Mogħdija tan-navigazzjoni

Konsumaturi


Il-prijoritajiet tal-politika tal-UE dwar il-konsumatur jinkludu:

 • il-protezzjoni tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-benesseri ekonomiku tiegħek
 • il-promozzjoni tad-drittijiet tiegħek għall-informazzjoni u għall-edukazzjoni
 • il-ħarsien tal-interessi tiegħek u l-għoti ta' inkoraġġiment favur l-assoċjazzjonijiet biex il-konsumaturi jgħinu lilhom infushom.

Suq tal-UE għall-konsumaturi

F’ekonomija effettiva u integrata tal-UE bbażata fuq regoli li japplikaw fl-UE kollha, għandek tkun tista' tixtri l-prodotti u s-servizzi minn pajjiżi oħrajn tal-UE mingħajr ma jkollok dubju li d-drittijiet tiegħek bħala konsumatur jiġu protetti jekk xi ħaġa tmur ħażin.

Il-programm tal-UE għall-protezzjoni tal-konsumaturi (2007-13) huwa maħsub biex jipprovdilek livell għoli ta’ protezzjoni legali u biex jiġi żgurat li l-liġi tiġi implimentata sew.

Nies jixtru mis-suq © Shutterstock

Kemm jekk tixtri mis-suq kif ukoll minn fuq l-internet, l-UE tħarislek drittijietek.

Nieħdu ħsieb l-interessi tiegħek

Il-politika tal-UE tiggarantixxi lill-konsumaturi livell għoli ta’ protezzjoni mill-periklu f’ħafna oqsma:

 • jeżistu rekwiżiti speċjali kontra l-perikli fil-każ tal-ġugarelli, tat-tagħmir li jaħdem bl-elettriku, tal-kożmetiċi, tal-prodotti farmaċewtiċi, tal-ikel, tal-lajters, tat-tagħmir protettiv personali, tal-makkinarju u tal-vetturi ta’ rikreazzjoni;
 • hemm regoli stretti li jgħinu biex jiġi żgurat li l-prodotti difettużi jinġabru lura. Kull sena l-UE tirċievi aktar minn 2,000 rapport dwar prodotti perikolużi jew riskjużi, l-aktar ġugarelli, ilbies u tessuti (eż. spag maħlul li jista' jinqala' fl-ilbies tat-tfal, u sustanzi kimiċi tossiċi fiż-żraben u fit-tapizzerija).

L-UE tħares ukoll l-interessi usa' tal-konsumaturi f'aspetti bħal:

 • prattiki ġusti fil-qasam tan-negozju;
 • riklamar li ma jurix l-affarijiet kif inhuma u riklamar komparattiv;
 • indikaturi tal-prezzijiet u tikkettar;
 • kundizzjonijiet inġusti fil-kuntratti;
 • bejgħ mill-bogħod u bieb bieb;
 • timeshares u btajjel organizzati b'kollox inkluż fil-prezz;
 • drittijiet tal-vjaġġaturi;
 • stqarrijiet dwar in-nutriment u s-saħħa;
 • ikel ġdid;
 • ingredjenti u pakketti tal-ikel.
Ġugarell © Bilderbox

Il-ġugarelli kollha jridu jissodisfaw l-istandards tal-UE dwar is-sikurezza

Prattiki ġusti fil-qasam tan-negozju

B'reazzjoni għat-tkabbir fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u tal-kummerċ elettroniku, il-Kummissjoni pproponiet linji gwida dwar prattiki tajbin għan-negozju minn fuq l-internet u regoli għall-aspetti kollha tal-ħlasijiet bil-kreditu u mhux bil-flus kontanti min-naħa tal-konsumatur.

L-interessi tal-konsumaturi diġà huma mdaħħlin fil-liġijiet li jilliberalizzaw servizzi pubbliċi ewlenin bħat-trasport, l-elettriku u l-gass, it-telekomunikazzjonijiet u l-posta. B'riżultat ta' dan, għandu jkollok kullimkien aċċess għal servizzi ta' kwalità għolja bi prezzijiet konvenjenti.

It-twettiq tar-regoli

Jekk ir-regoli tal-UE ma jiġux implimentati tajjeb, trid tkun tista' tikseb rimedju. Dan jitlob li jkun hemm koperazzjoni aħjar bejn il-pajjiżi tal-UE. Il-proċeduri tal-qorti jistgħu jqumu ħafna flus u jieħdu ħafna ħin, speċjalment jekk ikunu barra minn pajjiżek. Biex tħeġġeġ favur is-sejbien ta' soluzzjonijiet barra mill-qorti, il-Kummissjoni żviluppat mekkaniżmi għar-riżoluzzjoni tat-tilwim li ma jiswewx flus jew li jiswew ftit li xejn.

Prattiki kummerċjali inġusti bħar-riklamar li ma jippreżentax l-affarijiet kif inhuma u prattiki aggressivi tal-bejgħ li jinvolvu l-fastidju, l-isfurzar u l-użu ta' influwenza żejda issa huma illegali fl-UE.

Bosta huma dawk li qed joqogħdu lura mix-xiri transnazzjonali minħabba li mhumiex ċerti minn drittijiethom u jibżgħu li jqarrqu bihom. Ir-regoli l-ġodda tal-UE jagħtuk l-istess ħarsien minn prattiki kummerċjali agressivi u minn negozjanti diżonesti, kemm meta tixtri mill-ħanut ta’ ħdejk kif ukoll meta tagħmel dan minn websajt ta' pajjiż ieħor tal-UE.

Mod ieħor kif tista' titlob għal rimedju hu billi tikkuntattja lin-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumatur (European Consumer Centres Network, ECC-Net). Sib l-eqreb ċentru .

Fuq

Konsumaturi

Ippubblikat jannar 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Twitter

 • Kummissjoni Ewropea - Affarijiet dwar is-Saħħa u l-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Konsumatur - Tim dwar in-NutrizzjoniEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?