Potrošniki


Prednostne naloge politike o varstvu potrošnikov v EU obsegajo:

 • zaščito zdravja, varnosti in gospodarske blaginje
 • uveljavljanje pravic potrošnikov do obveščenosti in izobraževanja
 • varstvo interesov in spodbujanje združenj za samopomoč.

Trg EU za potrošnike

V učinkovitem in povezanem gospodarstvu EU, kjer veljajo enotni predpisi EU, lahko potrošniki kupujejo blago in storitve v drugih državah EU, pri čemer so njihove pravice potrošnikov zaščitene.

Program varstva potrošnikov (2007–2013) zagotavlja visoko raven pravnega varstva in pravilno izvrševanje predpisov.

Nakupovanje na tržnici © Shutterstock

EU varuje vaše pravice pri nakupih na tržnici ali na spletu.

Skrb za interese potrošnikov

Politika EU zagotavlja visoko raven varstva potrošnikov na mnogih področjih:

 • posebne varnostne zahteve veljajo za igrače, električne naprave, kozmetiko, zdravila, hrano, vžigalnike, osebno zaščitno opremo, stroje in plovila za rekreacijo
 • stroga pravila zagotavljajo odpoklic izdelkov z napako. EU vsako leto prejme več kot 2 000 obvestil o nevarnih izdelkih, zlasti v zvezi z igračami ter oblačili in tekstilijami (npr.: ohlapne vrvice na otroških oblačilih, strupene kemikalije na čevljih in oblazinjenih izdelkih).

EU varuje tudi splošne interese potrošnikov, kar zadeva:

 • poštene poslovne prakse
 • zavajajoče in primerjalno oglaševanje
 • označevanje cen
 • nepoštene pogodbene pogoje
 • prodajo na daljavo in od vrat do vrat
 • počitniške pakete in časovne zakupe
 • pravice potnikov
 • prehranske in zdravstvene trditve
 • nova živila
 • sestavine in embalažo prehrambenih izdelkov.
Igrača © Bilderbox

Za igrače veljajo varnostni standardi EU.

Poštene poslovne prakse

Zaradi razvoja finančnih storitev in elektronskega poslovanja je Komisija predlagala smernice za dobre prakse pri spletnem poslovanju ter pravila o potrošniških kreditih in negotovinskih plačilih.

lnteresi potrošnikov so že zajeti v zakonodaji o liberalizaciji javnih storitev, denimo javnega prevoza, preskrbe z električno energijo in plinom, telekomunikacij in poštnih storitev. Potrošnikom so tako na voljo kakovostne storitve po zmernih cenah.

Uveljavljanje pravil

Potrošniki lahko uporabijo pravna sredstva, če se pravila EU ne izvajajo pravilno. Zato je potrebno boljše sodelovanje med državami članicami. Sodne razprave so lahko drage in zamudne, zlasti če potekajo drugje in ne v matični državi. Evropska komisija želi spodbuditi zunajsodne poravnave, zato je pripravila mehanizme za reševanje sporov, pri katerih stroškov ni ali so zelo nizki.

V EU je zdaj nezakonito tudi nepošteno poslovno ravnanje, denimo zavajajoče oglaševanje in agresivne prodajne strategije, kot so nadlegovanje, prisila in neprimerno vplivanje na potrošnika.

Mnogi ljudje imajo pomisleke glede nakupovanja v tujini, saj niso prepričani, da so njihove pravice zaščitene, in ker se bojijo goljufij. Po novih pravilih EU so enako zaščiteni pred agresivnimi poslovnimi praksami in nepoštenimi trgovci ne glede na to, kje kupujejo – v trgovini čez cesto ali na spletni strani v drugi državi EU.

Potrošnikom pri uveljavljanju pravic pomaga tudi evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov (ECC-Net). Poiščite center v vaši bližini .

Na vrh

Potrošniki

Objavljeno januarja 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Twitter

 • Evropska komisija – zdravje in varstvo potrošnikovEnglish (en)
 • Skupno raziskovalno središče – Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikovEnglish (en)
 • Skupno raziskovalno središče – Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov – ekipa za prehranoEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?