Navigacijska pot

Carina


Prosta trgovinska izmenjava v Evropi

Carinska unija je prinesla odpravo carine na nacionalnih mejah držav EU in enotni sistem za obdavčitev uvoza. Cariniki omogočajo prosti pretok trgovine in opravljajo številne druge naloge v zvezi z varovanjem evropskih prebivalcev.

Carinska unija je enotno trgovinsko območje, v katerem blago prosto kroži, ne glede na to, ali je bilo izdelano v EU ali uvoženo iz držav zunaj EU. Finski mobilni telefon je tako mogoče odpremiti na Madžarsko brez plačila dajatev in brez carinske kontrole.

Carinsko dajatev za blago, uvoženo iz držav zunaj EU, denimo za televizor iz Južne Koreje, je treba plačati, ko blago prvič vstopi v EU, potem pa ni več niti carin niti kontrol.

Ponarejeni izdelki © EU

Ponarejeni izdelki

Delo carinikov v EU je kljub temu izjemno pomembno, že zaradi velike količine uvoženega blaga. Carinske službe EU pregledajo skoraj 16 % celotnega svetovnega uvoza – ali več kot 2 milijardi ton blaga na leto. Vsako leto obravnavajo več kot 260 milijonov carinskih deklaracij.

Cariniki varujejo državljane EU

Med drugim opravljajo naslednje naloge:

Zaseženi izdelki po kategorijah

Grafični prikaz zaseženih izdelkov po kategorijah

 • uveljavljajo predpise, ki varujejo okolje, zdravje in varnost (denimo zavrnejo vnos okuženih živil ali morebiti nevarnih električnih naprav);
 • preverjajo zakonitost izvoza občutljive tehnologije (ki bi se lahko uporabila za izdelavo jedrskega ali kemičnega orožja);
 • odkrivajo ponarejene in piratske izdelke ter tako varujejo zdravje in zagotavljajo varnost prebivalcev EU in delavcev, ki so zaposleni pri zakonitih proizvajalcih;
 • preverjajo, ali ne gre pri ljudeh, ki potujejo z velikimi količinami denarja (ali njegove protivrednosti), za pranje denarja ali davčno utajo;
 • skupaj s policijo in priseljenskimi službami preprečujejo trgovino z ljudmi, mamili, pornografijo in orožjem ter s tem organizirani kriminal in terorizem;
 • varujejo ogrožene vrste, tj. preverjajo trgovanje s slonovino, zaščitenimi živalmi, pticami in rastlinami;
 • varujejo evropsko kulturno dediščino, tako da so pozorni na tihotapljenje umetnin.

Boj proti goljufijam

Pomembna naloga carinskih organov EU je tudi boj proti goljufijam. Zaradi teh vlade izgubljajo prihodke od davkov, ki jih potrebujejo za nujno javno porabo. Pri tem gre zlasti za:

 • lažna potrdila o izvoru blaga in trditve, da blago prihaja iz države z nižjimi uvoznimi tarifami;
 • goljufive izjave v zvezi z davkom na dodano vrednost in plačila, s katerimi podjetniki prijavljajo navidezne posle;
 • izogibanje trošarinam za izdelke, kot so cigarete.

Podatki o trgovinskih tokovih

Cariniki tudi zbirajo statistične podatke, na podlagi katerih pristojni:

 • ugotavljajo, ali blago morda predstavlja nelojalno konkurenco proizvodom EU,
 • ugotavljajo gospodarska gibanja.

Na vrh

Carina

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?