Navigatsioonitee

Toll


Vabakaubandus Euroopas

Tolliliiduga kaotati tollimaksud ELi sisepiiridel ja kehtestati ühtne impordi maksustamise süsteem. Tolliametnikud ei tegele mitte ainult kaubanduse käigushoidmisega, vaid täidavad ka erinevaid eurooplaste kaitsmisega seotud ülesandeid.

Tolliliit hõlmab ühtset kaubanduspiirkonda, mille raames kõik kaubad liiguvad vabalt – sõltumata sellest, kas need on toodetud ELis või imporditud väljastpoolt. Soome mobiiltelefoni võib saata Ungarisse ilma mis tahes tollimakse tasumata ja tollikontrolli läbimata.

Väljastpoolt ELi imporditavate kaupade (nt Lõuna-Koreast imporditud televiisor) puhul makstakse tollimaks üldjuhul siis, kui need esimest korda ELi sisenevad, kuid hiljem pole vaja enam midagi maksta ega kontrollida.

Näide võltsitud toodetest © EU

Võltsitud tooted

Sellegipoolest on tollitöö ELis väga oluline, võttes eelkõige arvesse ELi saabuvate kaupade suurt mahtu. ELi tolliasutused käsitlevad peaaegu 16% ülemaailmsest koguimpordist, see on üle 2 miljardi tonni kaupu aastas. Nad kontrollivad aastas üle 260 miljoni deklaratsiooni.

Kuidas toll kaitseb ELi kodanikke?

Toll

Arestitud kaubad kategooriate kaupa

Diagramm, mis näitab arestitud kaupu kategooriate kaupa

 • jõustab eeskirju, mis kaitsevad keskkonda ning tervist ja ohutust (nt tõkestades saastatud toiduainete või tõenäoliselt ohtlike elektriliste kodumasinate sisenemise ELi);
 • tagab tundliku tehnoloogia (mida võidakse kasutada tuuma- või keemiarelvade tootmiseks) ekspordi õiguspärasuse;
 • võitleb kaupade võltsimise ja piraatluse vastu – tervise ja ohutuse ning nende inimeste töökohtade huvides, kes töötavad õiguspäraste tootjate heaks;
 • tagab, et suurte sularahakogustega või samaväärsete vahenditega reisivad isikud ei tegeleks rahapesu ega maksudest kõrvalehoidumisega;
 • aitab politseil ja immigratsiooniteenistustel võidelda inimkaubanduse, narkootikumide, pornograafia ja tulirelvade salakaubaveo vastu, s.t organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi kõigi vormide vastu;
 • kaitseb ohustatud liike, kontrollides näiteks elevandiluu, kaitsealuste loomade, lindude ja taimedega kauplemist;
 • kaitseb Euroopa kultuuripärandit, võideldes kunstiväärtuste salakaubanduse vastu.

Pettuste ennetamine

Üks tolli peamisi ülesandeid on ka võidelda pettusega, mis jätab liikmesriikide valitused ilma vajalikust maksutulust. Eelkõige tegeleb toll järgmiste pettuse vormidega:

 • võltsitud päritolusertifikaadid, milles väidetakse, et kaubad pärinevad riigist, mille suhtes kohaldatakse madalamaid imporditariife;
 • võltsitud käibemaksudeklaratsioonid ja -maksed tegelikult toimumata tehingute kohta;
 • aktsiisi tasumisest kõrvalehoidumine nt sigarettide puhul.

Andmed kaubavoogude kohta

ELi tolliametnikud koguvad ka statistikat, mida kasutatakse selleks, et:

 • otsustada, kas kaubad konkureerivad ELi toodetega ebaausalt;
 • teha kindlaks majanduslikud suundumused.

Üles

Toll

Käsikiri on ajakohastatud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesSeonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?