Navigačný riadok

Clá


Voľný obchod v Európe

Vďaka colnej únii EÚ:

 • sa zrušili clá na vnútorných hraniciach Únie a
 • zaviedol sa jednotný systém ciel na dovoz z krajín mimo EÚ. 

Colné správy zabezpečujú plynulý tok tovaru a vykonávajú množstvo ďalších úloh, ktorých cieľom je ochrana európskych občanov.

Colná únia je jednotný obchodný priestor, v ktorom sa všetok tovar pohybuje voľne bez ohľadu na to, či bol vyrobený v EÚ, alebo bol dovezený z tretích krajín. Napríklad fínske strojné zariadenia môžu byť odoslané do Maďarska bez akýchkoľvek ciel a colných kontrol.

Clo za tovar dovezený z tretích krajín – napríklad televízor z Južnej Kórey – sa za normálnych okolností platí len pri jeho prvom prechode hranicami EÚ. Následne sa už neplatia žiadne poplatky a tovar nepodlieha ďalším kontrolám.

Napriek zrušeniu vnútorných hraníc je práca colníkov naďalej mimoriadne dôležitá – stačí si len uvedomiť, koľko tovaru smeruje do EÚ. Colné služby v EÚ

 • vybavia takmer 16 % celkového svetového dovozu – t. j. viac ako dve miliardy ton tovaru ročne,
 • spracujú ročne viac ako 270 miliónov colných vyhlásení.

Ako colníci chránia občanov EÚ

Graf ukazujúci objem falšovaných výrobkov zabavených colníkmi

Falšované výrobky zabavené colníkmi

Colná ochrana zahŕňa tieto činnosti:

 • presadzovanie pravidiel, ktoré chránia naše životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (napríklad zákaz dovozu kontaminovaných potravín alebo potenciálne nebezpečných elektrických spotrebičov),
 • zabezpečenie zákonnosti vývozu citlivých technológií, ktoré by sa mohli použiť na výrobu chemických alebo jadrových zbraní,
 • boj proti dovozu falšovaného tovaru a pirátskych kópií s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a pracovné miesta zamestnancov, ktorí pracujú pre výrobcov originálov,
 • kontrola osôb cestujúcich s veľkou hotovosťou alebo jej ekvivalentom s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí alebo daňovým únikom,
 • spolupráca s políciou a imigračnými úradmi pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, pornografiou a zbraňami, ktoré sú typické pre organizovaný zločin,
 • ochrana ohrozených druhov – kontrola obchodovania so slonovinou, chránenými živočíchmi, vtákmi a rastlinami,
 • ochrana európskeho kultúrneho dedičstva – odhaľovanie pašovaných umeleckých predmetov.

Prevencia výskytu podvodov

Ďalšou dôležitou úlohou colných správ je boj proti podvodom, ktoré oberajú členské štáty o daňové príjmy potrebné na financovanie dôležitých verejných služieb. Ide najmä o túto trestnú činnosť:

 • falošné certifikáty pôvodu, podľa ktorých tovar pochádza z krajiny, na ktorú sa vzťahujú nižšie dovozné sadzby,
 • podvodné žiadosti o vrátenie DPH a platby za fiktívne obchody,
 • úniky pri spotrebných daniach, napríklad v prípade cigariet a alkoholu.

Údaje o obchodných tokoch

Colné úrady zhromažďujú štatistické údaje, ktoré slúžia ako podklady pri:

 • určení toho, či v prípade importovaného tovaru nedochádza k porušovaniu pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži, čím by sa znevýhodňovali produkty EÚ,
 • definovaní ekonomických trendov.

Na začiatok

Colný systém

Rukopis bol dokončený v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokSúvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?