Култура в Европейския съюз


ЕС се стреми да опазва общото европейско културно наследство и да помага то да бъде достъпно за другите, а също така подкрепя и популяризира изкуствата и творческите индустрии в Европа.

Цигуларка © Росен Донев - Летен музикален фестивал във Варна

Цигуларка на международния музикален фестивал във Варна, България.

ЕС подкрепя културните и творческите индустрии чрез:

  • програми, които им помагат да се възползват максимално от пазара на ЕС и цифровите технологии;
  • финансиране;
  • подпомагане на изследователски проекти;
  • насърчаване на сътрудничеството с партньори в Съюза и извън него.

Много политики на ЕС са свързани с културата:

Така например в рамките на своята регионална политика ЕС подпомага финансирането на музикални училища, концертни зали и звукозаписни студиа. Той също така финансира реставрацията на исторически театри, включително Teatro del Liceu в Барселона и операта Fenice във Венеция.
Жена, реставрираща монумент © Van Parys Media

ЕС помага за възстановяването на европейското културно наследство.

Програма „Творческа Европа“

Програмата Творческа Европа English помага на европейското кино и творчески сектори да допринасят в по-голяма степен за заетостта и растежа, като използва постигнатото от успешните програми МЕДИА, МЕДИА Мундус и „Култура“.

Програмата „Творческа Европа“, която разполага с бюджет от 1,46 млрд. евро за 2014-2020 г.:

  • опазва и популяризира европейското културно и езиково разнообразие и културното богатство на Европа;
  • допринася за постигане на целта на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж;
  • помага на изкуствата и творческите сектори да се адаптират към цифровата ера и глобализацията;
  • разкрива нови международни възможности, пазари и публика;
  • стимулира икономическото развитие.

Награди в областта на изкуството в Европейския съюз

ЕС подкрепя награди в областите на културното наследство, архитектурата, литературата и музиката, като по този начин изтъква качеството и успеха на постиженията на европейските творци.

Европейски столици на културата

Всяка година 2 града биват избрани за Европейски столици на културата English.

По този начин те получават уникална възможност да отпразнуват своята европейска идентичност, да подобрят сътрудничеството си както с национални, така и с чуждестранни културни организации и да направят културния си живот по-привлекателен и по-разнообразен.

Статутът на столица на културата има доказано дългосрочно положително въздействие върху културното и социалното развитие на града.

Нагоре

Култура и аудио‑визия

Публикувано през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?