Konsumentskydd


EU:s konsumentpolitik ska

 • skydda din hälsa, säkerhet och ekonomiska välfärd
 • främja din rätt till information och upplysning
 • tillvarata dina intressen och uppmuntra konsumentorganisationer.

En EU-marknad för konsumenterna

I en effektiv och integrerad europeisk ekonomi ska du kunna köpa varor och tjänster i andra EU-länder och lita på att dina rättigheter som konsument respekteras om något går fel.

EU:s konsumentskyddsprogram för 2007–2013 ska ge dig ett starkt rättsligt skydd och se till att reglerna tillämpas korrekt.

Torghandel © Shutterstock

Vare sig du handlar på torget eller internet skyddar EU dina rättigheter.

EU värnar dina intressen

EU verkar för en hög nivå av konsumentsäkerhet på många områden:

 • Det finns särskilda säkerhetskrav för leksaker, elapparater, kosmetika, läkemedel, mat, tändare, personlig skyddsutrustning, maskiner och fritidsbåtar.
 • Stränga regler ska se till att defekta produkter återkallas. EU får in över 2 000 anmälningar om farliga eller osäkra produkter varje år. Oftast gäller det leksaker, kläder och textilier (t.ex. lösa snören på barnkläder och giftiga kemikalier i skor och möbeltyger).

EU tillvaratar också allmänna konsumentintressen, t.ex. när det gäller

 • god affärssed
 • vilseledande och jämförande reklam
 • prismärkning
 • oskäliga avtalsvillkor
 • distans- och hemförsäljning
 • andelsboende (time share) och semesterpaket
 • resenärers rättigheter
 • närings- och hälsopåståenden
 • nya livsmedel
 • livsmedelsingredienser och livsmedelsförpackningar.
Leksak © Bilderbox

Alla leksaker måste uppfylla EU:s säkerhetskrav.

God affärssed

I och med att finansiella tjänster och e-handel blir allt vanligare har kommissionen föreslagit riktlinjer för god affärssed på internet och regler för alla aspekter av konsumentkrediter och andra betalningsmedel än kontanter.

Konsumentintressena beaktas redan i de lagar som avreglerar vissa allmännyttiga tjänster, t.ex. transporter, el- och gasmarknaden, telekommunikation och post. Du bör därför ha ett brett utbud av tjänster med hög kvalitet och till rimliga priser.

Kontroll av att bestämmelserna följs

Du måste ha möjlighet att hävda din rätt om EU-bestämmelserna inte tillämpas på rätt sätt. Det krävs därför ett bättre samarbete mellan EU-länderna. Domstolsförfaranden kan vara dyra och tidskrävande, särskilt om du ska driva ett ärende utomlands. För att underlätta överenskommelser utanför domstol har kommissionen utvecklat alternativa sätt att lösa tvister till låg eller ingen kostnad.

I EU är det numera förbjudet att använda otillbörliga affärsmetoder, t.ex. vilseledande reklam och aggressiva försäljningsmetoder som trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan.

Många tvekar att handla över gränserna, eftersom de är rädda för att bli lurade och inte vet vilka rättigheter de har. Nya EU-regler ger dig samma skydd mot oseriösa affärsmetoder och näringsidkare, oavsett om du handlar i butiken runt hörnet eller på nätet från ett annat EU-land.

Om du vill få hjälp vid en tvist kan du också kontakta nätverket för europeiska konsumentcentrum, ECC-Net. Hitta ditt lokala konsumentcentrum

Till början

Konsumentskydd

Publicerad i januari 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

 • EU-kommissionen – Hälso- och konsumentfrågorEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskyddEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskydd – NutritionEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?