Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-konsumaturi


Il-politika tal-UE dwar il-konsumaturi hi mfassla biex

 • tipproteġik kontra riskji u theddid serji li ma tistax tindirizza waħdek
 • tippermettilek li tagħmel għażliet ibbażati fuq informazzjoni ċara, preċiża u konsistenti
 • tissalvagwardja d-drittijiet tal-konsumatur tiegħek, u b'hekk tippermettilek li ssolvi t-tilwimiet mal-kummerċjanti malajr u b'mod effikaċi
 • tiżgura li drittijietek iżommu l-pass mat-tibdil ekonomiku u soċjali - speċjalment fis-swieq tal-ikel, tal-enerġija, dawk finanzjarji, tat-trasport u diġitali.

Suq tal-UE għall-konsumaturi

F'ekonomija integrata u effikaċi tal-UE, li jkollha fil-bażi tagħha regoli applikabbli mal-UE kollha, int għandek tkun tista' tafda li drittijietek bħala konsumatur se jiġu rrispettati jekk ikun hemm xi problema meta tixtri oġġetti u servizzi f'pajjiżi oħra tal-UE.

Il-programm tal-protezzjoni tal-konsumaturi tal-UE, li jiswa l-ekwivalenti ta' 5 ċenteżmi għal kull persuna fis-sena, hu mfassal biex isaħħaħ il-liġijiet dwar il-konsumaturi fis-suq uniku kollu u b'hekk itik livell għoli ta' protezzjoni legali.

Nies jixtru mis-suq © Shutterstock

Kemm jekk tixtri mis-suq kif ukoll minn fuq l-internet, l-UE tipproteġilek drittijietek.

Nieħdu ħsieb l-interessi tiegħek

Il-politika tal-UE tiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni lill-konsumaturi f’ħafna oqsma: jeżistu rekwiżiti speċjali ta' sikurezza għall-ġugarelli, it-tagħmir li jaħdem bl-elettriku, il-kożmetiċi, il-prodotti farmaċewtiċi, l-ikel, il-lajters, it-tagħmir protettiv personali, il-makkinarju u l-vetturi ta’ rikreazzjoni.

Barra minn hekk, hemm regoli stretti li jgħinu biex jiġi żgurat li l-prodotti difettużi jinġabru lura. L-UE tirċievi aktar minn 2,000 rapport dwar prodotti mhux sikuri fis-sena. Ħafna minn dawn huma dwar ġugarelli, ilbies u tessuti (p.e. ħbula mhux imwaħħlin fuq ilbies tat-tfal jew kimiki tossiċi fit-tapizzerija).

L-UE tħares ukoll l-interessi usa' tal-konsumaturi f'oqsma bħal:

 • prattiki ġusti fil-qasam tan-negozju
 • reklamar qarrieqi u reklamar li jwaqqa' l-marki kummerċjali tal-kompetizzjoni (reklamar komparattiv)
 • indikaturi tal-prezzijiet u tikkettar
 • kundizzjonijiet inġusti fil-kuntratti
 • bejgħ mill-bogħod u bieb bieb
 • timeshares u vjaġġi b'kollox inkluż fil-prezz
 • id-drittijiet ta' dawn involuti fl-ivvjaġġar rikreattiv u għan-negozju
 • stqarrijiet dwar is-saħħa u l-valur nutrittiv
 • ikel ġdid (eż. ikel ġenetikament modifikat jew ikel minn annimali kloni)
 • ingredjenti u imballaġġ tal-ikel
mara qed teżamina flixkun tal-kożmetiċi f'ħanut, © UE

Il-kożmetiċi jridu jilħqu l-istandards ta' sikurezza tal-UE

Prattiki ġusti fil-qasam tan-negozju

B'reazzjoni għaż-żieda qawwija fis-servizzi finanzjarji u l-bejgħ onlajn, il-Kummissjoni Ewropea stabbilixxiet drittijiet għall-konsumatur li jissellfu jew jagħmlu użu minn faċilitajiet oħra ta' kreditu. Ipproponiet ukoll linji gwida għal prattiki ta' negozju onlajn tajbin u regoli dwar l-aspetti kollha ta' pagamenti mingħajr flus kontanti - inkluż id-dritt li jkollok kont tal-bank.

L-interessi tal-konsumaturi huma mdaħħlin fil-liġijiet li jilliberalizzaw servizzi pubbliċi ewlenin bħat-trasport, l-elettriku u l-gass, it-telekomunikazzjonijiet u l-posta. Dan ifisser li għandu jkollok aċċess għal servizzi ta' kwalità bi prezzijiet li jintlaħqu - kullimkien fl-UE.

L-infurzar tar-regoli

Għandek tkun tista' tfittex rimedju jekk ir-regoli tal-UE ma jiġux implimentati tajjeb. Dan jitlob li jkun hemm kooperazzjoni aħjar bejn il-pajjiżi tal-UE. Il-proċeduri tal-qorti jistgħu jqumu ħafna flus u jieħdu ħafna ħin, speċjalment jekk ikunu barra minn pajjiżek. Bħala inkoraġġiment biex jinstabu soluzzjonijiet għat-tilwim barra l-qorti, il-Kummissjoni żviluppat modi kif issolvi l-kunflitti li jiswew ftit jew xejn, inkluż servizz onlajn biex jissolva t-tilwim li għandu jibda fl-2016.

Prattiki kummerċjali inġusti – eż. ir-reklamar qarrieqi u prattiki aggressivi tal-bejgħ li jinvolvu l-fastidju, l-isfurzar u l-użu ta' influwenza żejda - issa huma illegali fl-UE.

Bosta huma dawk li qed joqogħdu lura mix-xiri ta' oġġetti u servizzi minn pajjiżi oħra tal-UE minħabba li mhumiex ċerti minn drittijiethom u għax jibżgħu mill-frodi. Madankollu, regoli ġodda tal-UE jipproteġuk kontra l-prattiki aggressivi tan-negozju u l-kummerċjanti malizzjużi - kemm jekk tkun qed tixtri mill-ħanut tal-kantuniera lokali kif ukoll minn websajt f'pajjiż ieħor tal-UE.

Mod ieħor kif tista' titlob għal rimedju hu billi tikkuntattja lin-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi (ECC-Net). Sib l-iktar ċentru qrib tiegħek hawnhekk češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiromânăsvenska.

Fuq

Konsumaturi

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Twitter

 • Kummissjoni Ewropea - Affarijiet dwar is-Saħħa u l-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Konsumatur - Tim dwar in-NutrizzjoniEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?