Развитие и сътрудничество


Повече от половината от цялата помощ за развитие се предоставя от ЕС и неговите страни членки. Заедно те са най-големият донор на помощи за развитие в света. По-голямата част от помощта е предназначена за най-слабо развитите страни и за страните с ниски доходи.

Инвестиране в общото ни бъдеще

През 2013 г. помощта на ЕС за развитие – т.е. комбинираната помощ от фондовете на ЕС и от бюджетите на отделните страни членки – достигна 56,2 млрд. евро.

Тази сума се равнява на 0,43 % от брутния национален доход (БНД) на Съюза. Страните от ЕС поеха ангажимент да увеличат помощта до 0,7% от БНД до 2015 г.

Изкореняване на бедността през новото хилядолетие

Основната цел на политиката на ЕС за развитие е изкореняване на бедността чрез устойчив подход. Ключова роля за постигането на тази цел играят 8-те Цели на хилядолетието за развитие на ООН (ЦХР), приети през 2000 г. със срок 2015 г. Целите варират от намаляване на крайната бедност наполовина и спиране на разпространението на ХИВ/СПИН до осигуряване на всеобщо начално образование.

Фермерка разнообразява източниците си на доходи, като отглежда слънчоглед

Фермерка разнообразява източниците си на доходи, като отглежда слънчоглед

Броят на живеещите в абсолютна бедност е спаднал с 600 млн. души от 1990 г. насам, но по отношение на другите ЦХР напредъкът не е толкова значителен. Особено трудно се оказва намаляването на смъртността на родилките и бебетата при раждане и снабдяването с чиста питейна вода. ЕС се опитва да помогне, като обеща да предостави допълнително 1 млрд. евро на 79 страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн за постигане на целите, по които напредъкът е най-слаб.

След 2015 г.

Настоящите Цели на хилядолетието за развитие ще бъдат в сила до 2015 г., когато ще бъдат заменени от нова рамка. През юни 2014 г. Европейската комисия публикува съобщението „Достоен живот за всички: от общо виждане към общи действия English“. В него е изложена програмата на ЕС за изкореняване на бедността и насърчаване на устойчиво развитие след 2015 г., включително необходимостта от ново глобално партньорство.

Помагане на страни и хора сами да се избавят от бедността

През годините ЕС подкрепя много страни в усилията им за изкореняване на бедността и изграждане на по-добро бъдеще за техните граждани. Често тези усилия са дългосрочни.

Пример от Боливия

Подобряване на хигиената и здраветочрез подобряване на инфраструктурата

Целта на проекта на ЕС бе подобряване на водоснабдяването и канализацията в боливийските градове Потоси и Тариха. В неговите рамки бяха изградени 39 системи за водоснабдяване и 11 канализационни системи, включително 8 завода за преработка на отпадни води.

Бяха инсталирани водомери в 60 000 жилища, а други 31 000 вече са свързани с канализационни системи. Общо 76 000 души получиха по-добър достъп до питейна вода и канализация.

Даване на възможност на хората сами да определят съдбата си

Целта на политиката за развитие на ЕС е да даде на хората в неравностойно положение в развиващите се страни възможност да контролират собственото си развитие. Това означава:

  • премахване на източниците на тяхната уязвимост, сред които са ограниченият достъп до храна и чиста вода, до образование, здравеопазване, заетост, земя, социални услуги, инфраструктура и здравословна среда;
  • изкореняване на болести и предоставяне на достъп до евтини медикаменти за болести като ХИВ/СПИН;
  • намаляване на дълговото бреме на развиващите се страни, така че те да имат повече средства за важни публични инвестиции, вместо да плащат лихви на богатите кредитори от индустриално развитите държави;
  • насърчаване на стратегии за самопомощ и изкореняване на бедността;
  • подкрепа на демократичния процес;
  • засилване на спазването на човешките права, включително равенството между мъжете и жените;
  • насърчаване на по-стабилна икономическа среда, в която предприятията могат да се разрастват и да създават работни места.
Примери от Африка

Дейност за предотвратяване на гениталното осакатяване на жени

Милиони момичета и жени по света, особено в развиващите се страни, все още са изложени на риск от генитално осакатяване. Все пак в това отношение има постигнат известен напредък. Например благодарение на съвместен проект на ЕС и УНИЦЕФ в Сенегал над 5300 общности се отказаха от тази практика за по-малко от десетилетие. По този начин Сенегал е на път да стане първата страна в света, която ще обяви пълен отказ от гениталното осакатяване на жени — очаква се това да стане през 2015 г.

Този проект е част от инициатива, помогнала за спасяване от генитално осакатяване на хиляди момичета от пет африкански страни: Египет, Етиопия, Еритрея, Сенегал и Судан.

Нагоре

Развитие и сътрудничество

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

  • Европейски дни на развитиетоEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?