Kultúra v Európskej únii


EÚ sa usiluje zachovať spoločné kultúrne dedičstvo Európy a sprístupniť ho iným a rovnako aj podporovať umelecké a tvorivé odvetvia v Európe.

Huslista © Rossen Donev – Letný hudobný festival vo Varne

Huslista na medzinárodnom hudobnom festivale vo Varne, Bulharsko.

EÚ podporuje kultúrne a kreatívne odvetvia prostredníctvom:

  • programov, ktoré pomáhajú maximálne využiť európsky trh a digitálne technológie,
  • financovania,
  • pomoci s výskumnými projektmi,
  • podpory spolupráce s partnermi v EÚ a mimo nej.

Mnohé politiky EÚ sú prepojené na kultúru:

EÚ v rámci svojej regionálnej politiky napríklad pomáha uhrádzať náklady na hudobné školy, koncertné sály a nahrávacie štúdiá. Finančne podporila aj reštaurovanie historických divadiel, ako sú Teatro del Liceu v Barcelone a Teatro La Fenice v Benátkach.
Žena reštauruje monument © Van Parys Media

EÚ pomáha zachovať kultúrne dedičstvo Európy.

Program Tvorivá Európa

Program Tvorivá Európa English pomáha európskej kinematografii a umeleckým a tvorivým odvetviam väčšou mierou prispievať k vytváraniu pracovných miest a rastu, pričom vychádza z úspešných programov MEDIA, MEDIA Mundus a Kultúra.

Tento program, ktorý má na roky 2014 – 2020 rozpočet 1,46 mld. EUR:

  • zabezpečuje a podporuje kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy a jej kultúrne bohatstvo,
  • prispieva k cieľom EÚ dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast,
  • pomáha umeleckým a tvorivým odvetviam prispôsobiť sa digitálnemu veku a globalizácii,
  • otvára nové medzinárodné príležitosti, trhy a oslovuje nové publikum,
  • podporuje hospodársky rozvoj.

Kultúrne ceny v Európskej únii

EÚ podporuje udeľovanie cien v oblasti kultúrneho dedičstva, architektúry, literatúry a hudby, ktoré zdôrazňujú kvalitu a úspech Európy v umeleckej oblasti.

Európske hlavné mestá kultúry

Každoročne sa vyberú 2 mestá, ktoré nesú titul Európske hlavné mesto kultúry English.

Titul ponúka mestám jedinečnú príležitosť na oslavu ich európskej identity, rozšírenie spolupráce s organizáciami z oblasti kultúry vo vlastnej krajine a v zahraničí a celkové oživenie miestnej umeleckej scény.

Zvolenie mesta za hlavné mesto kultúry prináša dlhodobé sociálne a kultúrne výhody.

Na začiatok

Kultúra a audiovizuálna oblasť

Dátum uverejnenia: novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?