Навигационна пътека

Митници


Свободна търговия в Европа

Със създаването на митническия съюз бяха премахнати митата по границите на държавите от ЕС и бе въведена единна система за мита върху вноса. Митническите служители не само осигуряват нормалното протичане на търговията, но изпълняват и широк кръг задачи в защита на европейците.

Митническият съюз е единна зона за търговия, където всички стоки се движат свободно, независимо дали са произведени или внесени в ЕС. Финландски мобилен телефон може да бъде изнесен в Унгария, без да се заплаща мито и без митническа проверка.

За стоки от страни извън ЕС — например телевизори от Южна Корея — обикновено се заплаща мито, когато за пръв път влизат в Съюза. След това не се заплаща нищо повече и няма други проверки.

Фалшифицирани стоки © ЕС

Фалшифицирани стоки

Въпреки това митническата дейност в ЕС остава изключително важна, особено като се има предвид огромният обем стоки, влизащи в Съюза. Митническите служби на ЕС обработват почти 16% от общия световен внос – повече от 2 млрд. тона стоки годишно. За целта те обработват над 260 млн. декларации на година.

Как митниците защитават гражданите на ЕС

Митническата защита включва:

Конфискувани артикули по категории

Графика на конфискуваните артикули по категории

 • прилагане на правила за опазване на околната среда и здравето и безопасността (например като връщат обратно заразени хранителни продукти или потенциално опасни електрически уреди);
 • гарантиране на законността на износа на чувствителни технологии (които могат да бъдат използвани за производство на ядрени или химически оръжия);
 • борба с фалшифицирането на стоки и пиратството – в интерес на здравето и безопасността, както и на запазването на работните места в законно работещите предприятия;
 • гарантиране, че хората, които пътуват с големи суми пари в брой (или техен еквивалент), не участват в пране на пари и не избягват плащане на данъци;
 • подпомагане на борбата на полицията и имиграционните служби с трафика на хора, наркотици, порнографски материали и огнестрелни оръжия – фактори в организираната престъпност и тероризма;
 • защита на застрашени видове — например проверки на търговията със слонова кост, защитени животни, птици и растения;
 • опазване на европейското културно наследство, като се следи за контрабанда на предмети на изкуството.

Предотвратяване на измами

Друга важна задача на митниците в ЕС е борбата с измами, лишаващи правителствата от данъчни приходи, нужни за жизненоважни публични разходи, и по-специално:

 • фалшиви сертификати за произход, според които дадени стоки идват от страна, за която се прилагат по-ниски вносни мита;
 • неверни декларации за ДДС и плащания, отчитащи фиктивна търговия;
 • избягване на плащането на акцизи за стоки като цигари.

Данни за търговските потоци

Митническите служители на ЕС също така събират статистически данни като основа за:

 • вземане на решения дали дадени стоки се конкурират нелоялно с продукти от ЕС;
 • установяване на икономически тенденции.

Нагоре

Митници

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореСвързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?