Kultūra Eiropas Savienībā


ES cenšas saglabāt Eiropas kopīgo kultūras mantojumu un ļaut ar to iepazīties arī citiem, kā arī atbalsta un popularizē mākslas un radošās nozares Eiropā.

Vijolniece © Rossen Donev - Varnas vasaras mūzikas festivāls

Vijolniece starptautiskajā mūzikas festivālā Bulgārijas pilsētā Varnā.

ES atbalsta mākslas un radošās nozares šādi:

  • īsteno programmas, lai tām palīdzētu izmantot ES tirgu un digitālās tehnoloģijas;
  • piešķir finansējumu;
  • palīdz darbā ar pētniecības projektiem;
  • veicina sadarbību ar partneriem ES un aiz ES robežām.

Ar kultūru ir saistītas daudzas ES politikas jomas:

Piemēram, ar reģionālo politiku ES palīdz finansēt mūzikas skolas, koncertzāles un ierakstu studijas. Tā ir arī finansējusi vēsturiskas nozīmes teātru atjaunošanu, piemēram “Teatro del Liceu” Barselonā un “Fenice” Venēcijā.
Sieviete atjauno kultūras pieminekli © Van Parys Media

ES palīdz atjaunot Eiropas kultūras mantojumu.

Programma "Radošā Eiropa"

Programma “Radošā Eiropa” English palīdz Eiropas kino, mākslas un radošajām nozarēm veicināt nodarbinātību un izaugsmi. Programmas pamatā ir veiksmīgās programmas “MEDIA”, “MEDIA Mundus” un “Kultūra”.

Programmas “Radošā Eiropa” budžets 2014.–2020. gadam ir 1,46 miljardi eiro, un tā

  • sargā un veicina Eiropas kultūras un valodu daudzveidību un kultūras bagātību,
  • palīdz sasniegt ES mērķi — gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomikas izaugsmi,
  • palīdz mākslas un radošajām nozarēm pielāgoties digitālajam laikmetam un globalizācijai,
  • paver jaunas iespējas starptautiskā mērogā, dod pieeju jauniem tirgiem un jaunai publikai,
  • veicina ekonomisko attīstību.

ES balvas mākslas jomā

ES atbalsta balvas kultūras mantojuma jomā, arhitektūrā, literatūrā un mūzikā, tādējādi cildinot Eiropas mākslas kvalitāti un sasniegumus.

Eiropas kultūras galvaspilsētas

Katru gadu divas pilsētas tiek izraudzītas par Eiropas kultūras galvaspilsētām English.

Šī titula īpašniecēm paveras vienreizīga iespēja izpaust savu eiropeisko identitāti, izveidot sadarbību ar savas valsts un ārzemju kultūras organizācijām un vēl vairāk bagātināt vietējo mākslas dzīvi.

Ir pierādījies, ka kultūras galvaspilsētai ir ilgtermiņa ieguvumi — gan sociālajā, gan kultūras jomā.

Uz augšu

Kultūra un audiovizuālā nozare

Publicēts 2014. gada novembrī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?