Kultuur Euroopa Liidus


EL soovib säilitada Euroopa ühist kultuuripärandit, aidata muuta seda teiste jaoks kättesaadavaks ning toetada ja edendada Euroopa kunsti- ning loovtööstust.

Viiuldaja © Rossen Donev – Varna suvine muusikafestival

Viiuldaja rahvusvahelisel muusikafestivalil Bulgaarias Varna linnas.

EL toetab kunsti ja loomemajandust järgmiselt:

  • programmid, et aidata asjaomastel sektoritel kasu saada ELi turust ja digitaaltehnoloogiast;
  • rahastamine;
  • abi teadusprojektide teostamisel;
  • koostöö toetamine partneritega ELis ja sellest väljaspool.

Paljud ELi poliitikavaldkonnad on seotud kultuuriga:

Näiteks aitab EL osana oma regionaalpoliitikast rahastada muusikakoole, kontserdisaale ja salvestusstuudioid. Samuti on EL rahastanud ajalooliste teatrite restaureerimist, sealhulgas Teatro del Liceu Barcelonas ja Fenice Veneetsias.
Naine mälestusmärki restaureerimas © Van Parys Media

EL aitab taastada Euroopa kultuuripärandit.

Programm „Loov Euroopa”

Programm „Loov Euroopa” English aitab Euroopa kino- ning kunsti- ja loomesektoritel anda suuremat panust töökohtade loomisse ning majanduskasvu. Selle aluseks on edukaks osutunud programmid MEDIA ja MEDIA Mundus ning kultuuriprogrammid.

1,46 miljardi euro suuruse eelarvega (ajavahemikuks 2014–2020) programm „Loov Euroopa”:

  • kaitseb ja edendab Euroopa kultuurilist ning keelelist mitmekesisust ja kultuurilist rikkust;
  • aitab saavutada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu alast ELi eesmärki;
  • aitab kunsti- ja loomesektoril kohaneda digitaalajastu ning globaliseerumisega;
  • loob juurdepääsu uutele rahvusvahelistele võimalustele, turgudele ja publikule;
  • edendab majandusarengut.

Kultuuriauhinnad Euroopa Liidus

EL toetab auhindu sellistes valdkondades nagu kultuuripärand, arhitektuur, kirjandus ning muusika, rõhutades seeläbi Euroopa kunstialaste saavutuste kvaliteeti ja edu.

Euroopa kultuuripealinnad

Igal aastal nimetatakse 2 linna Euroopa kultuuripealinnaks English.

Asjaomane tiitel annab neile ainulaadse võimaluse rõhutada oma euroopalikku identiteeti, tõhustada koostööd nii oma riigi kui ka välismaiste kultuuriorganisatsioonidega ning elavdada kohalikku kultuurikeskkonda.

Kultuuripealinnaks olemisest saadakse pikaajalist sotsiaalset ja kultuurilist kasu.

Üles

Kultuur ja audiovisuaalküsimused

Välja antud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesAidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?