Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Kultura fl-Unjoni Ewropea


L-UE tfittex li tippreserva l-wirt kulturali kondiviż tal-Ewropa u li tgħin sabiex ikun aċċessibbli għall-oħrajn, kif ukoll tfittex li tappoġġja u tippromwovi l-industriji tal-arti u dawk kreattivi fl-Ewropa.

Vjolinist © Rossen Donev - Festival tal-Mużika tas-sajf Varna

Vjolinista ta’ festival internazzjonali tal-mużika f’Varna, il-Bulgarija.

L-UE tappoġġja l-industriji tal-arti u dawk kreattivi permezz ta':

  • programmi li jgħinuhom jieħdu li jistgħu mis-suq tal-UE u mit-teknoloġiji diġitali
  • fondi
  • għajnuna għal proġetti ta' riċerka
  • appoġġ għall-kooperazzjoni mal-UE u l-imsieħba li mhumiex fl-UE.

Bosta politiki tal-UE huma marbuta mal-kultura:

Skont il-politika reġjonali tagħna, pereżempju, l-UE tgħin sabiex jitħallsu l-iskejjel tal-mużika, is-swali tal-kunċerti u l-istudjos tar-reġistrazzjonijiet. Iffinanzjat ukoll ir-restawr ta' teatri storiċi, fosthom it-Teatro del Liceu f'Barċellona u l-Fenice ta' Venezja.
Mara tirristawra monument © Van Parys Media

L-UE tgħin fir-restawr tal-wirt kulturali Ewropew.

Il-Programm Ewropa Kreattiva

Ewropa Kreattiva English jgħin liċ-ċinema u lis-setturi tal-arti u dawk kreattivi Ewropej sabiex jikkontribwixxu aktar fis-setturi tal-impjiegi u tat-tkabbir ekonomiku u b'hekk jibnu fuq il-programmi ta' suċċess MEDIA, MEDIA Mundus u Kultura.

B’baġit ta’ €1.46 biljun għall-2014-2020, Ewropa Kreattiva

  • jissalvagwardja u jippromwovi d-diversità kulturali u lingwistika tal-Ewropa u r-rikkezza kulturali tagħha
  • jikkontribwixxi għall-mira tal-UE ta’ tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv
  • jgħin lis-setturi tal-arti u dawk kreattivi jadattaw għall-era diġitali u l-globalizzazzjoni
  • jiftaħ opportunitajiet, swieq u udjenzi internazzjonali ġodda
  • jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku.

Premjijiet tal-arti fl-Unjoni Ewropea

L-UE tappoġġja premjijiet fl-oqsma tal-wirt kulturali, l-arkitettura, il-litteratura u l-mużika u b’hekk tenfasizza l-kwalità u s-suċċess tal-proġetti artistiċi tal-UE li jirnexxu.

Il-kapitali Ewropej tal-kultura

Kull sena, jintgħażlu 2 ibliet bħala l-kapitali Ewropej tal-kultura English.

It-titlu jagħtihom opportunità unika biex jiċċelebraw l-identità Ewropea tagħhom, iżidu l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet kulturali f'pajjiżhom stess u barra pajjiżhom, u jagħtu aktar ħajja lix-xena lokali tal-arti.

Hemm provi ta' benefiċċji fit-tul, kemm soċjali kif ukoll kulturali, marbuta mal-fatt li belt tkun kapitali kulturali Ewropea.

Fuq

Kultura u awdjoviżiv

Ippubblikat Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqGħina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?