Konsumentskydd


EU:s konsumentpolitik ska

 • skydda dig mot allvarliga risker och hot som du inte själv kan hantera
 • se till att du får tydlig och korrekt information så att du kan fatta rätt köpbeslut
 • skydda dina rättigheter som konsument och hjälpa dig att lösa tvister med näringsidkare snabbt och effektivt
 • se till att dina rättigheter anpassas till utvecklingen – särskilt inom livsmedels-, energi-, finans-, transport och it-marknaderna.

En EU-marknad för konsumenterna

I en effektiv och integrerad EU-ekonomi som bygger på gemensamma regler ska du kunna lita på att dina rättigheter som konsument respekteras om du får problem när du köper varor och tjänster från andra EU-länder.

EU:s konsumentpolitik för 2014–2020 ska genomföra konsumentlagstiftningen på hela den inre marknaden och ge dig ett gott rättsligt skydd – till en årlig kostnad på bara 5 cent per person.

Torghandel © Shutterstock

Vare sig du handlar på torget eller internet skyddar EU dina rättigheter.

EU värnar dina intressen

EU verkar för en hög konsumentsäkerhet på många områden. Det finns särskilda säkerhetskrav för leksaker, elapparater, kosmetika, läkemedel, mat, tändare, personlig skyddsutrustning, maskiner och fritidsbåtar.

Stränga regler ser dessutom till att defekta produkter återkallas. EU får in över 2 000 anmälningar om farliga produkter varje år. Oftast gäller det leksaker, kläder och textilier (t.ex. lösa snören på barnkläder och giftiga kemikalier i möbeltyger).

EU tillvaratar också allmänna konsumentintressen, t.ex. när det gäller

 • god affärssed
 • vilseledande reklam och reklam som svartmålar konkurrerande varumärken (jämförande reklam)
 • prismärkning
 • oskäliga avtalsvillkor
 • distans- och hemförsäljning
 • andelsboende (time share) och semesterpaket
 • resenärers rättigheter
 • närings- och hälsopåståenden
 • nya livsmedel (t.ex. genetiskt modifierade livsmedel eller livsmedel från klonade djur)
 • livsmedelsingredienser och livsmedelsförpackningar.
Kvinna läser på en kosmetikprodukt i en affär © EU

Kosmetiska produkter måste uppfylla EU:s säkerhetskrav.

God affärssed

I och med att finansiella tjänster och näthandel blir allt vanligare har kommissionen infört rättigheter för konsumenter som tecknar lån eller utnyttjar andra kreditmöjligheter. Man har också föreslagit riktlinjer för god affärssed på internet och regler för alla aspekter av kontantfria betalningsmedel – som rätten att öppna bankkonto.

Konsumentintressena beaktas i de lagar som avreglerar vissa allmännyttiga tjänster, t.ex. kollektivtrafik, el- och gasmarknaden, telekommunikationer och posttjänster. Det ger dig ett brett utbud av tjänster med hög kvalitet och till rimliga priser – i hela EU.

Kontroll av att bestämmelserna följs

Du ska kunna hävda din rätt om EU-bestämmelserna inte tillämpas på rätt sätt. Det krävs därför ett bättre samarbete mellan EU-länderna. Domstolsförfaranden kan vara dyra och tidskrävande, särskilt om du ska driva ett ärende utomlands. För att underlätta överenskommelser utanför domstol har kommissionen utvecklat alternativa sätt att lösa tvister till låg eller ingen kostnad, bland annat en nättjänst för tvistlösning som startar 2016.

I EU är det förbjudet att använda otillbörliga affärsmetoder, t.ex. vilseledande reklam och aggressiva försäljningsmetoder som trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan.

Många tvekar att handla varor och tjänster från andra EU-länder, eftersom de är rädda för att bli lurade och inte vet vilka rättigheter de har. Nya EU-regler ger dig samma skydd mot oseriösa affärsmetoder och näringsidkare, oavsett om du handlar i butiken runt hörnet eller på nätet från ett annat EU-land.

Om du vill få hjälp vid en tvist kan du också kontakta nätverket för europeiska konsumentcentrum, ECC-Net. Hitta ditt lokala konsumentcentrum

Till början

Konsumentskydd

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

 • EU-kommissionen – Hälso- och konsumentfrågorEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskyddEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskydd – NutritionEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?