Navigointipolku

Kulttuuri


EU haluaa suojella Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä ja auttaa tekemään sitä tunnetuksi. Esimerkkejä Euroopan rikkaasta kulttuuriperinnöstä ovat kielet, kirjallisuus, teatteri, elokuva, tanssi, tv- ja radiotoiminta, taide, arkkitehtuuri ja taideteollisuus.

Viulisti © Rossen Donev - Varna Summer Music Festival

Nuori esiintyjä Bulgarian Varnassa pidetyillä kansainvälisillä musiikkifestivaaleilla.

EU tukee Euroopan kulttuuri- ja luovaa teollisuutta

  • tukiohjelmilla, joilla autetaan alaa hyödyntämään EU:n markkinoita ja digitaalitekniikkaa
  • rahoitustuella
  • helpottamalla tutkimushankkeisiin osallistumista
  • edistämällä yhteistyötä unionin sisäisten ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Myös moniin muihin EU-politiikan aloihin sisältyy kulttuuriulottuvuus. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi koulutusta (mm. kielten opiskelua), tutkimusta, tieto- ja viestintätekniikoita sekä sosiaalipolitiikkaa ja aluekehitystä koskeva politiikka.

Osana aluepolitiikkaansa EU esimerkiksi avustaa musiikkiopistojen, konserttisalien ja äänitysstudioiden rahoitusta. Sen tuella on kunnostettu myös historiallisia teattereita, esimerkiksi 1990-luvulla tulipalossa tuhoutuneet Barcelonan Teatro del Liceu ja Venetsian Fenice-teatteri.

Nainen entisöi monumenttia © Van Parys Media

EU tukee Euroopan kulttuuriperinnön suojelua.

EU:n Kulttuuri-ohjelma

EU:n nykyisen Kulttuuri-ohjelman DeutschEnglishfrançais (2007–13) kokonaisbudjetti on 400 miljoonaa euroa. Se kattaa kaikki muut alat paitsi audiovisuaalialan, ja sen tarkoituksena on edistää

  • koko Euroopan kannalta merkittävien kulttuuriesineiden tuntemusta ja säilyttämistä
  • kulttuurialan toimijoiden liikkuvuutta muissa Euroopan maissa
  • kulttuurituotteiden ja taideteosten liikkuvuutta EU:ssa
  • kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Uuden Luova Eurooppa -ohjelman DeutschEnglishfrançais (2014–2020) budjetin arvioidaan olevan yli 500 miljoonaa euroa, ja lisäksi 210 miljoonan euron lainavakuusjärjestelyn avulla kannustetaan pankkeja antamaan lainoja kulttuurialan pk-yrityksille.

Euroopan kulttuuripääkaupungit

Joka vuosi kaksi kaupunkia nimetään Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi DeutschEnglishfrançais.

Asema antaa kaupungeille ainutlaatuisen mahdollisuuden juhlistaa eurooppalaista identiteettiään, tehdä yhteistyötä kansallisten ja ulkomaisten kulttuuritahojen kanssa ja yleisesti tehdä kulttuurielämästään elinvoimaisempaa ja houkuttelevampaa.

Kummassakin kulttuuripääkaupungissa järjestetään vuoden aikana monenlaisia tapahtumia kaikilla kulttuurin aloilla. Kokemus on osoittanut, että kulttuuripääkaupungin asemalla on pitkäaikaisia vaikutuksia kaupungin kulttuurielämään sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Sivun alkuun

Kulttuuri- ja audiovisuaaliala

Julkaistu kesäkuussa 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.