Kehitysyhteistyö


Yli puolet kaikesta kehitysavusta on peräisin EU:lta ja sen jäsenmaista, mikä tekee niistä yhdessä maailman suurimman avunantajan. Suurin osa avusta suuntautuu matalan tulotason maihin sekä vähiten kehittyneisiin maihin.

Investointi yhteiseen tulevaisuuteen

EU:n kehitysapu oli vuonna 2013 yhteensä 56,2 miljardia euroa. Summa koostuu EU:n kehitysapuvaroista ja jäsenmaiden talousarvioissa kehitysapuun kohdennetuista varoista. 

Avun osuus EU:n BKT:stä on 0,43 prosenttia. EU-maat ovat sitoutuneet saavuttamaan 0,7 prosentin tavoitteen vuoteen 2015 mennessä.

Köyhyyden poistaminen uudella vuosituhannella

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan päämääränä on ennen kaikkea köyhyyden poistaminen kestävällä tavalla. YK:n vuonna 2000 hyväksymät 8 vuosituhannen kehitystavoitetta, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, ovat tässä keskeisessä asemassa. Niihin kuuluu esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden puolittaminen, hiv:n/aidsin leviämisen pysäyttäminen ja perusopetuksen tarjoaminen kaikille. 

Absoluuttisessa köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentynyt 600 miljoonalla vuodesta 1990, mutta muiden vuosituhattavoitteiden edistyminen on ollut hitaampaa. Erityisen hankalasti saavutettaviksi tavoitteiksi ovat osoittautuneet äitien ja lasten synnytyskuolleisuuden vähentäminen sekä puhtaan juomaveden saatavuuden varmistaminen. EU on pyrkinyt auttamaan myöntämällä miljardin euron verran lisärahoitusta käytettäväksi vähiten edenneiden tavoitteiden toteuttamiseen 79:ssä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maassa.  

EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs on jäsenenä YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin johtamassa korkean tason työryhmässä, jossa tarkastellaan maailmanlaajuisen kehitysohjelman vuoden 2015 jälkeistä tulevaisuutta. 

EU ja YK:n vuosituhattavoitteet English (en) español (es) français (fr)

Muutossuunnitelma

Vuonna 2012 laaditun muutossuunnitelman English (en) English (en) mukaisesti EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa otetaan käyttöön uusi lähestymistapa, jossa otetaan huomioon maailman muuttuminen, uusien avunantajien mukaantulo ja kehitysmaihin kohdistuvat uudet haasteet. 

Uuden politiikan tavoitteena on tehdä kehitysavusta entistä strategisempaa, kohdennetumpaa ja tuloshakuisempaa. Siihen kuuluu kaksi pääosaa:

Maanviljelijä monipuolistaa ansioitaan kasvattamalla auringonkukkia.

Maanviljelijä monipuolistaa ansioitaan kasvattamalla auringonkukkia.

 • ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallintotavan edistäminen
 • kannustaminen osallistavaan ja kestävään kasvuun, joka auttaa ihmisiä nousemaan köyhyydestä.

Muutossuunnitelma kohdistuu kehitysavun kolmeen osa-alueeseen:

 • sosiaalinen suojelu, terveys, koulutus ja työllisyys
 • yritystoiminnan olosuhteet, kauppa ja maailmanmarkkinat
 • kestävä maatalous ja energiahuolto.

Sen tavoitteena on

 • tehostaa apua
 • mahdollistaa innovatiivisesti lainoja ja avustuksia yhdistelevä rahoitus
 • varmistaa, että kaikki EU:n politiikan alat (esim. ilmasto-, maatalous- ja kauppapolitiikka) ovat yhdenmukaisia EU:n kehitystavoitteiden kanssa.  

Maiden ja niiden asukkaiden nostaminen köyhyydestä

Vuosien mittaan EU on auttanut monia maita vähentämään köyhyyttä ja luomaan paremman tulevaisuuden kansalaisilleen. Tämä on usein pitkäaikainen prosessi. 

Viimeaikaisista onnistuneista hankkeista voidaan esimerkkeinä mainita

 • köyhien tekstiiliteollisuuden työntekijöiden ansiotulojen, terveysolojen ja elämänlaadun parantaminen Etelä-Intiassa 
 • brasilialaisille nuorille annettu koulutus, jossa opiskellaan yrittäjyyttä, liikkeenjohtoa ja uusien yritysten rahoitusta
 • uuteen tutkimukseen perustuva hanke kenialaisen karjan suojaamiseksi tsetsekärpäsiltä
 • tuki Swazimaassa toteutettavalle koulutusohjelmalle. 

Lue lisää EU:n antamaan kehitysapuun liittyvistä tapaustutkimuksista English (en) français (fr) Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueella.

Oman kohtalon hallinta

EU:n kehityspolitiikan tavoitteena on antaa heikoimmassa asemassa oleville kehitysmaiden asukkaille mahdollisuus päättää omasta kehityksestään. Tämä tarkoittaa, että

 • puututaan haavoittuvuuden syihin, kuten ruoan ja puhtaan veden sekä koulutuksen, terveydenhuollon, työn, maan, sosiaalipalvelujen, infrastruktuurin ja terveen ympäristön riittämättömään saatavuuteen 
 • panostetaan tautien torjuntaan ja parannetaan edullisten lääkkeiden saatavuutta hiv:n ja aidsin kaltaisten tartuntatautiepidemioiden pysäyttämiseksi 
 • vähennetään kehitysmaiden velkataakkaa, jotta niillä on enemmän rahaa elintärkeisiin julkisiin investointeihin sen sijaan, että varat ohjautuisivat korkoina takaisin teollisuusmaiden rikkaille lainanantajille 
 • edistetään omaehtoista apua ja köyhyyden torjuntastrategioita
 • tuetaan demokratiakehitystä
 • vahvistetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, miesten ja naisten välinen tasa-arvo mukaan lukien
 • tuetaan vakaampien taloudellisten olosuhteiden luomista, mikä edistää yritystoiminnan ja työllisyyden kasvua.

Sivun alkuun

Kehitysyhteistyö

Julkaistu helmikuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

 • Euroopan kehitysyhteistyöpäivätEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.