Cla


Zóna volného obchodu v Evropě

Vytvořením celní unie se na hranicích mezi členskými státy EU zrušila cla a zřídil se jednotný systém dovozních poplatků. Celníci se nevěnují pouze zajištění plynulosti obchodního styku, ale plní i celou řadu dalších úkolů, jejichž cílem je chránit evropské občany.

Celní unie je jednotnou obchodní zónou, v níž je ve volném oběhu veškeré zboží vyrobené v EU či dovážené z jiných zemí. Například mobilní telefon vyrobený ve Finsku může být poslán do Maďarska, aniž by musel projít celní kontrolou. To znamená, že se za něho ani nemusí platit clo.

Za zboží dovážené z nečlenské země, například televizory z Jižní Koreje, se clo zaplatí při vstupu zboží na území EU. Poté se však již nic neplatí a neprobíhají ani další kontroly.

Příklady padělaných výrobků © EU

Padělané výrobky

Přesto není činnost celních orgánů v EU zanedbatelná, a to především vzhledem k ohromnému objemu zboží, které se do EU dováží. Celní správou EU projde téměř 16 % celosvětového dovozu – téměř 2 miliardy tun zboží ročně. To znamená, že ročně se zpracuje více než 260 milionů celních prohlášení.

Jak celní správa chrání práva evropských občanů?

Celní orgány:

Zabavené zboží podle kategorie

Graf znázorňující zabavené zboží podle kategorie

 • dohlížejí na dodržování pravidel ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (např. mohou odmítnout proclít kontaminované potraviny či potenciálně nebezpečné elektrické spotřebiče)
 • prověřují zákonnost vývozu citlivých technologií (tj. technologií, které by mohly být použity pro výrobu jaderných či chemických zbraní)
 • řeší případy padělaného zboží a pirátství, čímž chrání jak zdraví a bezpečnosti občanů, tak místa těch, kteří pracují pro legitimní výrobce
 • kontrolují, aby nebyly převáženy vysoké částky hotovosti či jiné cennosti za účelem praní špinavých peněz či daňových úniků
 • spolupracují s policií a imigrační službou v boji proti obchodování s lidmi, narkotiky, pornografií a střelnými zbraněmi, které je často navázáno na organizovaný zločin a teroristickou činnost
 • pomáhají chránit ohrožené druhy tím, že například kontrolují obchod se slonovinou a chráněnými druhy zvířat, ptáků a rostlin
 • kontrolují, aby se nepašovala umělecká díla, a chrání tak evropské kulturní dědictví.

Potírání podvodné činnosti

Dalším zásadním úkolem celních orgánů EU je boj proti podvodům, které státům odčerpávají daňové příjmy potřebné na nezbytné veřejné výdaje. Zejména se jedná o:

 • zfalšované osvědčení o původu, v němž se tvrdí, že zboží pochází ze země, jež podléhá nižšímu dovoznímu clu
 • podvodná přiznání DPH a platby za fiktivní obchodní transakce
 • neplacení spotřební daně například u cigaret.

Údaje o obchodních tocích

Celní správa rovněž shromažďuje statistické údaje, jež slouží k:

 • rozhodování o tom, zda některé dovážené zboží neporušuje pravidla hospodářské soutěže EU
 • zjišťování hospodářských trendů.

Začátek stránky

Clo

Rukopis dokončen v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?