Kultura v Evropski uniji


EU si prizadeva za ohranitev skupne kulturne dediščine Evrope in za njeno splošno dostopnost, zato podpira in promovira umetnost in ustvarjalno industrijo v Evropi.

Violinistka © Rossen Donev – mednarodni glasbeni festival v Varni

Violinistka na mednarodnem glasbenem festivalu v Varni

Evropska unija umetnosti in ustvarjalni dejavnosti namenja:

  • programe, s katerimi lahko izkoristijo priložnosti, ki jih ponujajo evropski trg in digitalne tehnologije,
  • finančna sredstva,
  • pomoč pri raziskovalnih projektih,
  • podporo za sodelovanje s partnerji iz EU in zunaj EU.

Številne politike EU so povezane s kulturo:

EU denimo v okviru regionalne politike podpira glasbene šole, koncertne dvorane in snemalne studie. Financirala je tudi obnovo slavnih gledališč Teatro del Liceu v Barceloni in Fenice v Benetkah.
Restavratorka pri delu © Van Parys Media

EU pomaga ohranjati evropsko kulturno dediščino.

Program Ustvarjalna Evropa

Ustvarjalna Evropa English evropskemu filmu, umetnosti in ustvarjalnemu sektorju pomaga spodbujati zaposlovanje in gospodarsko rast v Evropi ter nadaljuje delo uspešnih programov MEDIA, MEDIA Mundus in Kultura.

Program v obdobju 2014–2020 s proračunom v višini 1,46 milijarde evrov:

  • varuje in spodbuja evropsko kulturno in jezikovno pestrost ter kulturno bogastvo,
  • prispeva k uresničevanju cilja EU za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast,
  • kulturno-umetniškemu sektorju pomaga pri prilagajanju na digitalno dobo in globalizacijo,
  • odpira nove mednarodne priložnosti, nove trge in pomaga pritegniti novo občinstvo,
  • spodbuja gospodarski razvoj.

Umetniške nagrade v Evropski uniji

EU podpira nagrade na številnih področjih: kulturna dediščina, arhitektura, književnost in glasba, s čimer izpostavlja kakovost in uspeh evropskih umetniških dosežkov.

Evropska prestolnica kulture

Vsako leto sta dve mesti izbrani za evropski prestolnici kulture English.

Ta naziv je za mesta edinstvena priložnost, da predstavijo svojo evropsko identiteto, okrepijo sodelovanje s kulturnimi organizacijami doma in na tujem ter oživijo lokalno kulturno življenje.

Imenovanje za prestolnico kulture dokazano prinaša dolgoročne družbene in kulturne koristi.

Na vrh

Kultura in avdiovizualno področje

Objavljeno novembra 2014

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?