Navigācijas ceļš

Muita


Brīvā tirdzniecība Eiropā

Līdz ar muitas savienības izveidi tika likvidēti muitas nodokļi uz ES iekšējām robežām un tika ieviesta vienota importa nodokļu sistēma. Muitnieki ne tikai uztur tirdzniecības plūsmas, bet arī veic visdažādākos uzdevumus, lai aizsargātu eiropiešus.

Muitas savienība ir vienota tirdzniecības zona, kur preču aprite ir brīva neatkarīgi no tā, vai tās ražotas ES vai ievestas no ārpussavienības valstīm. Somijā ražotus mobilos tālruņus var izplatīt Ungārijā, un šajā sakarībā nav jāmaksā nodokļi, un nav vajadzīga nekāda muitas kontrole.

Par visiem ražojumiem, ko ieved no ārpussavienības valstīm, (piem., televizoriem no Dienvidkorejas), parasti nodoklis jāmaksā, šķērsojot ES robežu un ievedot ES teritorijā pirmo reizi, bet pēc tam vairs nav jāmaksā nekādi nodokļi un netiek veiktas citas pārbaudes.

Viltotu preču paraugs © ES

Viltoti ražojumi

Tomēr Eiropas Savienībā muitas iestāžu darbs joprojām ir svarīgs īpaši tāpēc, ka ES teritorijā ievesto preču apjoms ir milzīgs. Patiesībā ES muitas iestāžu ziņā ir gandrīz 16 % kopējā pasaules importa, tie ir vairāk nekā divi miljardi tonnu preču ik gadu. Tālab muitnieki gadā izskata vairāk nekā 260 miljonus muitas deklarāciju.

Muitas iestādes aizsargā ES iedzīvotājus

Šī aizsardzība ir daudzējāda:

Dažādu veidu atsavinātās preces

Grafiks, kas attēlo atsavināto preču kategorijas

 • muitas iestādes kontrolē, vai tiek ievēroti noteikumi, kas aizsargā vidi, mūsu veselību un drošību (piemēram, liedzot piesārņotu pārtikas produktu vai potenciāli bīstamu elektroierīču ievešanu);
 • tās pārbauda slepenu tehnoloģiju (ko varētu izmantot atomieroču vai ķīmisko ieroču izgatavošanā) eksporta likumību;
 • tās cīnās pret viltotiem ražojumiem un pirātismu, lai gādātu par sabiedrības veselību un drošību un aizsargātu darba vietas uzņēmumos, kur attiecīgās preces ražo likumīgi;
 • tās pārliecinās, vai personas, kas ceļo, līdzi ņemot lielas summas skaidrā naudā (vai citas lielas vērtības), to nedara naudas atmazgāšanas vai nodokļu nemaksāšanas nolūkos;
 • tās palīdz policijas un imigrācijas dienestiem cīnīties pret cilvēku tirdzniecību un narkotiku, pornogrāfijas un šaujamieroču kontrabandu — visi šie faktori saistīti ar organizēto noziedzību un terorismu;
 • tās gādā par apdraudēto sugu aizsardzību, piemēram, kontrolējot tirdzniecību ar ziloņkaulu, aizsargājamiem dzīvniekiem, putniem un augiem;
 • tās aizsargā Eiropas kultūras mantojumu, cīnoties pret mākslas vērtību kontrabandu.

Cīņa pret krāpniecību

Vēl viens svarīgs ES muitas iestāžu uzdevums ir cīnīties pret krāpšanu, kas valstu valdībām atņem nodokļu ieņēmumus, kuri ir vajadzīgi vitāli svarīgiem valsts izdevumiem. Pirmām kārtām ES vēršas pret šādiem krāpšanas veidiem:

 • neīsti izcelsmes sertifikāti, kuros norādīts, ka preces ir no valsts, kurai piemēro zemākus importa nodokļus
 • krāpnieciskas PVN maksājumu deklarācijās, lai deklarētu fiktīvu tirdzniecību;
 • akcīzes nodokļa nemaksāšana par tādām precēm kā cigaretes.

Dati par tirdzniecības plūsmām

ES muitas darbinieki arī vāc statistiku:

 • lai noskaidrotu, vai ievesto preču konkurence ar ES ražojumiem nav negodīga;
 • lai noskaidrotu ekonomiskās tendences.

Uz augšu

Muita

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?