Навигационна пътека

Култура


ЕС се стреми да опази общото европейско културно наследство – езици, литература, театър, кино, танци, телевизионни и радио предавания, изкуство, архитектура и занаяти – и да помогне то да стане достъпно за другите.

Цигуларка © Росен Донев - Летен музикален фестивал във Варна

Млада изпълнителка на международния музикален фестивал във Варна, България.

ЕС подкрепя културните и творческите индустрии чрез:

  • програми за подпомагане, за да могат да извлекат максимална полза от пазара на ЕС и дигиталните технологии;
  • финансиране;
  • подпомагане на изследователски проекти;
  • насърчаване на сътрудничеството с партньори в Съюза и извън него.

Много политики на ЕС са свързани с културата: образование (включително изучаването на езици), научни изследвания, подкрепа за информационните и комуникационните технологии, социална политика и регионално развитие.

Така например в рамките на своята регионална политика ЕС подпомага финансирането на музикални училища, концертни зали и звукозаписни студиа. Той също така финансира възстановяването на исторически театри, включително Teatro del Liceu в Барселона и операта Fenice във Венеция, пострадали от пожари през 90-те години на XX век.

Жена, възстановяваща монумент © Van Parys Media

ЕС помага за възстановяването на европейското културно наследство.

Програма „Култура“ на ЕС

Настоящата културна програма на ЕС DeutschEnglishfrançais (2007-2013 г.) разполага с общ бюджет от 400 млн. евро за културни дейности извън сферата на аудиовизията. Целта на програмата е:

  • повишаване на осведомеността и опазване на произведения на културата, които са важни не само за даден регион или страна, но и за Европа като цяло;
  • подпомагане на работещите в културния сектор да живеят и работят в други европейски страни;
  • улесняване на разпространението на културни и художествени произведения в границите на Съюза;
  • стимулиране на междукултурния диалог.

Очаква се следващата програма „Творческа Европа“ DeutschEnglishfrançais (2014-2020 г.) да разполага с бюджет от над 500 млн. евро, а също така да даде старт на схема за гарантиране на заеми в размер на 210 млн. евро с цел насърчаване на банките да кредитират малки предприятия в сектора на културата.

Европейски столици на културата

Всяка година 2 града биват избрани за Европейски столици на културата DeutschEnglishfrançais.

По този начин те получават уникална възможност да отпразнуват своята европейска идентичност, да подобрят сътрудничеството си както с национални, така и с чуждестранни културни организации и да направят културния си живот по-привлекателен и по-разнообразен.

През цялата година в столиците на културата се провеждат разнообразни прояви във всички културни области. Опитът показва, че едногодишният статут на столица на културата има дългосрочно положително въздействие върху културното, социалното и икономическото развитие на града.

Нагоре

Култура и аудио‑визия

Публикувано през юни 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?