Kultur


EU vill bevara det europeiska kulturarvet och göra det tillgängligt för alla – inom språk, litteratur, teater, film, dans, radio och tv, konst, arkitektur, konsthantverk m.m.

Violinist © Rossen Donev – musikfestival i Varna

Ung violinist framträder på den internationella musikfestivalen i Varna, Bulgarien.

EU främjar de kulturella och kreativa näringarna genom

  • stödprogram som ska hjälpa dem att få ut så mycket som möjligt av den inre marknaden och den digitala tekniken
  • bidrag
  • stöd till forskningsprojekt
  • stöd till ökat samarbete med partner i och utanför EU.

Kulturaspekten ingår i många politikområden: utbildning (t.ex. språkinlärning), forskning, stöd till it och kommunikationsteknik samt social och regional utveckling.

Genom sin regionalpolitik hjälper EU bland annat till med att betala för musikskolor, konsertlokaler och inspelningsstudior. EU har också finansierat restaureringen av gamla teaterbyggnader, bland annat Teatro del Liceu i Barcelona och La Fenice i Venedig som båda brandskadades på 1990-talet.

Kvinna som restaurerar ett monument © Van Parys Media

EU hjälper till att restaurera det europeiska kulturarvet.

EU:s kulturprogram

EU:s nuvarande kulturprogram DeutschEnglishfrançais (2007–2013) har en total budget på 400 miljoner euro för icke-audiovisuell kulturverksamhet. Målet är att

  • öka kunskapen om och bevara kulturtillgångar som är viktiga inte bara för en region eller ett land utan för hela Europa
  • hjälpa kulturarbetarna att bo och jobba i andra EU-länder
  • göra det lättare att sprida konstverk, konstnärliga produkter och kulturprodukter inom EU
  • stimulera till dialog mellan olika kulturer.

Det nya programmet Kreativa Europa DeutschEnglishfrançais (2014–2020) har en planerad budget på över 500 miljoner euro plus en lånegaranti på 210 miljoner euro som ska uppmuntra banker att låna ut pengar till småföretag i kultursektorn.

Europeiska kulturhuvudstäder

Varje år utses två städer till europeiska kulturhuvudstäder DeutschEnglishfrançais.

Kulturhuvudstäderna får en unik möjlighet att lyfta fram sin europeiska identitet, fördjupa samarbetet med kulturorgan (hemma eller utomlands) och bidra till ett livligare och attraktivare kulturliv i allmänhet.

Under hela året pågår en mängd evenemang på olika kulturområden. Kulturhuvudstadsåret gynnar också städernas kulturella, sociala och ekonomiska utveckling på lång sikt.

Till början

Kultur, film och media

Publicerad i juni 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?