Konsumenci


Polityka konsumencka UE ma na celu:

 • chronić nas przed poważnym ryzykiem i zagrożeniami, którymi sami nie moglibyśmy sprostać
 • umożliwić nam podejmowanie decyzji na podstawie jasnych, precyzyjnych i spójnych informacji
 • chronić nasze prawa jako konsumentów, umożliwiając rozwiązywanie sporów z przedsiębiorstwami handlowymi w szybki i skuteczny sposób
 • gwarantować, że nasze prawa będą nadążać za zmianami gospodarczymi i społecznymi, szczególnie na rynku żywności, energii, finansów, transportu i technologii cyfrowych.

Unijny rynek konsumencki

W produktywnej, zintegrowanej gospodarce UE opartej na ogólnounijnych przepisach, klient powinien mieć możliwość nabywania towarów i usług w innych krajach UE mając pewność, że jeśli coś pójdzie nie tak, jego prawa konsumenckie będą chronione.

Przy koszcie wynoszącym zaledwie 5 centów rocznie na osobę, unijny program ochrony konsumentów na lata 2014–2020 ma gwarantować egzekwowanie praw konsumenckich na jednolitym rynku, a samym konsumentom zapewnić wysoki poziom ochrony prawnej.

Zakupy na targu © Shutterstock

UE chroni prawa konsumentów niezależnie od tego, czy robią zakupy na miejscowym targu, czy przez internet.

W interesie konsumentów

Polityka UE gwarantuje konsumentom wysoki poziom bezpieczeństwa w wielu obszarach. Istnieją specjalne wymogi bezpieczeństwa dotyczące zabawek, urządzeń elektrycznych,kosmetyków, produktów farmaceutycznych, żywności, zapalniczek, środków ochrony indywidualnej, maszyn i łodzi rekreacyjnych.

Ponadto rygorystyczne przepisy gwarantują, że wadliwe produkty zostaną wycofane. Każdego roku do UE napływa ponad 2000 zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych produktów. Większość z nich dotyczy zabawek, ubrań i wyrobów włókienniczych (np. luźne szwy w odzieży dziecięcej lub toksyczne substancje w obiciach mebli).

UE chroni także szerzej pojmowane interesy konsumentów w obszarach takich jak:

 • uczciwe praktyki handlowe
 • reklamy wprowadzające w błąd i reklamy przedstawiające w złym świetle konkurencję (reklamy porównawcze)
 • podawanie cen i etykietowanie
 • nieuczciwe warunki umów
 • sprzedaż wysyłkowa i handel obwoźny
 • timeshare (korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie) oraz wycieczki zorganizowane
 • prawa podróżnych (w celach rekreacyjnych lub służbowych)
 • oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na produktach
 • nowa żywność (np. genetycznie zmodyfikowana lub pochodząca ze sklonowanych zwierząt)
 • składniki żywności i opakowania.
klientka zapoznaje się w sklepie ze składem kosmetyku, © UE

Kosmetyki muszą spełniać normy bezpieczeństwa ustanowione przez UE.

Uczciwe praktyki handlowe

W odpowiedzi na rozwój usług finansowych oraz handlu elektronicznego Komisja Europejska ustanowiła przepisy dotyczące konsumentów pragnących zaciągnąć kredyt konsumencki lub chcących skorzystać z innych instrumentów kredytowych. Zaproponowała wytyczne dotyczące dobrych praktyk handlowych w internecie oraz zasady dotyczące wszystkich aspektów transakcji bezgotówkowych - włącznie z prawem do posiadania konta bankowego.

Interesy konsumentów są już uwzględniane w aktach prawnych dotyczących liberalizacji najważniejszych sektorów usług publicznych takich jak transport publiczny, dostawy energii elektrycznej i gazu, telekomunikacja i usługi pocztowe. Oznacza to, że każdy powinien mieć dostęp do wysokiej jakości usług po przystępnych cenach w całej UE.

Egzekwowanie przepisów

Konsumenci muszą mieć prawo do dochodzenia swoich praw, jeśli przepisy przyjęte przez UE nie są odpowiednio wdrażane. Wymaga to sprawniejszej współpracy pomiędzy krajami UE. Postępowania sądowe mogą być kosztowne i długotrwałe, szczególnie jeżeli trzeba je prowadzić za granicą. W ramach zachęcania do pozasądowego rozstrzygania sporów Komisja Europejska opracowała alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów, które są bezpłatne lub pociągają za sobą jedynie niewielkie koszty. Jednym z nich jest internetowa usługa rozstrzygania sporów, która zostanie uruchomiona w 2016 r.

Nieuczciwe praktyki handlowe – takie jak reklamy wprowadzające w błąd oraz agresywne techniki sprzedaży (nękanie klienta, zmuszanie go do zakupu lub nadmierne wpływanie na jego decyzje) zostały w UE zabronione.

Wielu konsumentów unika zakupów towarów lub usług za granicą, ponieważ nie są pewni, jakie prawa im w takim przypadku przysługują, oraz boją się, że zostaną oszukani. Niemniej jednak nowe przepisy UE chronią konsumentów przed agresywnymi praktykami handlowymi i oszustami, bez względu na to, czy konsument nabył produkt w lokalnym sklepie, czy też przez internet w innym kraju UE.

Innym sposobem dochodzenia praw może być pomoc sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższe Centrum Konsumenckie.

Początek strony

Konsumenci

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek strony



Bądźmy w kontakcie

Twitter

 • Komisja Europejska – Zdrowie i ochrona konsumentówEnglish (en)
 • Wspólne Centrum Badawcze – Instytut Zdrowia i Ochrony KonsumentówEnglish (en)
 • Wspólne Centrum Badawcze – Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Zespół ds. ŻywieniaEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?