Konsumenci


Do priorytetów polityki konsumenckiej UE należy:

 • ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu konsumentów
 • wspieranie prawa konsumentów do informacji i edukacji
 • ochrona interesów konsumentów i zachęcanie ich do tworzenia organizacji samopomocowych.

Unijny rynek konsumencki

W produktywnej, zintegrowanej gospodarce UE opartej na ogólnounijnych przepisach, powinieneś mieć możliwość nabywania towarów i usług w innych krajach UE z ufnością, że jeśli coś pójdzie nie tak, twoje prawa konsumenckie będą chronione.

Unijny program ochrony konsumentów na lata 2007-2013 ma zapewnić ci lepszą ochronę prawną oraz odpowiednie egzekwowanie prawa.

Zakupy na targu © Shutterstock

UE chroni twoje prawa niezależnie od tego, czy robisz zakupy na targu, czy przez internet.

W interesie konsumentów

Polityka UE gwarantuje konsumentom wysoki poziom bezpieczeństwa w wielu obszarach:

 • zabawki, urządzenia elektryczne, kosmetyki, produkty farmaceutyczne, żywność, zapalniczki, środki ochrony indywidualnej, maszyny i łodzie rekreacyjne muszą odpowiadać szczególnym normom bezpieczeństwa
 • rygorystyczne przepisy gwarantują wycofywanie wadliwych produktów. Każdego roku do UE napływa ponad 2000 zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych produktów, chodzi głównie o zabawki, ubrania i wyroby tekstylne (np. luźne szwy w ubraniach dziecięcych, toksyczne chemikalia w butach i obiciach).

Dzięki działaniom UE chronione są także szerzej rozumiane interesy konsumentów, w takich dziedzinach jak:

 • Uczciwe praktyki biznesowe
 • reklamy wprowadzające w błąd i reklamy porównawcze
 • podawanie cen i etykietowanie
 • nieuczciwe warunki umów
 • sprzedaż wysyłkowa i handel obwoźny
 • timeshare (korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie) oraz wycieczki zorganizowane
 • prawa podróżnych
 • oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na produktach
 • nowa żywność
 • składniki żywności i opakowania.
Zabawka© Bilderbox

Wszystkie zabawki muszą spełniać standardy bezpieczeństwa ustanowione przez UE.

uczciwe praktyki biznesowe

W odpowiedzi na rozwój usług finansowych oraz handlu elektronicznego Komisja zaproponowała wytyczne w sprawie dobrych wzorców w handlu elektronicznym oraz przepisy obejmujące wszelkie aspekty kredytów konsumenckich i płatności bezgotówkowych.

Interesy konsumentów są już uwzględniane w aktach prawnych dotyczących liberalizacji najważniejszych sektorów usług publicznych, takich jak transport, dostawy energii elektrycznej i gazu, telekomunikacja i usługi pocztowe. Ma to zagwarantować powszechny dostęp do wysokiej jakości usług po przystępnych cenach.

Egzekwowanie przepisów

Konsumenci muszą mieć prawo dochodzenia swoich praw, jeśli przepisy przyjęte przez UE nie są odpowiednio wdrażane. Wymaga to sprawniejszej współpracy pomiędzy krajami UE. Postępowania sądowe mogą być kosztowne i długotrwałe, szczególnie gdy trzeba prowadzić je zagranicą. W ramach zachęcania do pozasądowego rozstrzygania sporów Komisja Europejska opracowała alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów, które są bezpłatne lub pociągają za sobą jedynie niewielkie koszty.

Nieuczciwe praktyki handlowe, takie jak reklamy wprowadzające w błąd oraz agresywne techniki sprzedaży (nękanie klienta, zmuszanie go do zakupu lub nadmierne wpływanie na jego decyzje), zostały w UE zabronione.

Wielu konsumentów unika zakupów za granicą, ponieważ nie są pewni, jakie prawa im w takim przypadku przysługują, oraz boją się, że zostaną oszukani. Nowe przepisy UE wprowadzają jednolity poziom ochrony przed agresywnymi praktykami handlowymi i oszustami, bez względu na to, czy konsument kupił produkt w lokalnym sklepie, czy też przez internet w innym kraju UE.

Pomocy w dochodzeniu praw udziela również sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższe Centrum Konsumenckie.

Początek strony

Konsumenci

Opublikowano w styczniu 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Twitter

 • Komisja Europejska – Zdrowie i ochrona konsumentówEnglish (en)
 • Wspólne Centrum Badawcze – Instytut Zdrowia i Ochrony KonsumentówEnglish (en)
 • Wspólne Centrum Badawcze – Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Zespół ds. ŻywieniaEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?