Διαδρομή πλοήγησης

Τελωνεία


Ελεύθερο εμπόριο στην Ευρώπη

Η τελωνειακή ένωση κατήργησε τους δασμούς στα εθνικά σύνορα των κρατών μελών και καθιέρωσε ένα ενιαίο σύστημα δασμών επί των εισαγωγών. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν μεριμνούν μόνο για την ομαλή ροή του εμπορίου, αλλά εκτελούν και άλλα καθήκοντα για την προστασία των Ευρωπαίων.

Η τελωνειακή ένωση είναι ένας ενιαίος χώρος εμπορικών συναλλαγών, όπου όλα τα εμπορεύματα κυκλοφορούν ελεύθερα, είτε έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ είτε έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό. Ένα κινητό που έχει κατασκευαστεί στη Φινλανδία μπορεί να σταλεί στην Ουγγαρία χωρίς κανέναν δασμό και κανέναν τελωνειακό έλεγχο.

Οι δασμοί για εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ, π.χ. τηλεοράσεις από τη Νότια Κορέα, καταβάλλονται κατά κανόνα όταν τα εμπορεύματα εισάγονται για πρώτη φορά στην ΕΕ. Στη συνέχεια, δεν επιβάλλονται άλλοι δασμοί ούτε έλεγχοι.

Δείγμα παραποιημένων προϊόντων © EU

Προϊόντα παραποίησης/απομίμησης

Παρ' όλα αυτά η τελωνειακή δραστηριότητα στην ΕΕ παραμένει πολύ σημαντική, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του τεράστιου όγκου των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Οι τελωνειακές υπηρεσίες της ΕΕ διαχειρίζονται το 16 % σχεδόν του συνόλου των παγκόσμιων εισαγωγών – δηλαδή πάνω από 2 δισ. τόνους εμπορευμάτων ετησίως. Στο πλαίσιο αυτό, διεκπεραιώνουν πάνω από 260 εκατομμύρια διασαφήσεις ετησίως.

Πώς τα τελωνεία προστατεύουν τους Ευρωπαίους πολίτες;

Μεταξύ άλλων, με τους εξής τρόπους:

Κατασχεθέντα είδη ανά κατηγορία

Διάγραμμα που δείχνει τα κατασχεθέντα είδη ανά κατηγορία

 • μεριμνούν για την εφαρμογή κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειάς μας (π.χ. απαγορεύοντας την είσοδο μολυσμένων τροφίμων, ή ηλεκτρικών συσκευών που μπορεί να είναι επικίνδυνες).
 • διασφαλίζουν τη νομιμότητα της εξαγωγής ευαίσθητων τεχνολογιών (που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών ή χημικών όπλων,
 • ελέγχουν τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας – για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και τις θέσεις εργασίας όσων απασχολούνται σε νόμιμες επιχειρήσεις
 • μεριμνούν ώστε όσοι ταξιδεύουν με σημαντικά χρηματικά ποσά (ή ισοδύναμους τίτλους) να μην κάνουν ξέπλυμα χρήματος ή φοροδιαφυγή
 • βοηθούν την αστυνομία και τις υπηρεσίες μετανάστευσης στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης ναρκωτικών, πορνογραφικού υλικού και όπλων – που αποτελούν συνιστώσες του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας
 • προστατεύουν τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, π.χ. ελέγχοντας το εμπόριο ελεφαντοστού, προστατευόμενων ζώων, πτηνών και φυτών
 • προστατεύουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά καταπολεμώντας τη λαθραία διακίνηση καλλιτεχνικών θησαυρών.

Πρόληψη της απάτης

Ένα άλλο σημαντικό καθήκον των τελωνείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αντιμετώπιση της απάτης, εξαιτίας της οποίας οι κυβερνήσεις στερούνται φορολογικών εσόδων, τα οποία έχουν ανάγκη για δημόσιες δαπάνες ζωτικής σημασίας. Τέτοια είδη απάτης είναι:

 • τα πλαστά πιστοποιητικά καταγωγής που δηλώνουν ότι τα εμπορεύματα προέρχονται από χώρα με χαμηλότερους εισαγωγικούς δασμούς
 • οι ψευδείς δηλώσεις ΦΠΑ και πληρωμές για πλασματικές συναλλαγές
 • η αποφυγή της καταβολής ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται σε είδη όπως τα τσιγάρα.

Στοιχεία για τις εμπορικές ροές

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι της ΕΕ συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία στα οποία βασίζονται για:

 • να αποφασίζουν κατά πόσον τα εμπορεύματα ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό σε προϊόντα της ΕΕ
 • να διαβλέπουν τις τάσεις της οικονομίας.

Αρχή σελίδας

Τελωνεία

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΣυναφή θέματα

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;