Navigačný riadok

Spotrebitelia


Cieľom spotrebiteľskej politiky EÚ je

 • chrániť spotrebiteľov pred vážnymi rizikami a hrozbami, ktoré nemôžu riešiť sami,
 • vytvárať podmienky, v ktorých je možné rozhodovať sa na základe jasných, presných a ucelených informácií,
 • chrániť práva spotrebiteľov a umožniť rýchle a efektívne riešenie sporov s obchodníkmi,
 • zabezpečiť, aby tieto práva udržiavali krok s hospodárskymi a sociálnymi zmenami, najmä v oblasti trhov s potravinami, energiami, financiami, dopravou a digitálnymi technológiami.

Európsky trh pre spotrebiteľov

V účinnom a integrovanom hospodárstve EÚ založenom na celoeurópskych pravidlách musia mať spotrebitelia istotu, že v prípade problémov pri nákupe tovaru a služieb v iných krajinách EÚ sa ich práva dodržia.

Cieľom program EÚ na ochranu spotrebiteľa na roky 2014 až 2020, ktorý stojí ročne len 5 centov na osobu, je presadzovať spotrebiteľské právne predpisy na spoločnom trhu a poskytovať spotrebiteľom vysokú úroveň právnej ochrany.

Nakupovanie na trhu © Shutterstock

EÚ chráni vaše práva bez ohľadu na to, kde nakupujete – či na trhu alebo cez internet.

Ochrana vašich záujmov

Politika EÚ zabezpečuje spotrebiteľom vysokú úroveň bezpečnosti v mnohých oblastiach. Existujú osobitné bezpečnostné požiadavky , ktoré sa vzťahujú na hračky, elektrické spotrebiče, kozmetiku, lieky, potraviny, zapaľovače, prostriedky osobnej ochrany, stroje a rekreačné plavidlá.

Navyše platia prísne pravidlá, ktoré zaručujú stiahnutie chybných výrobkov z predaja. EÚ dostáva ročne viac ako 2 000 upozornení na nebezpečné výrobky. Väčšina z nich sa týka hračiek, oblečenia a textilu (napr. voľné šnúrky na detskom oblečení alebo toxické látky v čalúnení).

EÚ takisto zabezpečuje ochranu širších záujmov spotrebiteľov v oblastiach, akými sú napr.:

 • spravodlivé obchodné praktiky,
 • klamlivá reklama a reklama poškodzujúca dobré meno konkurenčných značiek (porovnávacia reklama),
 • cenové ukazovatele a označovanie,
 • nespravodlivé zmluvné podmienky,
 • predaj na diaľku a podomový predaj,
 • časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (tzv. timeshare) a balíky cestovných služieb,
 • práva osôb, ktoré cestujú na dovolenku alebo služobne,
 • vyhlásenia o zdravotných a nutričných hodnotách,
 • nové potraviny (napr. geneticky modifikované potraviny alebo potraviny z klonovaných zvierat),
 • potravinové zložky a balenie.
Žena skúmajúca obal kozmetického výrobku © EÚ

Kozmetické výrobky musia spĺňať bezpečnostné normy EÚ.

Spravodlivé obchodné praktiky

V reakcii na nárast finančných služieb a internetového predaja Európska komisia zakotvila práva spotrebiteľov, ktorí uzatvárajú úverovú zmluvu. Takisto navrhla usmernenia v oblasti osvedčených postupov pre podnikanie v online prostredí a pravidlá týkajúce sa všetkých aspektov bezhotovostných platieb vrátane práva na bankový účet.

Záujmy spotrebiteľov sú zakomponované v právnych predpisoch, ktorými sa zavádza liberalizácia v kľúčových oblastiach verejných služieb, akými sú napríklad verejná doprava a energetické, telekomunikačné a poštové služby. To znamená, že by ste všade v EÚ mali mať prístup ku kvalitným službám za dostupné ceny.

Presadzovanie pravidiel

Ako spotrebiteľ musíte mať nárok na nápravu, ak sa pravidlá EÚ neuplatňujú správne. Toto si vyžaduje lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi. Súdne konania môžu byť nákladné a časovo náročné, najmä ak prebiehajú v zahraničí. Na podporu mimosúdnych riešení Európska komisia vypracovala spôsoby urovnania sporov, ktoré sú lacné alebo bezplatné vrátane online služieb na riešenie sporov, ktoré začnú fungovať v roku 2016.

EÚ zakázala na celom svojom území viacero nekalých obchodných praktík. Patrí medzi ne napríklad klamlivá reklama a agresívne obchodné praktiky, ako napr. obťažovanie, nútenie a používanie nátlaku.

Mnohí ľudia sú pri nakupovaní tovaru a služieb z iných krajín EÚ opatrní, pretože ich trápi neistota v súvislosti s ich právami a obavy z podvodu. Cieľom nových právnych predpisov EÚ však je, aby ste ako spotrebiteľ boli chránený pred agresívnymi obchodnými praktikami a neserióznymi obchodníkmi bez ohľadu na to, či nakupujete v obchode za rohom, alebo prostredníctvom internetu v inej krajine EÚ.

V prípade potreby môžete takisto požiadať o pomoc Európsku sieť spotrebiteľských centier (ECC-Net). Vyhľadajte svoje najbližšie spotrebiteľské centrum češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiromânăsvenska.

Na začiatok

Spotrebitelia

Rukopis bol dokončený v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Twitter

 • Európska komisia – Zdravie a spotrebiteľské záležitostiEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľaEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľa – Skupina pre výživuEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?