Navigācijas ceļš

Patērētāji


ES politika patērētāju aizsardzības jomā tiecas:

 • gādāt par jūsu veselību, drošību un ekonomisko labklājību;
 • aizstāvēt jūsu tiesības uz informāciju un izglītību;
 • aizsargāt jūsu intereses un sekmēt pašpalīdzības apvienības.

ES tirgus izveide patērētājiem

Vienotā un efektīvā Eiropas ekonomikā, kuras pamatā ir likumdošana, kuru piemēro visā ES, patērētājiem ir jābūt iespējai iegādāties preces un pakalpojumus citās ES valstīs un būt drošiem, ka problēmu gadījumā viņu tiesības ievēros.

ES patērētāju aizsardzība programmas (2007–2013) mērķis ir gādāt, lai katram būtu pieejama augsta līmeņa juridiskā aizsardzība, un garantēt, ka regulējumu pienācīgi piemēro.

Iepirkšanās tirgū © Shutterstock

Neatkarīgi no tā, vai iepērkaties tirgū vai internetā, ES aizsargā jūsu tiesības.

Patērētāju interešu aizsardzība

ES politika nodrošina patērētāju augsta līmeņa drošumu daudzās jomās:

 • šobrīd ir spēkā īpašas drošuma prasības rotaļlietām, elektriskajām ierīcēm, kosmētikas līdzekļiem, farmaceitiskajiem līdzekļiem, pārtikas produktiem, šķiltavām, personiskās aizsardzības aprīkojumam, mašīnām un atpūtas izbraukumu kuģiem;
 • stingri noteikumi garantē, ka defektīvas preces tiek atsauktas no tirgus. ES katru gadu saņem vairāk nekā 2000 brīdinājumu par bīstamiem vai nedrošiem ražojumiem. Tie galvenokārt ir rotaļlietas, apģērbs un tekstilizstrādājumi (pārāk vaļīgas auklas bērniem paredzētā apģērbā, toksiskas ķīmiskās vielas apavos un mīkstajās mēbelēs).

ES arī gādā, lai patērētāju intereses aizsargātu plašākās jomās, tādās kā:

 • negodīga tirdzniecības prakse;
 • maldinoša un salīdzinoša reklāma;
 • cenu norādes un marķēšana;
 • negodīgi līgumu noteikumi;
 • tālpārdošana un tirdzniecība mājās;
 • daļlaika īpašumtiesības un kompleksi ceļojumi;
 • ceļotāju tiesības;
 • ar uzturvērtību un veselību saistītas norādes;
 • jauno veidu pārtikas produkti;
 • pārtikas produktu sastāvdaļas un iepakojums.
Rotaļlieta © Bilderbox

Visām rotaļlietām ir jāatbilst ES drošības standartiem

.

Negodīga tirdzniecības prakse

Pieaugot finanšu pakalpojumiem un elektroniskajai tirdzniecībai, Komisija ierosinājusi pieņemt vadlīnijas, kas definē labu darījumu praksi internetā, un noteikumus, kas aptver visus patēriņa kredīta un bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu aspektus.

Patērētāju intereses jau ir ņemtas vērā likumdošanā, kas liberalizē svarīgākos sabiedriskos pakalpojumus, tādus kā transports, elektrība un gāze, telekomunikācijas un pasta pakalpojumi. Līdz ar to tiek sagaidīts, ka visiem būs pieejami kvalitatīvi pakalpojumi par pieņemamām cenām.

Efektīvs noteikumu piemērojums

Ir svarīgi, lai patērētājiem būtu iespēja saņemt kompensāciju, ja ES noteikumi piemēroti nepareizi. Šim nolūkam ir vajadzīga ciešāka sadarbība dalībvalstu starpā. Tiesas procesi, jo īpaši citā valstī, var būt ilgi un dārgi. Lai sekmētu strīdu izšķiršanu ārpus tiesām, Eiropas Komisija izstrādājusi jaunus bezmaksas vai pazeminātas maksas strīdu izšķiršanas mehānismus.

Negodīga tirdzniecības prakse, piemēram, maldinoša reklāma un agresīva tirdzniecības prakse — vajāšana, piespiešana un iebiedēšana — tagad ir aizliegta.

Neskaidrības savu tiesību jautājumā un bailes saskarties ar negodīgiem tirgotājiem attur daudzus no pārrobežu pirkumiem. Jaunie ES noteikumi piedāvā visiem vienādu aizsardzību pret agresīvām tirdzniecības darbībām un negodīgiem tirgotājiem neatkarīgi no iepirkšanās vietas — vietējā veikaliņā vai citas ES dalībvalsts tīmekļa vietnē.

Patērētājiem ir arī cita iespēja, kā lūkot pēc kompensācijas, — sazināties ar Eiropas patērētāju centru tīklu (EPC tīkls). Atrodiet tuvāko centru .

Uz augšu

Patērētāju aizsardzība

Publicēts 2013.gada janvārī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Twitter

 • Eiropas Komisija — Veselības un patērētāju aizsardzībaEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūtsEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūts (grupa, kas pēta ar pārtiku saistītus jautājumus)English (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?