Ścieżka nawigacji

Kultura


Jednym z celów UE jest zachowanie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego – w domenie języków, literatury, teatru, kina, tańca, radia i telewizji, sztuk pięknych, architektury i rzemiosł, żeby wspomnieć tylko kilka z nich – i dopomóc w udostępnieniu go społeczeństwu.

Skrzypek© Rossen Donev - Letni Festiwal Muzyczny w Warnie

Młoda skrzypaczka na międzynarodowym festiwalu muzyki w bułgarskiej Warnie.

UE wspiera sektor kultury i twórczości poprzez:

  • programy wsparcia umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości rynku i technologii cyfrowych w UE
  • fundusze
  • udzielanie pomocy przy projektach badawczych
  • wspieranie współpracy z parterami z UE oraz spoza niej.

Wiele obszarów polityki unijnej wiąże się z kulturą: edukacja (w tym nauczanie języków), badania naukowe, wsparcie rozwoju technologii komunikacyjnych i informacyjnych, polityka społeczna i rozwój regionalny.

W ramach polityki rozwoju regionalnego UE wspiera finansowo m.in. szkoły muzyczne, sale koncertowe i studia nagraniowe. Unijne środki pomogły również w odrestaurowaniu zabytkowych teatrów, między innymi Teatro del Liceu w Barcelonie oraz Fenice w Wenecji, zniszczonych w wyniku pożarów w latach 90. ubiegłego wieku.

Konserwator sztuki odnawiający zabytek© Van Parys Media

UE pomaga chronić europejskie dziedzictwo kulturowe.

Program UE „Kultura”

Obecnie realizowany program UE „Kultura” DeutschEnglishfrançais (2007-13) dysponuje łącznym budżetem w wysokości 400 mln euro, który jest przeznaczony na działalność kulturalną niezwiązaną z sektorem audiowizualnym. Celem tej działalności jest:

  • popularyzowanie wiedzy i zachowanie dóbr kultury ważnych nie tylko dla danego regionu lub kraju, ale i dla Europy jako kontynentu
  • pomaganie osobom działającym w sektorze kultury, aby mogły mieszkać i pracować w innych krajach europejskich
  • ułatwianie swobodnego przepływu dzieł oraz produktów kulturalnych i artystycznych w całej UE
  • wspieranie dialogu międzykulturowego.

Planowany na najbliższą przyszłość program „Kreatywna Europa” DeutschEnglishfrançais (2014-2020) będzie dysponował budżetem w wysokości ponad 500 mln euro, w jego ramach zostanie uruchomiony program gwarancji kredytowych w wysokości 210 mln euro., aby zachęcić banki do wspierania małych przedsiębiorstw działających w sektorze kultury.

Europejskie stolice kultury

Każdego roku 2 miasta są wybierane na Europejskie Stolice Kultury DeutschEnglishfrançais.

Tytuł ten daje im wyjątkową okazję do świętowania swojej tożsamości europejskiej oraz do wzmocnienia współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, a ogólnie – do ożywienia i zwiększenia atrakcyjności ich życia kulturalnego.

W Europejskiej Stolicy Kultury przez cały rok odbywają się różne wydarzenia w dowolnej dziedzinie kultury. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tytuł Stolicy Kultury przynosi długookresowe korzyści dla rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego uczestniczących w tym wydarzeniu miast.

Początek strony

Kultura i sektor audiowizualny

Opublikowano w czerwcu 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?