Udvikling og samarbejde


Over halvdelen af al udviklingsbistand kommer fra EU og medlemslandene, som tilsammen er verdens største donor. Størstedelen af støtten går til de mindst udviklede lande og lavindkomstlandene.

En investering i vores fælles fremtid

I 2013 udgjorde EU's udviklingsbistand – dvs. den samlede støtte fra EU's fonde og EU-landenes nationale budgetter – i alt 56,2 mia. euro. 

Det svarer til 0,43 % af EU's bruttonationalindkomst (BNI). EU-landene har forpligtet sig til at nå op på 0,7 % af BNI i 2015.

Udryddelse af fattigdom i det nye årtusind

EU's udviklingspolitik er at udrydde fattigdom ved hjælp af en bæredygtig fremgangsmåde. Udgangspunktet er FN's 8 milleniumudviklingsmål, der blev vedtaget i 2000 med 2015 som frist. Målene er bl.a. at halvere den ekstreme fattigdom, stoppe udbredelsen af hiv og aids og sørge for grundlæggende uddannelse til alle. 

Mens antallet af mennesker, som lever i absolut fattigdom, er faldet med 600 millioner siden 1990, har fremskridtene med at nå andre af målene været mindre. Det er særlig vanskeligt at nedbringe antallet af dødsfald blandt mødre og spædbørn under fødsler og at sørge for rent drikkevand. EU har søgt at hjælpe med tilsagn om yderligere 1 mia. euro til 79 lande i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet for at nå de mål, hvor der er gjort de mindste fremskridt. 

EU's udviklingskommissær, Andris Piebalgs, vil se på planlægningen af den globale udviklingsbistand efter 2015 som medlem af en højtstående FN-gruppe, der ledes af FN's generalsekretær, Ban Ki Moon. 

EU og millenniumudviklingsmålene English (en) español (es) français (fr)

En dagsorden for forandring

Den dagsorden for forandring English (en) , der blev vedtaget i 2012, fastlægger en ny tilgang til EU's udviklingspolitik, der afspejler en verden i forandring, nye donorer og nye udfordringer for udviklingslandene. 

Den nye politik skal gøre bistanden mere strategisk, målrettet og resultatorienteret. Det består af to hoveddele:

Landmand supplerer sin indkomst ved at dyrke solsikker

Landmand supplerer sin indkomst ved at dyrke solsikker

 • styrkelse af menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse
 • fremme af inklusiv og bæredygtig vækst, som hjælper folk med at løfte sig selv ud af fattigdom.

Dagsordenen for forandring koncentrerer udviklingsbistanden om tre områder:

 • social beskyttelse, sundhed, uddannelse og beskæftigelse
 • erhvervsklima, handel og verdensmarkederne
 • bæredygtigt landbrug og bæredygtig energi

Den sigter mod at:

 • gøre støtten mere effektiv
 • skaffe finansiering på nye måder gennem en blanding af tilskud og lån
 • sikre, at alle EU-politikker, hvad enten det drejer sig om klimaforandringer, landbrug eller handel, er i overensstemmelse med EU's mål. 

Hvert land og hver enkelt person skal hjælpes med at trække sig selv ud af fattigdommen

Gennem årene har EU støttet mange lande i deres bestræbelser på at udrydde fattigdom og skabe en bedre fremtid for deres befolkning. Det er ofte et langsigtet arbejde. 

Her nogle friske solstrålehistorier:

 • Bedre indkomst, sundhed og livskvalitet for fattige tekstilarbejdere i det sydlige Indien 
 • Uddannelse af unge i iværksætteri, virksomhedsforvaltning og finansiering af nystartede virksomheder i Brasilien
 • At beskytte husdyrbestande i Kenya mod tsetsefluer gennem videnskabsbaseret innovation
 • Støtte til et uddannelsesprogram i Swaziland. 

Læs mere om casestudier i udvikling English (en) français (fr) under "Afrika, Caribien og Stillehavsområdet".

Folk skal have deres skæbne i egne hænder

EU's udviklingspolitik skal give dårligt stillede i udviklingslandene kontrol over deres egen udvikling. Det betyder:

 • at årsagerne til deres sårbarhed skal angribes, f.eks. begrænset adgang til mad og rent vand, uddannelse, sundhed, beskæftigelse, jord, sociale tjenesteydelser, infrastruktur og et sundt miljø 
 • at sygdomme skal udryddes, og der skal gives adgang til billig medicin mod epidemier som hiv/aids 
 • at udviklingslandenes gældsbyrde skal reduceres, så de får flere penge til nødvendige offentlige investeringer i stedet for at betale renter til rige långivere i industrilandene 
 • fremme af strategier for selvhjælp og udryddelse af fattigdom
 • støtte til den demokratiske proces;
 • styrkelse af respekten for menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder
 • fremme af et mere stabilt økonomisk miljø, hvor virksomhederne kan vokse og skabe arbejdspladser.

Til toppen

Udvikling og samarbejde

Udgivet i februar 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Facebook

 • De europæiske udviklingsdageEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?