Told


Frihandel i Europa

Med toldunionen bortfaldt tolden ved EU-landenes nationale grænser, og der blev indført et ensartet importafgiftssystem. Tolderne skal ikke blot at sikre, at samhandelen forløber glat, men også beskytte borgerne på en lang række områder.

Toldunionen er et fælles handelsområde, hvor alle varer kan omsættes frit, uanset om de er fremstillet i EU eller indført udefra. En finsk mobiltelefon kan sendes til Ungarn, uden at der skal betales told, og uden nogen form for toldkontrol.

Der skal generelt betales told af varer fra lande uden for EU – f.eks. et fjernsyn, der indføres fra Sydkorea – når de kommer ind i EU, men derefter skal der ikke betales noget, og der er ikke mere kontrol.

Eksempler på forfalskninger © EU

Forfalskninger

Alligevel er toldarbejdet i EU stadig vigtigt, især på grund af de store mængder varer, der indføres. Toldere i EU ekspederer næsten 16 % af verdens samlede import – over 2 mia. tons varer hvert år. Det betyder, at de skal gennemgå langt over 260 millioner toldangivelser om året.

Hvordan told beskytter EU's borgere

EU's toldere beskytter os:

Beslaglagte varer efter kategori

Graf over beslaglagte varer efter kategori

 • ved at håndhæve regler, som beskytter miljøet og vores sundhed og sikkerhed (f.eks. ved at afvise forurenede fødevarer eller farligt elektrisk udstyr)
 • ved at sikre, at eksporten af følsom teknologi (som kan bruges til at fremstille atomvåben eller kemiske våben) er lovlig
 • ved at bekæmpe kopivarer og pirateri – af hensyn til sundhed og sikkerhed og job hos legitime producenter
 • ved at sikre, at folk, der rejser med store summer i kontanter (eller lignende) ikke hvidvasker penge eller snyder i skat
 • ved at hjælpe politiet og immigrationsmyndighederne med at bekæmpe smugling af mennesker, narkotika, pornografi og våben – som alle spiller en rolle for organiseret kriminalitet og terrorisme
 • ved at beskytte truede dyrearter, f.eks. ved at kontrollere handel med elfenben, fredede dyr, fugle og planter
 • ved at beskytte den europæiske kulturarv ved at være på udkik efter smuglede kunstskatte.

Forebyggelse af svig

En anden af toldernes vigtige opgaver er at slå ned på bedrageri, som bevirker, at myndighederne går glip af afgiftsindtægter, der er nødvendige for at dække de offentlige udgifter, bl.a.:

 • falske oprindelsescertifikater, der siger, at varer kommer fra et land, der er omfattet af lavere toldsatser
 • falske momsangivelser og -betalinger vedrørende en handel, der aldrig har fundet sted
 • unddragelse af punktafgifter på f.eks. cigaretter.

Data om handelsstrømme

Tolderne i EU indsamler også statistiske oplysninger for at:

 • afgøre, om varer konkurrerer uærligt med EU-produkter
 • få et indblik i økonomiske tendenser.

Til toppen

Told

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?