Kultura v Evropské unii


Evropská unie se snaží zachovat společné kulturní dědictví Evropy a zpřístupnit ho ostatním. Zároveň podporuje a propaguje umělecké a tvůrčí odvětví.

Houslistka © Rossen Donev – Letní hudební festival ve Varně

Houslistka na mezinárodním hudebním festivalu v bulharské Varně

EU podporuje umělecké a kreativní odvětví hned několika způsoby:

  • prostřednictvím programů, jež je podněcují využít příležitostí, které nabízí trh EU a digitální technologie
  • poskytováním finančních prostředků
  • pomocí s výzkumnými projekty
  • spoluprací s partnery v EU i mimo ni.

Řada politik EU je s kulturní oblastí spojena:

Kultura má nezastupitelnou roli v regionální politice. EU například finančně podporuje provoz hudebních škol, koncertních síní a nahrávacích studií. Financovala také restaurování historických divadel, jako třeba Teatro del Liceu v Barceloně či Fenice v Benátkách.
Restaurátorka při práci na obnově nástěnné malby © Van Parys Media

EU pomáhá restaurovat evropské kulturní dědictví.

Kreativní Evropa

Program Kreativní Evropa English vychází z úspěšných programů MEDIA, MEDIA Mundus a Kultura. Pomáhá evropské kinematografii a uměleckému a tvůrčímu odvětví generovat více pracovních míst, a přispívat tak k hospodářskému růstu.

Program disponuje na období 2014–2020 rozpočtem ve výši 1,46 miliardy eur. Jeho cíle jsou tyto:

  • zajišťovat a prosazovat kulturní a jazykovou rozmanitost Evropy a její kulturní bohatství
  • přispívat k dosažení cíle EU, kterým je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
  • pomáhat uměleckému a tvůrčímu odvětví přizpůsobit se digitálnímu věku a globalizaci
  • otevírat nové mezinárodní příležitosti, trhy a získávat nové publikum
  • podporovat hospodářský rozvoj.

Kulturní ceny v Evropské unii

Evropská unie uděluje ceny na poli kulturního dědictví, architektury, literatury a hudby. Tyto ceny vyzdvihují kvalitu a úspěchy evropských umělců.

Evropská hlavní města kultury

Každý rok jsou 2 města jmenována Evropskými hlavními městy kultury English.

Pro vybraná města znamená tento titul zvýraznění jejich evropské identity a atraktivity, hlubší spolupráci s vnitrostátními i zahraničními kulturními subjekty a především oživení a zintenzivnění jejich kulturního života.

Ze zkušeností vyplývá, že titul evropského hlavního města kultury má silný a dlouhodobý pozitivní dopad na kulturní, sociální i ekonomický rozvoj města.

Začátek stránky

Kultura a audiovizuální oblast

Vydáno v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?