Cultúr san Aontas Eorpach


Féachann an AE chuige comhoidhreacht chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus í a chur ar fáil do chách, chomh maith le tacú leis na healaíona agus na tionscail chruthaitheacha san Eoraip, agus iad a chur chun cinn.

Veidhleadóir © Rossen Donev - Féile Cheoil an tSamhraidh in Varna

Veidhleadóir óg ag féile cheoil idirnáisiúnta Varna sa Bhulgáir.

Tugann an AE tacaíocht do na healaíona agus do thionscail na cruthaitheachta mar seo a leanas:

  • cláir a chabhróidh leo an leas is mó is féidir a bhaint as margadh an AE agus as teicneolaíochtaí digiteacha
  • maoiniú
  • tacaíocht do thionscadail taighde
  • tacaíocht don chomhar le comhpháirtithe san AE agus lasmuigh de.

Is minic a bhíonn nasc idir bheartais an AE agus an cultúr:

Mar chuid dá bheartas réigiúnach, mar shampla, tugann an AE maoiniú do scoileanna ceoil, do cheolárais agus do stiúideonna taifeadta. Thug sé maoiniú freisin le hamharclanna stairiúla a athchóiriú, amhail an Teatro del Liceu in Barcelona agus an Fenice sa Veinéis.
Séadchomhartha á athchóiriú ag bean © Van Parys Media

Cabhraíonn an AE le hoidhreacht chultúrtha na hEorpa a athchóiriú.

Clár Eoraip na Cruthaitheachta

Le cabhair Chlár Eoraip na Cruthaitheachta English féadann pictiúrlanna, na healaíona agus earnálacha na cruthaitheachta san Eoraip níos mó a dhéanamh ar mhaithe le poist agus fás an gheilleagair. Tógfaidh an clár nua seo ar an méid a baineadh amach faoi chlár MEDIA, clár MEDIA Mundus agus an clár Cultúir.

Tá buiséad €1.46 billiún ag Clár Eoraip na Cruthaitheachta do 2014-2020 agus féachfar chuige an méid seo a bhaint amach:

  • éagsúlacht chultúrtha agus teanga na hEorpa agus a saibhreas cultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn
  • cur le sprioc an AE geilleagar cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach a bhaint amach
  • cabhrú leis na healaíona agus le hearnálacha na cruthaitheachta iad féin a chur in oiriúint don aois dhigiteach agus don domhandú
  • deiseanna, margaí agus lucht féachana nua idirnáisiúnta a chruthú
  • forbairt an gheilleagair a chur chun cinn.

Duaiseanna ealaíon san Aontas Eorpach

Tugann an AE tacaíocht do dhuaiseanna i réimsí na hoidhreachta cultúrtha, na hailtireachta, na litríochta agus an cheoil, agus sa tslí sin cuireann sé béim ar cháilíocht agus ar rath éachtaí ealaíonta na hEorpa.

Príomhchathracha cultúir na hEorpa

Roghnaítear dhá chathair gach bliain mar Phríomhchathracha cultúir na hEorpa English.

Tugann an teideal deis ar leith dóibh chun a bhféiniúlacht Eorpach a cheiliúradh, dlús a chur le comhar le heagraíochtaí cultúrtha ina dtír féin agus thar lear, agus breis athbheochana a dhéanamh ar na healaíona áitiúla.

Leanann buntáistí fadtéarmacha cinnte, idir bhuntáistí sóisialta agus bhuntáistí cultúrtha, an chathair a roghnaítear mar phríomhchathair an chultúir.

Barr

Cultúr agus gnóthaí closamhairc

Arna fhoilsiú i Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?