Kultur i EU


EU søger at bevare Europas fælles kulturarv og hjælpe med at gøre den tilgængelig for andre samt med at støtte og styrke kunst og den kreative sektor i Europa.

Violinist © Rossen Donev – Varna Sommermusikfestival

En violinist ved Varnas internationale musikfestival, Bulgarien.

EU støtter den kulturelle og kreative sektor gennem:

  • støtteprogrammer, der hjælper med at få det bedste ud af EU-markedet og de digitale teknologier
  • støtte
  • hjælp til forskningsprojekter
  • støtte til samarbejde med partnere i og uden for EU.

Mange EU-politikker er forbundet med kultur:

For eksempel hjælper EU som led i sin regionalpolitik med at betale for musikskoler, koncertsale og musikstudier. Det har også støttet genopbygningen af historiske teatre som Teatro del Liceu i Barcelona og Fenice i Venedig.
Kvinde restaurerer et monument © Van Parys Media

EU hjælper med at genskabe Europas kulturarv.

Programmet Et Kreativt Europa

Et Kreativt Europa English hjælper europæisk film, kunst og de kreative sektorer med at bidrage mere til beskæftigelse og vækst. Det tager udgangspunkt i de vellykkede programmer MEDIA, MEDIA Mundus og kulturprogrammerne.

Et Kreativt Europa har et budget på 1,46 mia. euro for perioden 2014-2020 og:

  • beskytter og fremmer Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og kulturelle rigdom
  • er med til at nå EU's mål for en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst
  • hjælper kunsten og de kreative sektorer med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globaliseringen
  • åbner nye internationale muligheder, markeder og målgrupper
  • fremmer den økonomiske udvikling.

Kunstpriser i EU

EU støtter priser på områder som kulturarv, arkitektur, litteratur og musik og fokuserer dermed på europæisk kunsts kvalitet og succes.

EU's kulturbyer

Hvert år vælges 2 byer til europæiske kulturbyer English.

Titlen giver dem en enestående lejlighed til at hylde deres europæiske identitet, intensivere samarbejdet med kulturelle organisationer både i deres hjemland og i udlandet og sætte yderligere gang i det lokale kulturliv.

At være kulturhovedstad giver byerne håndgribelige fordele såvel socialt som kulturelt.

Til toppen

Kultur og audiovisuelle medier

Udgivet i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?