Kehitys ja yhteistyö


Yli puolet kaikesta kehitysavusta on peräisin EU:lta ja sen jäsenmaista, mikä tekee niistä yhdessä maailman suurimman avunantajan. Suurin osa avusta suuntautuu matalan tulotason maihin sekä vähiten kehittyneisiin maihin.

Investointi yhteiseen tulevaisuuteen

EU:n kehitysapu oli vuonna 2013 yhteensä 56,2 miljardia euroa. Summa koostuu EU:n kehitysapuvaroista ja jäsenmaiden talousarvioissa kehitysapuun kohdennetuista varoista.

Avun osuus EU:n BKT:stä on 0,43 prosenttia. EU-maat ovat sitoutuneet saavuttamaan 0,7 prosentin tavoitteen vuoteen 2015 mennessä.

Köyhyyden poistaminen uudella vuosituhannella

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan päämääränä on ennen kaikkea köyhyyden poistaminen kestävällä tavalla. YK:n vuonna 2000 hyväksymät kahdeksan vuosituhannen kehitystavoitetta, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, ovat tässä keskeisessä asemassa. Niihin kuuluu esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden puolittaminen, hiv:n/aidsin leviämisen pysäyttäminen ja perusopetuksen tarjoaminen kaikille.

Maanviljelijä monipuolistaa ansioitaan kasvattamalla auringonkukkia.

Maanviljelijä monipuolistaa ansioitaan kasvattamalla auringonkukkia.

Absoluuttisessa köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentynyt 600 miljoonalla vuodesta 1990, mutta muiden vuosituhattavoitteiden edistyminen on ollut hitaampaa. Erityisen hankalasti saavutettaviksi tavoitteiksi ovat osoittautuneet äitien ja lasten synnytyskuolleisuuden vähentäminen sekä puhtaan juomaveden saatavuuden varmistaminen. EU on pyrkinyt auttamaan myöntämällä miljardin euron verran lisärahoitusta käytettäväksi vähiten edenneiden tavoitteiden toteuttamiseen 79:ssä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maassa.

Vuoden 2015 jälkeen

Nykyiset vuosituhannen kehitystavoitteet korvataan uudella toimintakehyksellä vuonna 2015. Kesäkuussa 2014 Euroopan komissio julkaisi toimintapoliittisen tiedonannon Ihmisarvoinen elämä kaikille: visiosta yhteisiin toimiin English. Siinä määritellään EU:n vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskeva toimintasuunnitelma köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Siinä tuodaan esille myös maailmanlaajuisen kumppanuuden tarve.

Maiden ja niiden asukkaiden nostaminen köyhyydestä

Vuosien mittaan EU on auttanut monia maita vähentämään köyhyyttä ja luomaan paremman tulevaisuuden kansalaisilleen. Tämä on usein pitkäaikainen prosessi.

Esimerkki Boliviasta

Hygienian ja perusterveyden edistäminen infrastruktuuria parantamalla

EU:n hankkeen tarkoituksena oli parantaa vesihuoltoa ja sanitaatiota Potosín ja Tarijan kaupungeissa Boliviassa. Hankkeessa on rakennettu 39 vedenjakelujärjestelmää ja 11 viemärijärjestelmää sekä 8 jäteveden käsittelylaitosta.

Vesimittari on asennettu 60 000 kotiin ja 31 000 taloutta on liitetty viemärijärjestelmään. Yhteensä 76 000 ihmistä on suoraan hyötynyt juomaveden paremmasta saatavuudesta ja uudesta viemärijärjestelmästä.

Oman tulevaisuuden hallinta

EU:n kehityspolitiikan tavoitteena on antaa heikoimmassa asemassa oleville kehitysmaiden asukkaille mahdollisuus päättää omasta kehityksestään. Tämä tarkoittaa sitä, että

  • puututaan haavoittuvuuden syihin, kuten ruoan, puhtaan veden, koulutuksen, terveydenhuollon, työn, maan, sosiaalipalvelujen, infrastruktuurin ja terveen ympäristön riittämättömään saatavuuteen
  • panostetaan tautien torjuntaan ja parannetaan edullisten lääkkeiden saatavuutta hiv:n ja aidsin kaltaisten tartuntatautiepidemioiden pysäyttämiseksi
  • vähennetään kehitysmaiden velkataakkaa, jotta niillä on enemmän rahaa elintärkeisiin julkisiin investointeihin sen sijaan, että varat ohjautuisivat korkoina takaisin teollisuusmaiden rikkaille lainanantajille
  • edistetään omaehtoista apua ja köyhyyden torjuntastrategioita
  • tuetaan demokratiakehitystä
  • parannetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, miesten ja naisten välinen tasa-arvo mukaan lukien
  • tuetaan vakaampien taloudellisten olosuhteiden luomista, mikä edistää yritystoiminnan ja työllisyyden kasvua.
Esimerkkejä Afrikasta

Naisten sukuelinten silpomisen estäminen

Miljoonat tytöt ja naiset eri puolilla maailmaa – erityisesti kehitysmaissa – ovat edelleen vaarassa joutua sukupuolielinten silpomisen uhreiksi. Edistystä kuitenkin tapahtuu. EU:n ja Unicefin hankkeen ansiosta esimerkiksi Senegalissa yli 5 300 yhteisöä on luopunut sukuelinten silpomiskäytännöstä viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana. Senegalin odotetaan vuoteen 2015 mennessä voivan ilmoittaa, että tapa on hylätty siellä kokonaan.

Hanke on osa laajempaa aloitetta, jonka ansiosta tuhannet tytöt Egyptissä, Eritreassa, Etiopiassa, Senegalissa ja Sudanissa ovat säästyneet sukupuolielinten silpomiselta.

Sivun alkuun

Kehitysyhteistyö

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

  • Euroopan kehitysyhteistyöpäivätEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.