Navigačný riadok

Spotrebitelia


Medzi priority spotrebiteľskej politiky EÚ patrí:

 • ochrana zdravia, bezpečnosti a hospodárskeho blahobytu,
 • podpora vašich práv na informácie a vzdelávanie
 • ochrana vašich záujmov a podpora svojpomocných združení spotrebiteľov.

Európsky trh pre spotrebiteľov

Efektívne, integrované hospodárstvo EÚ založené na celoeurópskych pravidlách by malo stimulovať dôveru spotrebiteľov pri nákupe tovaru a služieb v iných krajinách Únie. Spotrebitelia by zároveň mali mať istotu, že ich práva budú chránené, ak sa vyskytnú problémy.

Cieľom programu EÚ na ochranu spotrebiteľov (2007 – 2013) je poskytnúť im vysokú úroveň právnej ochrany a zabezpečiť správne presadzovanie právnych predpisov.

Nakupovanie na trhu © Shutterstock

EÚ chráni vaše práva bez ohľadu na to, kde nakupujete – či na trhu alebo cez internet.

Ochrana vašich záujmov

Politika EÚ zabezpečuje spotrebiteľom vysokú úroveň bezpečnosti v mnohých oblastiach:

 • osobitné bezpečnostné požiadavky sa vzťahujú na hračky, elektrické spotrebiče, kozmetiku, farmaceutiká, potraviny, zapaľovače, prostriedky osobnej ochrany, stroje a rekreačné plavidlá.
 • prísne pravidlá zaručujú stiahnutie chybných výrobkov z predaja. EÚ každoročne dostáva viac ako 2 000 upozornení na nebezpečné alebo škodlivé výrobky. Týkajú sa najmä hračiek, oblečenia a textilu (napr. príliš voľné zapínanie na detskom oblečení, prítomnosť toxických látok v topánkach a čalúnení).

EÚ takisto zabezpečuje ochranu širokých záujmov spotrebiteľov v oblastiach, akými sú napr.:

 • spravodlivé obchodné praktiky;
 • zavádzajúca a komparatívna reklama;
 • cenové ukazovatele a označovanie;
 • nespravodlivé zmluvné podmienky;
 • predaj na diaľku a podomový predaj;
 • striedavé užívanie nehnuteľností (tzv. timesharing) a dovolenkové pobyty;
 • práva cestujúcich;
 • výživové a zdravotné tvrdenia;
 • nové potraviny;
 • potravinové zložky a balenie.
Drevený panáčik © Bilderbox

Všetky hračky musia spĺňať bezpečnostné normy EÚ.

Spravodlivé obchodné praktiky

V súvislosti s rozmachom v sektore finančných služieb a elektronického obchodovania Komisia navrhla usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov online obchodovania a pravidlá týkajúce sa všetkých aspektov spotrebiteľských úverov a bezhotovostných platieb.

Ustanovenia na ochranu záujmov spotrebiteľov sú zakomponované v právnych predpisoch, ktorými sa zavádza liberalizácia v kľúčových oblastiach verejných služieb, akými sú napríklad dopravné, energetické, telekomunikačné a poštové služby. Týmito právnymi predpismi sa spotrebiteľom zaručuje univerzálny prístup k dostupným a vysokokvalitným službám.

Presadzovanie pravidiel

Ako spotrebiteľ musíte mať nárok na nápravu, ak sa pravidlá EÚ neuplatňujú správne. Uplatnenie tohto práva si vyžaduje lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi. Súdne konania môžu byť nákladné a časovo náročné, najmä ak prebiehajú v zahraničí. Na podporu mimosúdnych riešení Európska komisia vypracovala cenovo dostupné alebo úplne bezplatné mechanizmy alternatívneho riešenia sporov.

EÚ zakázala na celom svojom území viacero nekalých obchodných praktík. Patrí medzi ne klamlivá reklama a agresívne obchodné praktiky, ako napr. obťažovanie, nútenie a používanie nátlaku.

Mnohí ľudia sú pri cezhraničnom nakupovaní opatrní, pretože ich trápi neistota v súvislosti s ich právami a obavy z podvodu. Cieľom nových právnych predpisov EÚ je, aby ste ako spotrebiteľ boli rovnako chránení pred agresívnymi obchodnými praktikami a neserióznymi obchodníkmi bez ohľadu na to, či nakupujete v obchode za rohom, alebo prostredníctvom internetu v inej krajine Únie.

V prípade potreby môžete takisto požiadať o pomoc Európsku sieť spotrebiteľských centier (ECC-Net). Pozrite si, kde je najbližšie centrum ECC-Net vo vašom okolí .

Na začiatok

Spotrebitelia

Dátum uverejnenia: február 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Twitter

 • Európska komisia – Zdravie a spotrebiteľské záležitostiEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľaEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľa – Skupina pre výživuEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?