Kultura


Evropská unie se snaží zachovat společné kulturní dědictví Evropy – jazyky, literaturu, divadlo, kinematografii, tanec, hudbu, výtvarné umění, audiviozuální umění, architekturu, řemesla atd. – a zpřístupnit ho ostatním.

Houslistka © Rossen Donev – Letní hudební festival ve Varně

Mladá houslistka na mezinárodním hudebním festivalu v bulharské Varně.

EU podporuje kulturní a kreativní odvětví hned několika způsoby:

  • prostřednictvím svých programů, jež je podněcují využít příležitostí, které nabízí trh EU a digitální technologie
  • poskytováním finančních prostředků
  • pomocí s výzkumnými projekty
  • spoluprací s partnery v EU i mimo ni.

Řada politik EU je s kulturní oblastí spojena. Jde např. o vzdělávání (včetně jazykové výuky), vědecký výzkum, podporu informačních a komunikačních technologií, sociální politiku a regionální rozvoj.

Kultura má nezastupitelnou roli v regionální politice. EU například finančně podporuje provoz hudebních škol, koncertních síní a nahrávacích studií (např. financovala restaurování historických divadel Teatro del Liceu v Barceloně a Fenice v Benátkách, která byla v letech 1994 a 1996 poškozena požáry).

Restaurátorka při práci na obnově nástěnné malby © Van Parys Media

EU pomáhá restaurovat evropské kulturní dědictví.

Program Kultura

Současný program EU Kultura DeutschEnglishfrançais (2007–2013) disponuje celkovým rozpočtem ve výši 400 milionů eur, který je využíván na kulturní činnost s výjimkou audiovizuální oblasti. Spadají do něj tyto oblasti:

  • rozšiřování kulturního povědomí a ochrana kulturních statků, které nejsou pouze regionálního nebo celostátního významu, ale jsou výjimečné z celoevropského hlediska
  • pomoc pracovníkům kulturního odvětví, kteří chtějí v EU působit mimo svou zemi
  • usnadnění pohybu uměleckých děl a produkce po území EU
  • podpora mezikultuního dialogu.

Příští program Tvůrčí Evropa DeutschEnglishfrançais (2014–2020) by měl mít rozpočet ve výši více než 500 milionů eur. V jeho rámci bude spuštěn režim úvěrových záruk v objemu 210 milionů eur, jenž by měl motivovat banky, aby půjčovaly malých podnikům v kulturním odvětví.

Evropská hlavní města kultury

Každý rok jsou 2 města jmenována Evropskými hlavními městy kultury DeutschEnglishfrançais.

Pro vybraná města znamená tento titul zvýraznění jejich evropské identity a atraktivity, hlubší spolupráci s vnitrostátními i zahraničními kulturními subjekty a především oživení a zintenzivnění jejich kulturního života.

Ve městech se pak po celý rok koná velký počet kulturních akcí nejrůznějších uměleckých žánrů. Ze zkušeností vyplývá, že titul evropského hlavního města kultury má silný a dlouhodobý pozitivní dopad na kulturní, sociální i ekonomický rozvoj města.

Začátek stránky

Kultura a audiovizuální oblast

Vydáno v červnu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?