Cosán nascleanúna

Custam


An tSaorthrádáil san Eoraip

Ar theacht ar an saol don aontas custaim tháinig deireadh le dleachtanna custaim ag teoraninneacha náisiúnta na mBallstát agus cuireadh ina n-ionad córas aonfhoirmeach de dhleachtanna custaim ar iompórtálacha. Bíonn oifigigh custaim ag féachaint chuige nach gcuirtear bac leis an trádáil, agus ina theannta sin, déanann siad mórchuid cineálacha cúraimí chun muintir na hEorpa a chosaint.

Limistéar aonair trádála is ea an t-aontas custaim, mar a mbíonn gach earra ar saorchúrsaíocht, is cuma cé acu earra a rinneadh san AE nó earra a iompórtáladh é. Mar shampla, is féidir fón póca Fionlannach a chur chun na hUngáire gan é a bheith faoi réir dleachtanna ná scrúdú custaim.

Maidir le hearraí as áit atá lasmuigh den AE – teilifíseáin ón gCóiré Theas, cuir i gcás – is gnách go n-íoctar an dleacht ar theorainneacha an AE a thrasnú dóibh den chéad uair, ach ina dhiaidh sin níl dada eile le híoc ná ní dhéantar aon seiceáil eile orthu.

Samplaí d'earraí góchumtha © AE

Earraí góchumtha

Ina ainneoin sin, tá ríthábhacht ag baint fós le gnóthaí custaim san AE, go háirithe i ngeall ar an méid mór earraí a bhíonn ag teacht isteach ann. Láimhseálann lucht custaim an AE beagnach 16 % d'iompórtálacha uile an domhain – sin os cionn 2 bhilliún tonna in aghaidh na bliana. Chun é sin a dhéanamh próiseálann siad breis is 260 milliún dearbhú custaim gach bliain.

An chaoi a gcosnaíonn beartais chustaim saoránaigh an AE

Cosnaítear saoránaigh trína leithéidí seo a dhéanamh:

Earraí a urghabhadh de réir catagóra

Graf a leiríonn earraí a urghabhadh de réir catagóra

 • rialacha a chur i bhfeidhm a chaomhnaíonn an comhshaol agus a choisceann priacail sláinte agus sabháilteachta (m.sh. gan bia-ábhar truaillithe nó fearais leictreacha a d'fhéadfadh a bheith contúireach a ligean isteach san AE)
 • féachaint chuige go bhfuil an t-údarú is gá ag teicneolaíochtaí íogaire atá á n-easpórtáil, m.sh. ábhar a d'fhéadfaí a úsáid chun airm núicléacha nó cheimiceacha a dhéanamh
 • dul i ngleic le hearraí góchumtha agus leis an bpíoráideacht – ar mhaithe leis an tsláinte agus an tsábháilteacht, agus ar mhaithe le poist na ndaoine a oibríonn le monaróirí dlisteanacha a chosaint freisin
 • féachaint chuige nach sciúadh airgidhimghabháil chánach a bhíonn ar siúl ag daoine a bhíonn ag taisteal agus méid mór airgead tirim (nó a chothrom) ina seilbh acu
 • cuidiú a thabhairt do na póilíní agus do na seirbhísí inimirce comhrac a chur ar gháinneáil daoine, drugaí, an phornagrafaíocht agus airm thine, rudaí a mbíonn baint acu leis an gcoiriúlacht eagraithe agus an sceimhlitheoireacht
 • speicis atá i mbaol a chosaint trí sheiceálacha a dhéanamh chun cosc a chur ar thrádáil eabhair, agus ar thrádáil éan, ainmhithe agus plandaí atá faoi chosaint
 • oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint trí chomhrac a chur ar smuigleáil seod ealaíne.

Calaois a chosc

Ceann eile de na cúraimí tábhachtacha a dhéanann seirbhísí custaim an AE is ea an chalaois a chomhrac, arae coinníonn an chalaois ioncam cánach ón rialtas, airgead a d'fhéadfaí a chaitheamh ar son an phobail i gcoitinne. Ag seo samplaí de chalaois:

 • deimhnithe tionscnaimh bréagacha a thugann le fios gur as tír atá faoi réir taraife iompórtála níos ísle na hearraí a bhfuil na deimhnithe ag gabháil leo
 • dearbhuithe bréagacha CBL agus íocaíochtaí bréagacha trádála
 • imghabháil dleachtanna máil i leith rudaí ar nós toitíní.

Sonraí maidir le sreabha trádála

Ina theannta sin, déanann oifigigh chustaim an AE staitisticí a thiomsú chun:

 • cinneadh an bhfuil earraí in iomaíocht éagórach le táirgí de chuid an AE
 • treochtaí eacnamaíocha a dhéanamh amach.

Barr

Custam

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?