Развитие и сътрудничество


Повече от половината от помощта за развитие се предоставя от ЕС и неговите страни членки. Заедно те са най-големият донор на помощи за развитие в света. Повечето помощи са за най-слабо развитите държави и за държави с ниски доходи.

Инвестиране в общото ни бъдеще

През 2013 г. помощта на ЕС за развитие – т.е. комбинираната помощ от фондовете на ЕС и от бюджетите на отделните страни членки – достигна 56,2 млрд. евро. 

Тази сума се равнява на 0,43% от брутния национален доход (БНД) на Съюза. Страните от ЕС поеха ангажимент да увеличат помощта до 0,7% от БНД до 2015 г.

Изкореняване на бедността през новото хилядолетие

Основната цел на политиката на ЕС за развитие е изкореняване на бедността чрез устойчив подход. Ключова роля за постигането на тази цел играят 8-те Цели на хилядолетието за развитие на ООН (ЦХР), приети през 2000 г. със срок 2015 г. Целите варират от намаляване на крайната бедност наполовина и спиране на разпространението на ХИВ/СПИН до осигуряване на всеобщо начално образование. 

Броят на живеещите в абсолютна бедност е спаднал с 600 млн. души от 1990 г. насам, но по отношение на другите ЦХР напредъкът не е толкова значителен. Особено трудно се оказва намаляването на смъртността на родилките и бебетата при раждане и снабдяването с чиста питейна вода. ЕС се опитва да помогне, като обеща да предостави допълнително 1 млрд. евро на 79 страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн за постигане на целите, по които напредъкът е най-слаб. 

Европейският комисар по развитието Андрис Пиебалгс ще анализира бъдещето на глобалната програма за развитие след 2015 г. в рамките на групата на високо равнище на ООН, ръководена от генералния секретар на организацията Бан Ки Мун. 

ЕС и Целите на хилядолетието за развитие English (en) español (es) français (fr)

Програма за промяна

В приетата през 2012 г. програма за промяна English (en) е изложен нов подход към политиката за развитие, отразяващ промените в света, появата на нови донори и новите предизвикателства пред развиващите се страни. 

Целта на новата политика е помощта да стане по-стратегическа, целенасочена и ориентирана към резултатите. Тази политика има 2 основни направления:

Фермерка разнообразява източниците си на доходи, като отглежда слънчоглед

Фермерка разнообразява източниците си на доходи, като отглежда слънчоглед

 • поддържане на правата на човека, демокрацията и доброто управление;
 • насърчаване на приобщаващ и устойчив растеж, чрез който хората сами се избавят от бедността.

С програмата за промяна помощта за развитие се насочва в три области:

 • социална закрила, здравеопазване, образование и работни места;
 • бизнес среда, търговия и световни пазари;
 • устойчиво земеделие и енергетика.

Нейната цел е:

 • помощта да стане по-ефективна;
 • да се предоставя финансиране по новаторски начини чрез смес от заеми и безвъзмездни средства;
 • да гарантира, че всички политики на ЕС — независимо дали за изменението на климата, земеделието или търговията — съответстват на целите на ЕС за развитие. 

Помощ за страни и отделни хора сами да се избавят от бедността

През годините ЕС подкрепя много страни в усилията им за изкореняване на бедността и изграждане на по-добро бъдеще за техните граждани. Често тези усилия са дългосрочни. 

Сред най-пресните примери за успех са:

 • подобряване на доходите, здравословното състояние и качеството на живот на бедни текстилни работници в Южна Индия; 
 • обучение на млади хора по предприемачество, бизнес мениджмънт и финанси за новосъздадени компании в Бразилия;
 • защита на добитъка в Кения от мухата цеце чрез основани на науката иновации;
 • подкрепа за програма за образование и обучение в Свазиленд. 

За още конкретни случаи в областта на развитието English (en) français (fr) вижте „Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн“.

Даване на хората на възможност сами да определят съдбата си

Целта на политиката за развитие на ЕС е да даде на хората в неравностойно положение в развиващите се страни възможност да контролират собственото си развитие. Това означава:

 • премахване на източниците на тяхната уязвимост, сред които са ограниченият достъп до храна и чиста вода, до образование, здравеопазване, заетост, земя, социални услуги, инфраструктура и здравословна среда; 
 • изкореняване на болести и предоставяне на достъп до евтини медикаменти за епидемии като ХИВ/СПИН; 
 • намаляване на дълговото бреме на развиващите се страни, така че те да имат повече средства за важни публични инвестиции, вместо да плащат лихви на богатите кредитори от индустриално развитите държави; 
 • насърчаване на стратегии за самопомощ и изкореняване на бедността;
 • подкрепа на демократичния процес;
 • засилване на спазването на човешките права, включително равенството между мъжете и жените;
 • насърчаване на по-стабилна икономическа среда, в която предприятията могат да се разрастват и да създават работни места.

Нагоре

Развитие и сътрудничество

Публикувано през февруари 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

 • Европейски дни на развитиетоEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?