Navigačný riadok

Clá


Voľný obchod v Európe

V dôsledku vzniku colnej únie sa zrušili clá na vnútorných hraniciach a zaviedol sa jednotný systém ciel na dovoz z krajín mimo EÚ. Colné správy nezabezpečujú len plynulý tok tovarov, ale vykonávajú množstvo ďalších úloh, ktorých cieľom je ochrana európskych občanov.

Colná únia je jednotný obchodný priestor, v ktorom sa všetok tovar pohybuje voľne, bez ohľadu na to či bol vyrobený v EÚ, alebo bol dovezený zvonku. Napríklad fínske mobilné telefóny môžu byť odoslané do Maďarska bez ciel a colných kontrol.

Clo za tovar dovezený z tretích krajín – napríklad televízor z Južnej Kórey – sa vo všeobecnosti zaplatí len pri jeho prvom prechode hranicami EÚ. Následne sa už neplatia žiadne poplatky a tovar nepodlieha ďalším kontrolám.

Vzorka falšovaných výrobkov © EÚ

Falšované výrobky

Napriek zrušeniu vnútorných hraníc je práca colníkov naďalej mimoriadne dôležitá – stačí si uvedomiť, koľko tovaru smeruje do EÚ. Colníci v EÚ vybavia takmer 16 % celkového svetového dovozu – t. j. viac ako dve miliardy ton tovaru ročne a spracujú viac ako 260 miliónov colných vyhlásení.

Ako colníci chránia občanov EÚ

Colná ochrana zahŕňa tieto činnosti:

Zaistený tovar podľa kategórií

Graf zobrazujúci zaistený tovar podľa kategórií

 • presadzovanie pravidiel, ktoré chránia naše životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (napríklad zákaz dovozu kontaminovaných potravín alebo potenciálne nebezpečných elektrických spotrebičov);
 • zabezpečenie zákonnosti vývozu citlivých technológií, ktoré by sa mohli použiť na výrobu chemických alebo jadrových zbraní;
 • boj proti dovozu falšovaného tovaru a pirátskych kópií, čo je v záujme zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov a ochrany tých pracovníkov, ktorí pracujú pre výrobcov originálov;
 • kontrola osôb cestujúcich s veľkou hotovosťou alebo jej ekvivalentom s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí alebo daňovým únikom;
 • spolupráca s políciou a imigračnými úradmi pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, pornografiou a zbraňami, ktoré sú typické pre organizovaný zločin;
 • ochrana ohrozených druhov – kontrola obchodovania so slonovinou, chránenými živočíchmi, vtákmi a rastlinami;
 • ochrana európskeho kultúrneho dedičstva – odhaľovanie pašovaných umeleckých predmetov.

Prevencia výskytu podvodov

Ďalšou dôležitou úlohou colných správ je boj proti podvodom, ktoré oberajú členské štáty o daňové príjmy potrebné na financovanie životne dôležitých verejných služieb. Ide najmä o túto trestnú činnosť

 • falošné certifikáty pôvodu, podľa ktorých tovar pochádza z krajiny, na ktorú sa vzťahujú nižšie dovozné sadzby;
 • podvodné žiadosti o vrátenie DPH a platby za fiktívne obchody;
 • úniky pri spotrebných daniach, napríklad v prípade cigariet a alkoholu.

Údaje o obchodných tokoch

Colné úrady zhromažďujú štatistické údaje, ktoré slúžia ako podklady pri:

 • určení toho, či v prípade importovaného tovaru nedochádza k porušovaniu pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži, čím by sa znevýhodňovali produkty EÚ;
 • definovaní ekonomických trendov.

Na začiatok

Na začiatok


Videá


Súvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?