Navigačný riadok

Clá


Voľný obchod v Európe

V dôsledku vzniku colnej únie sa zrušili clá na vnútorných hraniciach a zaviedol sa jednotný systém ciel na dovoz z krajín mimo EÚ. Colné správy nezabezpečujú len plynulý tok tovarov, ale vykonávajú množstvo ďalších úloh, ktorých cieľom je ochrana európskych občanov.

Colná únia je jednotný obchodný priestor, v ktorom sa všetok tovar pohybuje voľne, bez ohľadu na to či bol vyrobený v EÚ, alebo bol dovezený zvonku. Napríklad fínske mobilné telefóny môžu byť odoslané do Maďarska bez ciel a colných kontrol.

Clo za tovar dovezený z tretích krajín – napríklad televízor z Južnej Kórey – sa vo všeobecnosti zaplatí len pri jeho prvom prechode hranicami EÚ. Následne sa už neplatia žiadne poplatky a tovar nepodlieha ďalším kontrolám.

Vzorka falšovaných výrobkov © EÚ

Falšované výrobky

Napriek zrušeniu vnútorných hraníc je práca colníkov naďalej mimoriadne dôležitá – stačí si uvedomiť, koľko tovaru smeruje do EÚ. Colníci v EÚ vybavia takmer 16 % celkového svetového dovozu – t. j. viac ako dve miliardy ton tovaru ročne a spracujú viac ako 260 miliónov colných vyhlásení.

Ako colníci chránia občanov EÚ

Colná ochrana zahŕňa tieto činnosti:

Zaistený tovar podľa kategórií

Graf zobrazujúci zaistený tovar podľa kategórií

 • presadzovanie pravidiel, ktoré chránia naše životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (napríklad zákaz dovozu kontaminovaných potravín alebo potenciálne nebezpečných elektrických spotrebičov);
 • zabezpečenie zákonnosti vývozu citlivých technológií, ktoré by sa mohli použiť na výrobu chemických alebo jadrových zbraní;
 • boj proti dovozu falšovaného tovaru a pirátskych kópií, čo je v záujme zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a ochrany tých pracovníkov, ktorí pracujú pre výrobcov originálov;
 • kontrola osôb cestujúcich s veľkou hotovosťou alebo jej ekvivalentom s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí alebo daňovým únikom;
 • spolupráca s políciou a imigračnými úradmi pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, pornografiou a zbraňami, ktoré sú typické pre organizovaný zločin;
 • ochrana ohrozených druhov – kontrola obchodovania so slonovinou, chránenými živočíchmi, vtákmi a rastlinami;
 • ochrana európskeho kultúrneho dedičstva – odhaľovanie pašovaných umeleckých predmetov.

Prevencia výskytu podvodov

Ďalšou dôležitou úlohou colných správ je boj proti podvodom, ktoré oberajú členské štáty o daňové príjmy potrebné na financovanie životne dôležitých verejných služieb. Ide najmä o túto trestnú činnosť

 • falošné certifikáty pôvodu, podľa ktorých tovar pochádza z krajiny, na ktorú sa vzťahujú nižšie dovozné sadzby;
 • podvodné žiadosti o vrátenie DPH a platby za fiktívne obchody;
 • úniky pri spotrebných daniach, napríklad v prípade cigariet a alkoholu.

Údaje o obchodných tokoch

Colné úrady zhromažďujú štatistické údaje, ktoré slúžia ako podklady pri:

 • určení toho, či v prípade importovaného tovaru nedochádza k porušovaniu pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži, čím by sa znevýhodňovali produkty EÚ;
 • definovaní ekonomických trendov.

Na začiatok

Colný systém

Rukopis bol dokončený v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokSúvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?