Navigacijska pot

Kultura


EU si prizadeva za ohranitev skupne kulturne dediščine Evrope, ki zajema jezikovno pestrost, književnost, gledališko umetnost, film, ples, televizijsko in radijsko produkcijo, upodabljajočo umetnost, arhitekturo ter domačo in umetnostno obrt, ter za njeno splošno dostopnost.

Violinistka © Rossen Donev na mednarodnem glasbenem festivalu v Varni

Mlada violinistka na mednarodnem glasbenem festivalu v Varni (Bolgarija).

Evropska unija spodbuja kulturne in ustvarjalne dejavnosti na različne načine:

  • podpora programom, da bi izkoristili priložnosti, ki jih ponujajo evropski trg in digitalne tehnologije,
  • financiranje,
  • pomoč pri raziskovalnih projektih,
  • podpora sodelovanju s partnerji v EU in drugod.

Številne politike EU so povezane s kulturo:izobraževanje (vključno z učenjem jezikov), znanstvene raziskave, informacijske in komunikacijske tehnologije, socialne politike in regionalni razvoj.

Evropska unija v okviru regionalne politike denimo zagotavlja sredstva za glasbene šole, koncertne dvorane in snemalne studie. Financirala je tudi obnovo gledališč Teatro del Liceu v Barceloni in Fenice v Benetkah, ki sta bili poškodovani v požarih konec prejšnjega stoletja.

Restavratorka pri delu © Van Parys Media

EU pomaga ohranjati evropsko kulturno dediščino.

Program EU za kulturo

Sedanji program EU za kulturo DeutschEnglishfrançais (2007–2013) ima na voljo 400 milijonov EURza kulturne dejavnosti, razen avdiovizualnih. Cilji programa so:

  • ozaveščanje o kulturni dediščini evropskega pomena in njeno ohranjanje,
  • spodbujanje mednarodne mobilnosti evropskih kulturnih delavcev,
  • lajšanje pretoka umetniških in kulturnih del in izdelkov v EU,
  • spodbujanje medkulturnega dialoga.

Prihodnji program Ustvarjalna Evropa DeutschEnglishfrançais (2014–2020) naj bi imel na voljo več kot 500 milijonov EUR skupaj z jamstveno shemo za posojila v višini 210 milijonov EUR, ki bo spodbujala bančna posojila malim podjetjem v kulturnem sektorju.

Evropska prestolnica kulture

Vsako leto sta dve mesti izbrani za evropski prestolnici kulture DeutschEnglishfrançais.

Naziv izbranima mestoma daje edinstveno priložnost, da predstavita svojo evropsko dediščino, izboljšata sodelovanje z domačimi in tujimi kulturnimi organi ter popestrita svojo kulturno ponudbo.

V okviru tega projekta mesto celo leto organizira različne kulturne dogodke. Po dosedanjih izkušnjah ima program dolgoročne koristi za kulturni, družbeni in gospodarski razvoj sodelujočih mest.

Na vrh

Kultura in avdiovizualno področje

Objavljeno junija 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?