Ανάπτυξη και συνεργασία


Τα μισά και πλέον χρήματα που δαπανώνται για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Έτσι, η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της αποτελούν τον σημαντικότερο χορηγό βοήθειας στον κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας χορηγείται στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τις χώρες με χαμηλό εισόδημα.

Επενδύοντας στο κοινό μας μέλλον

Το 2013 η αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγήθηκε από την ΕΕ, δηλαδή η βοήθεια που προήλθε από τα ταμεία της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της, ανήλθε σε 56,2 δισ. ευρώ. 

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 0,43% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύθηκαν να πετύχουν τον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ έως το 2015.

Εξάλειψη της φτώχειας μέσα στη νέα χιλιετία

Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η ριζική εξάλειψη της φτώχειας χάρη στην υιοθέτηση μιας βιώσιμης πολιτικής. Η πολιτική αυτή βασίζεται στους 8 Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), τους οποίους οι παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν το 2000 με προθεσμία υλοποίησης το 2015. Μερικοί από τους στόχους αυτούς είναι η μείωση κατά το ήμισυ της έσχατης φτώχειας, η ανάσχεση της εξάπλωσης του HIV/AIDS και η εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους. 

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας έχει μειωθεί κατά 600 εκατομμύρια από το 1990, αλλά η πρόοδος στην επίτευξη άλλων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας δεν ήταν η αναμενόμενη. Ιδιαίτερα δύσκολη αποδεικνύεται η μείωση των θανάτων των μητέρων και βρεφών κατά τον τοκετό και η παροχή καθαρού πόσιμου νερού. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να διαθέσει ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ για την επίτευξη των στόχων με τη μικρότερη πρόοδο σε 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού.  

Ο επίτροπος Ανάπτυξης Άντρις Πίμπαλγκς θα εξετάσει τις προοπτικές της ατζέντας για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά το 2015, συμμετέχοντας στην ομάδα ανωτάτου επιπέδου του ΟΗΕ υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν. 

Η ΕΕ και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας English (en) español (es) français (fr)

Πρόγραμμα Δράσης για Αλλαγή

Το Πρόγραμμα Δράσης για Αλλαγή English (en) , το οποίο εγκρίθηκε το 2012, χαράσσει μια νέα αναπτυξιακή πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο, την εμφάνιση νέων χορηγών και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. 

Η νέα αυτή πολιτική επιδιώκει την παροχή στοχευμένης βοήθειας στρατηγικού χαρακτήρα, προσανατολισμένης στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Η πολιτική αυτή έχει δύο κυρίως σκέλη:

Αγρότισσα εμπλουτίζει το εισόδημά της καλλιεργώντας ηλίανθους.

Αγρότισσα εμπλουτίζει το εισόδημά της καλλιεργώντας ηλίανθους.

 • προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης
 • βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, που βοηθά τα άτομα να νικήσουν τη φτώχεια με τις δικές τους δυνάμεις.

Το Πρόγραμμα Δράσης για Αλλαγή είναι επικεντρωμένο στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας σε 3 τομείς:

 • κοινωνική προστασία, υγεία, εκπαίδευση και θέσεις εργασίας
 • επιχειρηματικό περιβάλλον, εμπόριο και παγκόσμιες αγορές
 • αειφόρος γεωργία και ενέργεια.

Στοχεύει

 • στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας
 • στη χρήση καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης, μέσα από ένα κράμα δανείων/επιχορηγήσεων
 • στην εναρμόνιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τη γεωργία ή το εμπόριο με τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ. 

Βοηθώντας τις χώρες και τα άτομα να νικήσουν τη φτώχεια με τις δικές τους δυνάμεις

Η ΕΕ έχει στηρίξει τις προσπάθειες πολλών χωρών για καταπολέμηση της φτώχειας και οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους πολίτες τους. Οι προσπάθειες αυτές είναι συνήθως μακροχρόνιες. 

Ιδού μερικά πρόσφατα επιτυχημένα παραδείγματα:

 • βελτίωση του εισοδήματος, της υγείας και της ποιότητας ζωής για τους φτωχούς εργάτες κλωστοϋφαντουργίας στη Νότια Ινδία 
 • εκπαίδευση νέων στην επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς και χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων στη Βραζιλία
 • προστασία κοπαδιών από τη μύγα τσε τσε στην Κένυα, χάρη σε επιστημονικές καινοτομίες
 • χρηματοδότηση προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στη Σουαζιλάνδη. 

Για περισσότερα παραδείγματα αναπτυξιακής βοήθειας English (en) français (fr) , βλ. "Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός Ωκεανός".

Βοηθώντας τους ανθρώπους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

Στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι να αναλάβουν οι ίδιοι οι μειονεκτούντες πληθυσμοί των αναπτυσσόμενων χωρών την ευθύνη της ανάπτυξής τους. Αυτό σημαίνει:

 • να αντιμετωπιστούν τα αίτια της μειονεκτικής τους θέσης, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα και πόσιμο νερό, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην απασχόληση, στη γη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις υποδομές, καθώς και σε ένα υγιεινό περιβάλλον 
 • να εξαλειφθούν οι ασθένειες και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα για την καταπολέμηση επιδημιών, όπως το HIV/AIDS 
 • να μειωθεί το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για δημόσιες επενδύσεις ζωτικής σημασίας, αντί να πληρώνουν τόκους σε πλούσιους δανειστές των βιομηχανικών κρατών 
 • να προωθηθούν στρατηγικές αυτοβοήθειας και εξάλειψης της φτώχειας,
 • να στηριχθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού,
 • να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας ανδρών και γυναικών,
 • να δημιουργηθεί ένα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης.

Αρχή σελίδας

Ανάπτυξη και συνεργασία

Δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2014

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

 • Ευρωπαϊκές Ημέρες ΑνάπτυξηςEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;