Ανάπτυξη και συνεργασία


Τα μισά και πλέον χρήματα που δαπανώνται για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της. Έτσι, η ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη της αποτελούν τον σημαντικότερο χορηγό βοήθειας στον κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας χορηγείται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις χώρες με χαμηλό εισόδημα.

Επενδύοντας στο κοινό μας μέλλον

Το 2013 η αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγήθηκε από την ΕΕ, δηλαδή η βοήθεια που προήλθε από τα ταμεία της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της, ανήλθε σε 56,2 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 0,43% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύθηκαν να πετύχουν τον στόχο του 0,7% του ΑΕΕ έως το 2015.

Εξάλειψη της φτώχειας μέσα στη νέα χιλιετία

Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η ριζική εξάλειψη της φτώχειας χάρη στην υιοθέτηση μιας βιώσιμης πολιτικής. Η πολιτική αυτή βασίζεται στους 8 Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), τους οποίους οι παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν το 2000 με προθεσμία υλοποίησης το 2015. Μερικοί από τους στόχους αυτούς είναι η μείωση κατά το ήμισυ της έσχατης φτώχειας, η ανάσχεση της εξάπλωσης του HIV/AIDS και η εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους.

Αγρότισσα εμπλουτίζει το εισόδημά της καλλιεργώντας ηλίανθους.

Αγρότισσα εμπλουτίζει το εισόδημά της καλλιεργώντας ηλίανθους.

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας έχει μειωθεί κατά 600 εκατομμύρια από το 1990, αλλά η πρόοδος στην επίτευξη άλλων Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας δεν ήταν η αναμενόμενη. Ιδιαίτερα δύσκολη αποδεικνύεται η μείωση των θανάτων των μητέρων και βρεφών κατά τον τοκετό και η παροχή καθαρού πόσιμου νερού. Η ΕΕ δεσμεύθηκε να διαθέσει ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ για την επίτευξη των στόχων με τη μικρότερη πρόοδο σε 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η ατζέντα μετά το 2015

Οι σημερινοί ΑΣΧ θα πάψουν να ισχύουν και το 2015 θα αντικατασταθούν από ένα νέο πλαίσιο. Τον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα νέο έγγραφο πολιτικής με τίτλο "Αξιοπρεπής ζωή για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση English". Το έγγραφο αυτό περιγράφει την ατζέντα της ΕΕ μετά το 2015 όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της ανάγκης για μια νέα παγκόσμια σύμπραξη στον τομέα αυτό.

Βοηθώντας τις χώρες και τα άτομα να νικήσουν τη φτώχεια με τις δικές τους δυνάμεις

Η ΕΕ έχει στηρίξει τις προσπάθειες πολλών χωρών να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες τους. Οι προσπάθειες αυτές είναι συνήθως μακροχρόνιες.

Ένα παράδειγμα από τη Βολιβία

Καλύτερη υγιεινή καιβασική φροντίδα υγείας χάρη σε καλύτερες υποδομές

Πρόκειται για πρόγραμμα της ΕΕ που αποσκοπούσε στη βελτίωση της υδροδότησης στις πόλεις Ποτοσί και Ταρίγια της Βολιβίας και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υγιεινής. Είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 39 συστημάτων ύδρευσης και 11 συστημάτων αποχέτευσης, περιλαμβανομένων 8 μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.

Παράλληλα, εγκαστάθηκαν υδρόμετρα σε 60.000 σπίτια, ενώ άλλα 31.000 σπίτια συνδέθηκαν με δίκτυα αποχέτευσης. Συνολικά, 76.000 άνθρωποι επωφελήθηκαν άμεσα από την καλύτερη πρόσβαση σε πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής.

Βοηθώντας τους ανθρώπους να αποφασίζουν για το μέλλον τους

Στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι να αναλάβουν οι ίδιοι οι μειονεκτούντες πληθυσμοί των αναπτυσσόμενων χωρών την ευθύνη για την ανάπτυξή τους. Αυτό σημαίνει:

  • να αντιμετωπιστούν τα αίτια της μειονεκτικής τους θέσης, όπως η περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, σε πόσιμο νερό, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην απασχόληση, στη γη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις υποδομές, καθώς και σε ένα υγιεινό περιβάλλον
  • να εξαλειφθούν οι ασθένειες και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα για την καταπολέμηση επιδημιών, όπως το HIV/AIDS
  • να μειωθεί το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών, έτσι ώστε να διαθέτουν περισσότερα χρήματα για δημόσιες επενδύσεις ζωτικής σημασίας, αντί να πληρώνουν τόκους σε πλούσιους δανειστές των βιομηχανικών κρατών
  • να προωθηθούν στρατηγικές αυτοβοήθειας και εξάλειψης της φτώχειας,
  • να στηριχθεί η διαδικασία εκδημοκρατισμού,
  • να γίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας ανδρών και γυναικών,
  • να δημιουργηθεί ένα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης.
Παραδείγματα από την Αφρική

Πρόληψη του ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο ακρωτηριασμού των εξωτερικών γεννητικών τους οργάνων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, σημειώνεται πρόοδος. Χάρη σε πρόγραμμα που υλοποίησε η ΕΕ από κοινού με τη UNICEF στη Σενεγάλη, για παράδειγμα, πάνω από 5.300 κοινότητες σταμάτησαν την πρακτική αυτή μέσα σε κάτι λιγότερο από δέκα χρόνια. Έτσι η Σενεγάλη βρίσκεται σήμερα κοντά στο να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα διακηρύξει την πλήρη κατάργηση της πρακτικής αυτής, κάτι που αναμένεται το 2015.

Το παραπάνω πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας που συνέβαλε στην αποφυγή του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων χιλιάδων γυναικών σε 5 αφρικανικές χώρες: την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ερυθραία, τη Σενεγάλη και το Σουδάν.

Αρχή σελίδας

Ανάπτυξη και συνεργασία

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • Ευρωπαϊκές Ημέρες ΑνάπτυξηςEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;