Kultura w Unii Europejskiej


UE dąży do zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, zapewnienia społeczeństwu dostępu do niego, a także wspiera i promuje sztukę i przemysł kreatywny w Europie.

Skrzypaczka © Rossen Donev – Letni festiwal muzyczny w Warnie

Skrzypaczka na międzynarodowym festiwalu muzyki w Warnie w Bułgarii

UE wspiera sektor sztuki i twórczości poprzez:

  • programy wsparcia mające na celu pełne korzystanie z rynku unijnego i technologii cyfrowych
  • finansowanie
  • udzielanie pomocy przy projektach badawczych
  • wspieranie współpracy z partnerami z UE i spoza UE.

Wiele obszarów polityki unijnej wiąże się z kulturą:

W ramach polityki rozwoju regionalnego UE wspiera finansowo m.in. szkoły muzyczne, sale koncertowe i studia nagraniowe. Unijne środki pomogły również w odrestaurowaniu zabytkowych teatrów, między innymi Teatro del Liceu w Barcelonie oraz Fenice w Wenecji.
Konserwator sztuki odnawiający zabytek© Van Parys Media

UE pomaga chronić europejskie dziedzictwo kulturowe

Program „Kreatywna Europa”

Program „Kreatywna Europa” English wspiera sektor europejskiego kina i sztuki oraz sektory kreatywne tak, aby lepiej przyczyniały się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Powstał on w oparciu o realizowane z sukcesem programy „MEDIA”, „MEDIA Mundus” oraz „Kultura”.

Program „Kreatywna Europa” dysponuje budżetem w wysokości 1,46 mld euro na lata 2014–2020 i wspiera głównie działania mające na celu:

  • ochronę i promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz jej bogactwa kulturowego
  • realizację celu UE, jakim jest zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego
  • pomóc sektorowi sztuki i branży twórczej w dostosowaniu się do ery cyfrowej i globalizacji
  • stworzenie nowych możliwości na arenie międzynarodowej, dotarcie do nowych rynków i odbiorców
  • pobudzanie rozwoju gospodarczego.

Nagrody w dziedzinie kultury

UE wspiera przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, architektury, literatury i muzyki, aby podkreślić jakość artystyczną i sukcesy odnoszone przez artystów europejskich.

Europejskie stolice kultury

Każdego roku 2 miasta są wybierane na Europejskie Stolice Kultury English.

Tytuł ten daje im wyjątkową okazję do zaprezentowania swojej tożsamości europejskiej oraz do wzmocnienia współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, a ogólnie – do ożywienia lokalnego życia kulturalnego.

Tytuł Stolicy Kultury przynosi długookresowe korzyści dla rozwoju kulturalnego i społecznego.

Początek strony

Kultura i sektor audiowizualny

Opublikowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?