Ανάπτυξη και συνεργασία


Τα μισά και πλέον χρήματα που δαπανώνται για την παροχή βοήθειας στις φτωχές χώρες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Έτσι, η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο χορηγό βοήθειας στον κόσμο.

Ωστόσο, η αναπτυξιακή πολιτική είναι κάτι παραπάνω από μια απλή εξασφάλιση καθαρού νερού και ασφαλτοστρωμένων δρόμων, παρόλο που και αυτά δεν είναι αμελητέα. Η ΕΕ χρησιμοποιεί, επίσης, το εμπόριο ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης, γι' αυτό και ανοίγει τις αγορές της σε εισαγωγές από φτωχές χώρες, ενθαρρύνοντάς τις ταυτόχρονα να αναπτύξουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους.

Επενδύοντας στο κοινό μας μέλλον

Το 2011 η αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγήθηκε από την ΕΕ, δηλαδή η βοήθεια που προήλθε από τα ταμεία της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της, ανήλθε σε 53 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 0,42% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) όλων των χωρών της ΕΕ μαζί, γεγονός που καθιστά την Ένωση τον πιο γενναιόδωρο χορηγό βοήθειας στον κόσμο. Χρειάζονται όμως ακόμα από κοινού προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: να φθάσει η βοήθεια στο 0,7% του ΑΕΕ έως το 2015.

Εξάλειψη της φτώχειας μέσα στη νέα χιλιετία

Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η ριζική εξάλειψη της φτώχειας χάρη στην υιοθέτηση μιας βιώσιμης πολιτικής. Η πολιτική αυτή βασίζεται στους οκτώ Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), τους οποίους οι παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν το 2000 με προθεσμία υλοποίησης το 2015. Μερικοί από τους στόχους αυτούς είναι η μείωση κατά το ήμισυ της έσχατης φτώχειας, η ανάσχεση της εξάπλωσης του HIV/AIDS και η εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους.

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας έχει μειωθεί κατά 600 εκατομμύρια από το 1990, αλλά η πρόοδος στην επίτευξη άλλων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας δεν ήταν η αναμενόμενη. Μεταξύ των πιο δύσκολα επιτεύξιμων στόχων έως το 2015 συγκαταλέγονται η μείωση των θανάτων των μητέρων και βρεφών κατά τον τοκετό και η παροχή καθαρού πόσιμου νερού. Για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων, το 2011 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ για την επίτευξη των στόχων με τη μικρότερη πρόοδο σε 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο επίτροπος Ανάπτυξης Άντρις Πίμπαλγκς θα εξετάσει τις προοπτικές της ατζέντας για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά το 2015, συμμετέχοντας στην ομάδα ανωτάτου επιπέδου του ΟΗΕ υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν.

 • Η ΕΕ και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας English (en) español (es) français (fr)

Πρόγραμμα Δράσης για Αλλαγή

Το "Πρόγραμμα Δράσης για Αλλαγή English (en) " είναι το νέο σχέδιο αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών ενέκριναν το 2012. Το πρόγραμμα αυτό χαράσσει μια νέα αναπτυξιακή πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που συντελούνται στον κόσμο, την εμφάνιση νέων χορηγών και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Η νέα αυτή πολιτική επιδιώκει την παροχή στοχευμένης βοήθειας στρατηγικού χαρακτήρα, προσανατολισμένης στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Η πολιτική αυτή έχει δύο κυρίως σκέλη:

Ένα χέρι κρατά φυτά ρυζιού, ©Natalia Lazarewicz

Το πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ βοηθά του κατοίκους του Αγουέιλ στο Σουδάν να καλλιεργούν ρύζι

 • προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης
 • βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, βοηθώντας τα άτομα να νικήσουν τη φτώχεια με τις δικές τους δυνάμεις.

Το Πρόγραμμα Δράσης για Αλλαγή είναι επικεντρωμένο στην παροχή αναπτυξιακής βοήθειας σε τρεις τομείς:

 • κοινωνική προστασία, υγεία, εκπαίδευση και θέσεις εργασίας
 • επιχειρηματικό περιβάλλον, εμπόριο και παγκόσμιες αγορές
 • αειφόρος γεωργία και ενέργεια.

Τέλος, στοχεύει στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας και τη χρήση καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης, μέσα από ένα κράμα δανείων/επιχορηγήσεων. Μεριμνά επίσης ώστε όλες οι πολιτικές της ΕΕ -στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της γεωργίας ή του εμπορίου- να συνάδουν με τους αναπτυξιακούς στόχους.

Βοηθώντας τις χώρες και τα άτομα να νικήσουν μόνοι τους τη φτώχεια

Η ΕΕ έχει στηρίξει τις προσπάθειες πολλών χωρών για καταπολέμηση της φτώχειας και οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους πολίτες τους. Οι προσπάθειες αυτές είναι συνήθως μακροχρόνιες. Ιδού μερικά πρόσφατα επιτυχημένα παραδείγματα:

 • βελτίωση του εισοδήματος, της υγείας και της ποιότητας ζωής για τους φτωχούς εργάτες κλωστοϋφαντουργίας στη Νότια Ινδία
 • εκπαίδευση νέων στην επιχειρηματικότητα και τη διοίκηση επιχειρήσεων, καθώς και χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων στη Βραζιλία
 • καινοτόμες επιστημονικές μέθοδοι για την προστασία των ζώων από τη μύγα τσετσέ στην Κένυα
 • χρηματοδότηση προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στη Σουαζιλάνδη.

Περιπτωσιολογικές μελέτες της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης English (en) français (fr)

Βοηθώντας τους ανθρώπους να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους

Στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι να αναλάβουν οι ίδιοι οι μειονεκτούντες πληθυσμοί των αναπτυσσόμενων χωρών την ευθύνη της ανάπτυξής τους. Αυτό σημαίνει:

 • να αντιμετωπιστούν τα αίτια της μειονεκτικής τους θέσης, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα και πόσιμο νερό, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην απασχόληση, στη γη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις υποδομές, καθώς και σε ένα υγιεινό περιβάλλον
 • να εξαλειφθούν οι ασθένειες και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα για την καταπολέμηση επιδημιών, όπως το HIV/AIDS
 • να μειωθεί το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για δημόσιες επενδύσεις ζωτικής σημασίας, αντί να πληρώνουν τόκους σε πλούσιους δανειστές των βιομηχανικών κρατών
 • να προωθηθούν στρατηγικές αυτοβοήθειας και εξάλειψης της φτώχειας, να στηριχθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας ανδρών και γυναικών, και να δημιουργηθεί ένα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

 • Ευρωπαϊκές Ημέρες ΑνάπτυξηςEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;