Navigacijski put

Carina


Slobodna trgovina u Europi

Carinskom unijom ukinute su carine na nacionalnim granicama država članica i uspostavljen je jedinstven sustav carinjenja uvoza. Carinici omogućuju protok trgovine, ali i nizom aktivnosti štite građane EU-a.

Carinska unija jedinstveno je trgovinsko područje slobodnog kretanja robe proizvedene unutar EU-a ili uvezene iz trećih zemalja. Tako se finski mobilni telefon može poslati u Mađarsku bez carinskog nadzora i plaćanja carine.

Carina na robu iz trećih zemalja, primjerice na televizorski prijamnik iz Južne Koreje, u načelu se plaća samo pri ulasku robe na područje EU-a, nakon čega više neće biti naplaćivanja pristojbi ni provjera.

Primjer krivotvorene robe © EU

Krivotvoreni proizvodi

Carinska djelatnost usprkos svemu i dalje ima ključnu ulogu, posebice kad se uzme u obzir velika količina robe koja ulazi u Uniju. Kroz carinske službe EU-a prolazi gotovo 16 % cjelokupnog svjetskog uvoza, dakle 2 milijarde tona robe godišnje, što znači da svake godine treba obraditi 260 milijuna prijava.

Carina kao zaštita građana EU-a

Carinska zaštita uključuje:

zaplijenjenu robu prema kategoriji

Grafički prikaz zaplijenjene robe prema kategoriji

 • provedbu pravila zaštite okoliša te zdravlja i sigurnosti (npr. zabranom ulaska kontaminirane hrane ili potencijalno opasnih električnih uređaja)
 • provjeru zakonitosti uvoza osjetljive tehnologije (koja bi se mogla upotrijebiti u izradi atomskog ili kemijskog oružja)
 • suzbijanje krivotvorene robe i piratstva u interesu zdravlja i sigurnosti, ali i osoba koje rade za zakonite proizvođače
 • provjeru bave li se osobe koje putuju s velikom količinom gotovine (ili istovjetno njoj) pranjem novca ili utajom poreza
 • pomoć policiji i službama useljavanja pri suzbijanju nezakonite trgovine ljudima, drogom, pornografijom i vatrenim oružjem koji su važni čimbenici organiziranog kriminala i terorizma
 • zaštitu ugroženih vrsta, primjerice nadziranjem trgovine bjelokošću, zaštićenim životinjama, pticama i biljkama
 • zaštitu europske kulturne baštine sprečavanjem krijumčarenja umjetničkog blaga.

Sprečavanje prijevare

Važan je zadatak carinskih službi EU-a i sprečavanje prijevare zbog koje vlade ostaju bez prihoda od poreza važnih za javnu potrošnju, posebice:

 • krivotvorene potvrde o podrijetlu prema kojima roba potječe iz zemlje u kojoj su niže uvozne carine
 • lažne prijave PDV-a i plaćanja koja ukazuju na fiktivnu trgovinu
 • utaja trošarina na, primjerice, cigarete.

Podaci o protoku trgovine

Carinski dužnosnici EU-a prikupljaju i statističke podatke radi:

 • provjere stvara li roba nepoštenu konkurenciju proizvodima iz EU-a
 • prepoznavanja trendova u gospodarstvu.

Vrh

Carine

Rukopis ažuriran u studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Vezane teme

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?