Navigačný riadok

Kultúra


EÚ sa snaží ochraňovať spoločné európske kultúrne dedičstvo v oblastiach, ako je jazyk, literatúra, divadlo, kino, tanec, vysielanie, umenie, architektúra a remeselníctvo, a pomáha ho sprístupňovať všetkým.

Huslista © Rossen Donev – Letný hudobný festival vo Varne

Mladý umelec na medzinárodnom hudobnom festivale v bulharskej Varne.

EÚ podporuje kultúrny a kreatívny priemysel prostredníctvom:

  • podporných programov s cieľom maximálne využiť európsky trh a digitálne technológie;
  • financovania;
  • pomoci s výskumnými projektmi;
  • podpory spolupráce s partnermi v rámci EÚ i mimo nej.

Mnohé politiky EÚ majú väzbu na kultúru: vzdelávanie (vrátane štúdia jazykov), vedecký výskum, podpora IT a komunikačných technológií, sociálna politika a regionálny rozvoj.

EÚ napríklad v rámci regionálnej politiky pomáha financovať hudobné školy, koncertné sály a nahrávacie štúdiá. Finančne podporila aj reštaurovanie historických divadiel ako Teatro del Liceu v Barcelone a Teatro La Fenice v Benátkach, ktoré zničil požiar v rokoch 1994 a 1996.

Žena reštauruje monument © Van Parys Media

EÚ pomáha zachovať kultúrne dedičstvo Európy.

Program EÚ „Kultúra“

Súčasný program EÚ Kultúra DeutschEnglishfrançais na roky 2007 – 2013 počíta s rozpočtom 400 miliónov EUR na kultúrne činnosti s výnimkou audiovizuálnej tvorby. Jeho cieľom je:

  • podporovať informovanosť a zachovanie kultúrnych hodnôt, ktoré sú dôležité nielen pre krajinu alebo región, ale pre celú Európu;
  • podporovať pracovnú mobilitu ľudí zamestnaných v kultúrnom priemysle v rámci európskych štátov;
  • zjednodušiť voľný obeh diel a kultúrnych a umeleckých predmetov v rámci EÚ;
  • stimulovať dialóg medzi rôznymi kultúrami.

V rámci nadchádzajúceho programu Kreatívna Európa DeutschEnglishfrançais na roky 2014 – 2020 bude k dispozícii rozpočet s viac ako 500 miliónmi EUR a zavedie sa aj systém záruk za pôžičky vo výške 210 miliónov EUR s cieľom povzbudiť banky, aby požičiavali malým podnikateľom v oblasti kultúry.

Európske hlavné mestá kultúry

Každoročne sa vyberú 2 mestá, ktoré nesú titul Európske hlavné mesto kultúry DeutschEnglishfrançais.

Tento titul poskytuje mestám jedinečnú príležitosť uctiť si svoju európsku identitu, zlepšiť spoluprácu s vnútroštátnymi aj zahraničnými kultúrnymi ustanovizňami a vo všeobecnosti oživiť a zviditeľniť svoj kultúrny život.

Počas roka sa v týchto mestách konajú rozličné podujatia v každej kultúrnej oblasti. Skúsenosti preukázali, že rok, keď je mesto hlavným mestom kultúry, zanecháva dlhodobý pozitívny dosah na jeho kultúrny, sociálny a hospodársky rozvoj.

Na začiatok

Kultúra a audiovizuálna oblasť

Dátum uverejnenia: júni 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?