Udvikling og samarbejde


Over halvdelen af al udviklingsbistand kommer fra EU og medlemslandene, som tilsammen er verdens største donor. Størstedelen af støtten går til de mindst udviklede lande og lavindkomstlandene.

En investering i vores fælles fremtid

I 2013 udgjorde EU's udviklingsbistand – dvs. den samlede støtte fra EU's fonde og EU-landenes nationale budgetter – i alt 56,2 mia. euro.

Det svarer til 0,43 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI). EU-landene har forpligtet sig til at nå et mål0,7 % af BNI i 2015.

Udryddelse af fattigdom i det nye årtusind

EU's udviklingspolitik er at udrydde fattigdom ved hjælp af en bæredygtig fremgangsmåde. Udgangspunktet er FN's 8 milleniumudviklingsmål, der blev vedtaget i 2000 med frist i 2015. Målene er bl.a. at halvere den ekstreme fattigdom, stoppe udbredelsen af hiv og aids og sørge for grundlæggende uddannelse til alle.

Landmand supplerer sin indkomst ved at dyrke solsikker

Landmand supplerer sin indkomst ved at dyrke solsikker

Mens antallet af mennesker, som lever i absolut fattigdom, er faldet med 600 millioner siden 1990, har fremskridtene med at nå andre af målene været mindre. Det er særlig vanskeligt at nedbringe antallet af dødsfald blandt mødre og spædbørn under fødsler og at sørge for rent drikkevand. EU har søgt at hjælpe med tilsagn om yderligere 1 mia. euro til 79 lande i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet for at nå de mål, hvor der er gjort de mindste fremskridt.

Efter 2015

De nuværende udviklingsmål udløber og skal erstattes af en ny ramme i 2015. I juni 2014 udsendte EU-Kommissionen en meddelelse, "Et værdigt liv for alle: fra vision til fælles handling English". Heri fastsættes EU's dagsorden efter 2015 for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling, herunder behovet for et nyt globalt partnerskab.

Lande og folk skal hjælpes med at trække sig selv ud af fattigdommen

Gennem årene har EU støttet mange lande i deres bestræbelser på at udrydde fattigdom og skabe en bedre fremtid for deres befolkning. Det er ofte et langsigtet arbejde.

Eksempel fra Bolivia

Bedre hygiejne oggrundlæggende sundhed gennem en bedre infrastruktur

Dette EU-projekt blev lanceret for at forbedre vandforsyningen til de bolivianske byer Potosí og Tarija og modernisere kloaknettet. Resultatet er 39 vandforsyningssystemer og 11 kloaksystemer og derudover 8 rensningsanlæg.

60 000 hjem har fået installeret vandmålere, mens yderligere 31 000 er blevet tilsluttet kloaksystemer. I alt har 76 000 mennesker fået bedre adgang til drikkevand og sanitet.

Folk skal have deres fremtid i egne hænder

EU's udviklingspolitik skal give dårligt stillede i udviklingslandene kontrol over deres egen udvikling. Det betyder følgende:

  • at årsagerne til deres sårbarhed skal angribes, f.eks. begrænset adgang til mad, rent vand, uddannelse, sundhed, beskæftigelse, jord, sociale tjenesteydelser, infrastruktur og et sundt miljø
  • at sygdomme skal udryddes, og der skal gives adgang til billig medicin mod epidemier som hiv/aids
  • at udviklingslandenes gældsbyrde skal reduceres, så de får flere penge til nødvendige offentlige investeringer i stedet for at betale renter til rige långivere i industrilandene
  • fremme af strategier for selvhjælp og udryddelse af fattigdom
  • støtte til den demokratiske proces
  • mere respekt for menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder
  • støtte til en mere stabil økonomi, hvor virksomheder kan vokse og skabe arbejdspladser.
Eksempler fra Afrika

Forebyggelse af kvindelig kønslemlæstelse

Millioner af kvinder verden over er stadig i fare for at få deres kønsdele lemlæstet, især i udviklingslandene. Men der sker fremskridt. Takket være et EU-projekt sammen med UNICEF i Senegal for eksempel, hvor 5 300 samfund på under et årti har afskaffet denne praksis. Dermed er landet tæt på at kunne være det første land i verden, der kan erklære kønslemlæstelse af kvinder udryddet. Det ventes at ske senest i 2015.

Projektet indgår i et initiativ, der har hjulpet tusindvis af piger med at slippe for kønslemlæstelse i fem afrikanske lande: Egypten, Etiopien, Eritrea, Senegal og Sudan.

Til toppen

Udvikling og samarbejde

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

  • De europæiske udviklingsdageEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?