Kultūra Eiropas Savienībā


ES cenšas saglabāt Eiropas kopīgo kultūras mantojumu un ļaut ar to iepazīties arī citiem, kā arī atbalsta un popularizē mākslas un radošās nozares Eiropā.

Atbalsts mākslas un radošajām nozarēm izpaužas šādi:

 • programmas, kas tām palīdz maksimāli izmantot digitālās tehnoloģijas un ES tirgu;
 • finansējums;
 • palīdzība darbā ar pētniecības projektiem;
 • atbalsts sadarbībai ar partneriem ES un aiz ES robežām.

Ar kultūru ir saistītas šādas ES politikas jomas:

Piemēram, ar reģionālo politiku ES palīdz finansēt mūzikas skolas, koncertzāles un ierakstu studijas, finansē vēsturiskas nozīmes teātru atjaunošanu (piemēram, “Teatro del Liceu” Barselonā un “Fenice” Venēcijā).

Programma “Radošā Eiropa”

Programma “Radošā Eiropa” English (en) palīdz Eiropas kino, mākslas un radošajām nozarēm radīt vairāk darbvietu un veicināt izaugsmi, turpinot veiksmīgo darbu, kas paveikts ar programmām “MEDIA”, “MEDIA Mundus” un “Kultūra”.

Programmas “Radošā Eiropa” budžets 2014.–2020. gadam ir 1,46 miljardi eiro, un tā

 • sargā un veicina Eiropas kultūras un valodu daudzveidību un kultūras bagātību,
 • palīdz sasniegt ES mērķi — gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomikas izaugsmi,
 • palīdz mākslas un radošajām nozarēm pielāgoties digitālajam laikmetam un globalizācijai,
 • paver jaunas iespējas starptautiskā mērogā, dod pieeju jauniem tirgiem un jaunai publikai,
 • veicina ekonomisko attīstību.

ES balvas mākslas jomā

ES atbalsta balvu piešķiršanu kultūras mantojuma jomā, arhitektūrā, literatūrā un mūzikā, tādējādi cildinot Eiropas mākslas kvalitāti un sasniegumus.

Eiropas kultūras galvaspilsētas

Katru gadu divas pilsētas tiek izraudzītas par Eiropas kultūras galvaspilsētām English (en) .

Šis tituls tām palīdz

 • godināt savu eiropeisko identitāti,
 • izveidot sadarbību ar savas valsts un ārzemju mākslas organizācijām,
 • vēl vairāk bagātināt vietējo mākslas dzīvi.

Ir pierādījies, ka šis īpašais statuss dod ilgtermiņa ieguvumus — gan sociālajā, gan kultūras jomā.

Uz augšu

Kultūra un audiovizuālā nozare

Publicēts 2014. gada novembrī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?