Razvoj i suradnja


Više od polovine financijske pomoći namijenjene siromašnim zemljama osigurava EU i njegove države članice, čime je EU najveći svjetski donator pomoći.

Međutim, razvojna politika ne podrazumijeva samo opskrbu čistom vodom i izgradnju cesta, ma kako važni oni bili. EU koristi i trgovinu za poticanje razvoja tako da otvara svoja tržišta robi iz siromašnih zemalja i potiče siromašne zemlje na međusobnu trgovinu.

Ulaganje u zajedničku budućnost

EU je 2011. u okviru razvojne pomoći (sredstva iz fondova EU-a i proračuna država članica) dodijelio 53 milijarde eura.

Taj iznos čini 0,42 % bruto nacionalnog dohotka (BND) svih država članica zajedno i zbog toga je EU najveći svjetski donator pomoći. Međutim, još uvijek su potrebni zajednički napori kako bi se postigao cilj koji je odredilo Europsko vijeće – 0,7 % BND-a do 2015.

U novo tisućljeće bez siromaštva

Glavni je cilj razvojne politike EU-a iskorijeniti siromaštvo s pomoću održivog razvoja. Svjetski su čelnici 2000. na sastanku UN-a donijeli osam milenijskih razvojnih ciljeva (MRC) koji su ključni za iskorjenjivanje siromaštva, a treba ih ostvariti do 2015. Među ciljevima su smanjenje siromaštva za polovinu, zaustavljanje širenja HIV-a i AIDS-a te osiguranje univerzalnog osnovnoškolskog obrazovanja.

Iako se broj ljudi koji žive u krajnjem siromaštvu od 1990. smanjio za 600 milijuna, ostvarenje nekih drugih milenijskih ciljeva nije toliko obećavajuće. Smanjenje smrtnosti majki i djece pri porodu i opskrba pitkom vodom neki su od ciljeva koje će biti najteže ostvariti do 2015. Stoga je 2011. EU obećao osigurati dodatnih 1 milijardu eura za one ciljeve koji se u 79 afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja najsporije ostvaruju.

Europski povjerenik za razvoj Andris Piebalgs, kao jedan od članova UN-ove skupine na visokoj razini predvođene glavnim tajnikom UN-a Ban Ki-Munom, zadužen je za globalni razvojni plan za razdoblje nakon 2015.

 • EU i milenijski razvojni ciljevi English (en) español (es) français (fr)

Plan za promjenu

Plan za promjenu English (en) ” novi je nacrt razvojne politike EU-a koji su 2012. odobrili ministri EU-a. Njime se utvrđuje novi pristup razvojnoj politici u kojoj se odražavaju promjene u svijetu, pojava novih donatora i novi izazovi za zemlje u razvoju.

Novom politikom utvrđuje se pružanje strateške i ciljane pomoći usmjerene na postizanje rezultata. Dva su glavna cilja nove politike:

Ruka koja drži rižinu stabljiku, ©Natalia Lazarewicz

Programom EU-a za sigurnost hrane pomaže se ljudima u Aweilu (Sudan) u uzgoju riže.

 • promicanje ljudskih prava, demokracije, dobrog upravljanja i
 • poticanje uključivog i održivog rasta s pomoću kojeg se ljudi izvlače iz siromaštva.

Planom za promjenu razvojna pomoć usmjerava se u tri područja:

 • socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje
 • poslovno okruženje, trgovina i svjetska tržišta
 • održiva poljoprivreda i energetika.

Naposljetku, cilj mu je poboljšati učinkovitost pomoći i korištenje novih, inovativnih načina osiguravanja financijskih sredstava (putem zajmova i bespovratnih sredstava) te osigurati usklađenost svih politika EU-a u području klimatskih promjena, poljoprivrede i trgovine s razvojnim ciljevima.

Pomoći zemljama i pojedincima da se izvuku iz siromaštva

Proteklih je godina EU pomogao mnogim zemljama iskorijeniti siromaštvo i osigurati bolju budućnost za svoje građane. Često je za to potrebno ulagati dugotrajne napore. Neki od posljednjih uspješnih projekata EU-a su sljedeći:

 • povećanje prihoda, poboljšanje zdravlja i kvalitete života radnika u tekstilnoj industriji u južnoj Indiji
 • izobrazba mladih ljudi u području poduzetništva, poslovnog upravljanja i financija radi osnivanja novih poduzeća u Brazilu
 • uvođenje inovacija temeljenih na znanosti radi zaštite stoke od cece muhe u Keniji
 • potpora programu obrazovanja i osposobljavanja u Svaziju.

Studije slučajeva EU-ove razvojne pomoći English (en) français (fr)

Omogućiti ljudima da odlučuju o svojoj sudbini

Cilj je razvojne politike EU-a omogućiti osobama u nepovoljnom položaju u zemljama u razvoju kontrolu nad vlastitim razvojem, što znači:

 • rješavanje uzroka ranjivosti, kao što je otežan pristup hrani i čistoj vodi, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zaposlenju, zemljištu, socijalnim službama, infrastrukturi i zdravom okolišu
 • iskorjenjivanje bolesti i osiguravanje jeftinih lijekova za suzbijanje epidemija kao što su HIV/AIDS
 • smanjivanje duga zemalja u razvoju kako bi im se omogućilo više sredstava za ključna javna ulaganja, umjesto da bogatim zajmodavcima u industrijaliziranim zemljama plaćaju kamate
 • promicanje strategija samopomoći i iskorjenjivanja siromaštva, podupiranje demokratskih procesa, jačanje poštovanja ljudskih prava i jednakosti između muškaraca i žena te poticanje stabilnijeg gospodarskog okruženja u kojem poduzeća mogu ostvarivati rast i otvarati nova radna mjesta.

Vrh

VrhOstanite povezani

Facebook

 • Dani europskog razvojaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?