Mogħdija tan-navigazzjoni

Dwana


Il-kummerċ ħieles fl-Ewropa

L-unjoni doganali neħħiet id-dazji doganali mal-fruntieri nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE u implimentat sistema ta' dazji doganali uniformi fuq l-importazzjonijiet. L-uffiċjali tad-dwana mhux biss jippermettu l-fluss tal-kummerċ, iżda għandhom kompiti varji biex jipproteġu lill-Ewropej.

L-unjoni doganali hi żona kummerċjali unika fejn il-merkanzija kollha tiċċirkola b’mod ħieles, kemm jekk magħmula fl-UE jew importata minn barra. Mowbajl Finlandiż jista’ jintbagħat lejn l-Ungerija mingħajr ħlas ta’ dazju u mingħajr kontrolli tad-dwana.

Id-dazju fuq prodotti minn barra l-UE – pereżempju televixin impurtat mill-Korea t'Isfel – jitħallas ġeneralment meta jidħol l-ewwel darba fl-UE, iżda wara dan m'hemmx aktar x’jitħallas fuqu u m'hemmx aktar kontrolli.

Eżempju ta' prodotti falsifikati © EU

Prodotti falsifikati

Minkejja dan, il-ħidma fid-dwana fl-UE għadha ta' importanza kbira, speċjalment minħabba l-volum enormi ta' prodotti li jiġu impurtati. Is-servizzi tad-dwana tal-UE jittrattaw kważi 16% tal-importazzjonijiet dinjin – aktar minn 2 biljun tunnellata fis-sena. Biex jagħmlu dan, jipproċessaw aktar minn 260 miljun dikjarazzjoni kull sena.

Kif id-dwana tipproteġi liċ-ċittadini tal-UE

Il-protezzjoni tad-dwana tinkludi:

Prodotti sekwestrati skont il-kategorija

Graff li turi oġġetti sekwestrati skont il-kategorija

 • l-infurzar tar-regoli li jipproteġu l-ambjent u s-saħħa u s-sikurezza (eż. tirrifjuta d-dħul ta’ prodotti alimentari kontaminati jew apparat tal-elettriku li jista' jkun perikoluż)
 • l-iżgurar li l-esportazzjoni ta' teknoloġiji sensittivi (li jistgħu jintużaw biex jagħmlu armi nukleari jew kimiċi) tkun leġittima
 • l-indirizzar ta' prodotti falsifikati u l-piraterija – fl-interess tas-saħħa u s-sikurezza, kif ukoll l-impjiegi ta' dawk li jaħdmu għal produtturi leġittimi
 • l-iżgurar li xi ħadd li jivvjaġġja b'ammonti kbar ta' flus kontanti (jew l-ekwivalenti) ma jkunx involut fil-ħasil tal-flus jew qed jevadi t-taxxa.
 • l-għajnuna lill-pulizija u s-servizzi tal-immigrazzjoni fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni, tad-droga, tal-pornografija u tal-armi tan-nar – ilkoll fatturi fil-kriminalità organizzata u t-terroriżmu
 • il-protezzjoni ta' speċijiet fil-periklu li jinqerdu, pereżempju tiċċekkja l-kummerċ tal-avorju, l-annimali, l-għasafar u l-pjanti mħarsa
 • il-protezzjoni tal-wirt kulturali Ewropew billi tissorvelja l-kuntrabandu ta’ opri tal-arti.

Prevenzjoni tal-frodi

Kompitu ewlieni ieħor tad-dwana tal-UE hu li tindirizza l-frodi, li ċċaħħad lill-gvernijiet mid-dħul tat-taxxa bżonjuż għall-ispiża pubblika, b’mod partikolari:

 • ċertifikati foloz tal-oriġini li jiddikjaraw li l-prodotti ġejjin minn pajjiż li hu suġġett għal anqas tariffi fuq l-importazzjoni
 • dikjarazzjonijiet tal-VAT foloz u ħlasijiet li jirrappurtaw kummerċ fint
 • evażjoni tad-dazji tas-sisa fuq oġġetti bħas-sigaretti.

Dejta dwar il-flussi tal-kummerċ

L-uffiċjali doganali tal-UE jiġbru statistika bħala bażi biex:

 • jiġi deċiż jekk l-oġġetti jkunux qed jikkompetu b’mod inġust ma’ prodotti tal-UE
 • jiġu identifikati xejriet ekonomiċi.

Fuq

Dwana

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqTemi relatati

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?