
  • iskorjenjivanje bolesti i osiguravanje pristupa jeftinim lijekovima za suzbijanje epidemija kao što je HIV/AIDS
  • smanjivanje duga zemalja u razvoju kako bi im se omogućilo više sredstava za ključna javna ulaganja umjesto da plaćaju kamate bogatim zajmodavcima u industrijaliziranim zemljama
  • promicanje strategija samopomoći i iskorjenjivanja siromaštva
  • podupiranje demokratskih procesa
  • poboljšanje poštovanja ljudskih prava, uključujući jednakost između muškaraca i žena
  • poticanje stabilnijeg gospodarskog okruženja u kojem poduzeća mogu ostvarivati rast i otvarati nova radna mjesta.
Primjeri iz Afrike

Sprečavanje genitalnog sakaćenja žena

Milijuni djevojčica i žena diljem svijeta još uvijek su u opasnosti od genitalnog sakaćenja, posebno u zemljama u razvoju. Međutim, i u tom se području postiže napredak. Primjerice, zahvaljujući projektu EU-a u suradnji s UNICEF-om u Senegalu više od 5 300 zajednica napustilo je tu praksu u razdoblju kraćem od 10 godina, čime je Senegal na dobrom putu da do 2015. postane prva zemlja na svijetu koja je potpuno napustila navedenu praksu.

Ovaj projekt dio je inicijative kojim se pridonijelo spašavanju tisuća djevojčica od genitalnog sakaćenja u pet afričkih zemalja: u Egiptu, Etiopiji, Eritreji, Senegalu i Sudanu.

Vrh

Razvoj i suradnja

Rukopis ažuriran u studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Facebook

  • Dani europskog razvojaEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?