You are here:

Kulttuuri Euroopan unionissa

EU suojelee Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä ja tekee sitä tunnetuksi. Se myös tukee ja edistää taiteita ja luovia aloja alueellaan.

EU tukee taiteita ja luovaa alaa

 • ohjelmilla, joilla autetaan alaa hyödyntämään EU:n markkinoita ja digitaalitekniikkaa
 • rahoitustuella
 • helpottamalla tutkimushankkeisiin osallistumista
 • tukemalla yhteistyötä EU:n alueella ja sen ulkopuolella.

Seuraavilla EU-politiikan aloilla on myös yhteys kulttuuriin:

Aluepolitiikan rahastoista EU esimerkiksi avustaa musiikkiopistojen, konserttisalien ja äänitysstudioiden rahoitusta. EU:n tuella on kunnostettu myös historiallisia teattereita, esimerkiksi 1990-luvulla tulipalossa tuhoutuneet Barcelonan Teatro del Liceu ja Venetsian Fenice-teatteri.

Luova Eurooppa -ohjelma

Luova Eurooppa -ohjelmasta tuetaan eurooppalaista elokuvatuotantoa, taiteita ja luovaa alaa. Ohjelmassa seurataan aiempien Media- ja Media Mundus -ohjelmien sekä Kulttuuri-ohjelman linjoja ja pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä.

Ohjelman budjetti vuosina 2014–2020 on 1,46 miljardia euroa, ja sen tavoitteena on

 • edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja rikkautta
 • edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua EU:ssa
 • auttaa kulttuurialaa ja luovia toimialoja mukautumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon
 • avata uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita sekä laajentaa yleisöpohjaa
 • edistää talouskasvua.

Kulttuurialan palkinnot

EU rahoittaa osaltaan kulttuuriperinnön, arkkitehtuurin, kirjallisuuden ja musiikin alan palkintoja, joilla tuodaan esiin eurooppalaista taidetta.

Euroopan kulttuuripääkaupungit

Joka vuosi 2 kaupunkia nimetään Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi.

Kulttuuripääkaupungin asema antaa kaupungeille mahdollisuuden

 • korostaa eurooppalaista identiteettiään
 • tehostaa yhteistyötä kansallisten ja ulkomaisten kulttuuriorganisaatioiden kanssa
 • lisätä paikallisen taide-elämän elinvoimaisuutta.

Kokemus on osoittanut, että kulttuuripääkaupungin asemalla on pitkäaikaisia vaikutuksia kaupungin kulttuurielämään ja sosiaaliseen kehitykseen.