Navigointipolku

Tulli


Vapaakauppa Euroopassa

Tulliliiton myötä tullit EU-maiden välisillä rajoilla on poistettu ja käyttöön on otettu yhdenmukainen tuontitullijärjestelmä. Tullivirkailijat huolehtivat nykyisin kaupankäynnin sujumisesta ja monista kansalaisten hyvinvointia turvaavista tehtävistä.

Tulliliitto on yhtenäinen kauppa-alue, jossa kaikki tavarat liikkuvat vapaasti riippumatta siitä, onko ne valmistettu EU:n alueella vai tuotu sen ulkopuolelta. Esimerkiksi suomalainen kännykkä voidaan viedä Unkariin ilman tullia tai tullivalvontaa.

EU:n ulkopuolelta tulevan tuotteen, esimerkiksi Etelä-Koreasta tuodun televisiovastaanottimen, tulli maksetaan laitteen tullessa ensimmäisen kerran EU:n alueelle. Sen jälkeen ei tullia tarvitse maksaa eikä muita tarkastuksia ole.

Väärennettyjä ja laittomasti valmistettuja tuotteita © EU

Väärennettyjä ja laittomasti valmistettuja tuotteita

Tullitoiminnalla on EU:ssa kuitenkin edelleen tärkeä asema jo pelkästään alueelle saapuvien tuotteiden valtavan määrän vuoksi. EU:n tullilaitokset käsittelevät lähes 16 prosenttia koko maailman tuonnista – yli kaksi miljardia tonnia tavaraa vuodessa. Tulli käsittelee joka vuosi yli 260 miljoonaa tulli-ilmoitusta.

Tulli kansalaisten suojana

Tulli suojelee kansalaisia. Se:

Takavarikoidut tavarat luokittain

Kaavio takavarikoiduista tavaroista luokittain

 • panee täytäntöön sääntöjä, joilla suojellaan ympäristöä sekä kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta (esim. estetään saastuneiden elintarvikkeiden tai mahdollisesti vaarallisten sähkölaitteiden tuonti maahan)
 • varmistaa viennin laillisuuden, jos kyseessä on arkaluonteinen tekniikka (jota voitaisiin käyttää ydinaseiden tai kemiallisten aseiden valmistukseen)
 • torjuu tavaroiden väärentämistä ja piratismia – näin suojataan kansalaisten terveyttä ja turvallisuutta sekä näitä tuotteita laillisissa yrityksissä valmistavien työntekijöiden työpaikkoja
 • varmistaa, ettei suuria summia käteistä (tai vastaavaa) mukanaan kuljettavien matkustajien tarkoituksena ole rahanpesu tai veronkierto
 • auttaa poliisia ja maahanmuuttoviranomaisia torjumaan ihmiskauppaa sekä huumausaineiden, pornografian ja aseiden kauppaa – näin torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia
 • suojelee uhanalaisia lajeja esimerkiksi valvomalla norsunluun, suojeltujen eläinten, lintujen ja kasvien kauppaa
 • suojelee myös Euroopan kulttuuriperintöä torjumalla taideaarteiden salakuljetusta.

Petosten torjunta

EU:n tulliviranomaisten keskeisiin tehtäviin kuuluu torjua petoksia ja siten pitää huolta siitä, että valtiolta ei jää julkisiin menoihin tarvittavia verovaroja saamatta. Tullin työhön kuuluu esimerkiksi seuraavanlaisten petosten torjunta:

 • väärennetyt alkuperätodistukset, joiden mukaan tuotteet olisivat peräisin alhaisemman tuontitariffin maasta
 • vilpilliset arvonlisäveroilmoitukset ja -maksut
 • valmisteveron kiertäminen esimerkiksi savukkeiden kaltaisten tuotteiden kohdalla.

Tietoa kauppavirroista

EU:n tulliviranomaiset keräävät myös tilastotietoja, joiden perusteella:

 • päätetään, vääristävätkö tuontitavarat kilpailua EU:sta peräisin olevien tavaroiden kannalta
 • analysoidaan talouden kehityssuuntauksia.

Sivun alkuun

Tulli

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.