Kruimelpad

Cultuur


De EU wil het gemeenschappelijk erfgoed van Europa in de vorm van taal, literatuur, theater, film, dans, radio, tv, muziek, beeldende kunst, architectuur, ambachten enz. in stand houden en ontsluiten.

Violiste © Rosen Donev - Varna Summer Music Festival

Een jonge violiste op het internationale muziekfestival in Varna, Bulgarije.

De EU ondersteunt de culturele en creatieve sector via:

  • programma's om deze sectoren meer te laten profiteren van de interne markt en digitale technologie
  • subsidies
  • steun voor onderzoeksprojecten
  • steun voor samenwerking met partners binnen en buiten de EU.

Het EU-beleid op allerlei gebieden heeft vaak een culturele dimensie: onderwijs (o.a. leren van talen), wetenschappelijk onderzoek, ICT, sociaal beleid en regionale ontwikkeling.

Zo heeft de EU, als onderdeel van het regionaal beleid, geld gegeven voor muziekscholen, concertzalen en opnamestudio's. Ook heeft zij de restauratie gesubsidieerd van historische theaters zoals het Teatro del Liceu in Barcelona en de Fenice in Venetië, die beide brandschade opliepen in de jaren '90.

Vrouw restaureert monument © Van Parys Media

De EU helpt het cultureel erfgoed te restaureren.

Het EU-cultuurprogramma

Het huidige EU-cultuurprogramma DeutschEnglishfrançais (2007-2013) beschikt in totaal over 400 miljoen euro voor alle culturele activiteiten, behalve audiovisuele. Het is de bedoeling:

  • culturele goederen die niet alleen voor een streek of land van belang zijn, maar voor heel Europa, meer bekendheid te geven en in stand te houden
  • mensen van de culturele sector te helpen om in andere Europese landen te wonen en te werken
  • het makkelijker te maken om kunstwerken en culturele en artistieke producten in de EU te vervoeren of te verspreiden
  • de dialoog tussen verschillende culturen te stimuleren.

Het nieuwe programma Creatief Europa DeutschEnglishfrançais (2014-2020) zal naar verwachting beschikken over in totaal ruim 500 miljoen euro, en het houdt bovendien een regeling in voor bankgaranties ter waarde van 210 miljoen euro om banken te stimuleren geld te lenen aan kleine ondernemingen in de culturele sector.

Europese culturele hoofdsteden

Jaarlijks worden twee steden uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa DeutschEnglishfrançais.

Deze titel biedt steden de gelegenheid om hun Europese identiteit te vieren, nauwer samen te werken met cultuurinstellingen in binnen- en buitenland en hun cultuurscène nog levendiger en aantrekkelijker te maken.

Als een stad culturele hoofdstad is, vinden er allerlei cultuurevenementen plaats. Uit ervaring blijkt dat een jaar als culturele hoofdstad bijzonder gunstig is voor de culturele, sociale en economische ontwikkeling op lange termijn van een stad.

Naar boven

Cultuur en audiovisuele media

Gepubliceerd in juni 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?