Kultur


EU vill bevara det europeiska kulturarvet och göra det tillgängligt för alla och samtidigt främja de kulturella och kreativa näringarna i EU.

Violinist © Rossen Donev - Varna sommarmusikfestival

En violinist framträder på den internationella musikfestivalen i Varna, Bulgarien.

EU främjar de kulturella och kreativa näringarna genom

  • program som ska hjälpa dem att få ut så mycket som möjligt av den inre marknaden och den digitala tekniken
  • bidrag
  • stöd till forskningsprojekt
  • stöd till samarbete med partner i och utanför EU.

Kulturaspekten ingår i många politikområden:

Genom sin regionalpolitik hjälper EU bland annat till med att betala för musikskolor, konsertlokaler och inspelningsstudior. EU har också finansierat restaureringen av gamla teaterbyggnader, bland annat Teatro del Liceu i Barcelona och La Fenice i Venedig.
Kvinna som restaurerar en byggnad © Van Parys Media

EU hjälper till att restaurera det europeiska kulturarvet.

Programmet Kreativa Europa

Programmet Kreativa Europa English ska hjälpa europeisk film och den kulturella och kreativa sektorn att i större utsträckning bidra till sysselsättning och tillväxt. Programmet bygger på framgångarna med programmen Media, Media Mundus och Kultur.

Kreativa Europa har en budget på 1,46 miljarder euro och ska

  • bevara och främja den kulturella och språkliga mångfalden och rikedomen i Europa
  • bidra till EU:s mål om en smart och hållbar ekonomisk tillväxt för alla
  • hjälpa den kulturella och kreativa sektorn att anpassa sig till dataåldern och globaliseringen
  • öppna upp nya internationella möjligheter, marknader och publikgrupper
  • främja den ekonomiska utvecklingen.

Konstpriser i EU

EU stöder priser för gärningar inom kulturarv, arkitektur, litteratur och musik för att lyfta fram den europeiska konstens kvalitet och framgångar.

Europeiska kulturhuvudstäder

Varje år utses två städer till europeiska kulturhuvudstäder English.

Kulturhuvudstäderna får en unik möjlighet att lyfta fram sin europeiska identitet, fördjupa samarbetet med kulturorgan både hemma och utomlands och gjuta nytt liv i det lokala konstlivet.

Att vara kulturhuvudstad har visat sig gynna städerna på lång sikt, både socialt och kulturellt.

Till början

Kultur, film och media

Publicerad i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?