Tullar


Frihandel i EU

Tullunionen har lett till avskaffade tullar vid EU-ländernas gränser och ett enhetligt system för importtullar. Tulltjänstemännen ser inte bara till att handeln flyter, utan bidrar också på många sätt till att skydda invånarna.

Tullunionen är ett gemensamt handelsområde där alla varor kan cirkulera fritt, oavsett om de har tillverkats i EU eller importerats från ett land utanför EU. Man kan skicka en finsk mobiltelefon till Ungern utan att betala någon tull och utan någon som helst tullkontroll.

För varor som importeras från länder utanför EU – t.ex. en tv från Sydkorea – betalar man i regel tull när de förs in i EU för första gången. Därefter betalar man inget mer och det görs inte heller några fler kontroller.

Exempel på förfalskade varor © EU

Förfalskade varor.

Tullens arbete är ändå mycket viktigt, särskilt med tanke på den enorma mängd varor som EU importerar. Tullmyndigheterna i EU hanterar nästan 16 procent av världens import – det är mer än två miljarder ton varor per år. Tullen handlägger en bra bit över 260 miljoner tulldeklarationer årligen.

Så skyddar tullen allmänheten

Listan på tullens uppgifter är lång:

Beslagtagna varor i olika kategorier

Diagram över beslagtagna varor i olika kategorier.

 • Se till att reglerna för miljöskydd, hälsa och säkerhet följs. Tullen kan t.ex. stoppa smittade livsmedel eller farliga elapparater vid gränsen.
 • Kontrollera att export av känslig teknik (som skulle kunna användas för tillverkning av kärnvapen eller kemiska vapen) är laglig.
 • Bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning för att skydda vår hälsa och säkerhet och värna jobben för lagliga tillverkare.
 • Se till att personer som reser med stora mängder kontanter (eller motsvarande) inte ägnar sig åt penningtvätt eller skatteflykt.
 • Hjälpa polisen och immigrationsmyndigheterna att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism genom att stoppa handeln med människor, narkotika, pornografi och vapen.
 • Skydda utrotningshotade djurarter genom att kontrollera handeln med elfenben och fridlysta djur, fåglar och växter.
 • Skydda vårt kulturarv genom att hålla utkik efter smugglade konstskatter.

Avslöja bedrägerier

En annan viktig uppgift för tullen är att bekämpa bedrägerier så att inte länderna går miste om skatteintäkter som behövs för de offentliga utgifterna. Det gäller särskilt

 • falska ursprungsdeklarationer som påstår att varorna kommer från ett land med lägre tull
 • falska momsdeklarationer och momsinbetalningar för att redovisa fiktiv handel
 • undandragande av punktskatt på till exempel cigaretter.

Statistik om handelsflöden

EU:s tulltjänstemän samlar in statistik som underlag för att

 • avgöra om varor konkurrerar på rättvisa villkor med EU:s produkter
 • upptäcka ekonomiska trender.

Till början

Tullar

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?