Navigācijas ceļš

Patērētāji


ES politika patērētāju aizsardzības jomā paredz:

 • pasargāt patērētājus nopietna riska un apdraudējumu gadījumos, kad viņi pašu spēkiem nevar izsargāties;
 • nodrošināt viņiem iespēju izvēlēties, pamatojoties uz skaidru, precīzu un konsekventu informāciju;
 • aizsargāt patērētāju tiesības un dot viņiem iespēju ātri un efektīvi atrisināt visus strīdus ar tirgotājiem;
 • gādāt par to, ka patērētāju tiesības saskan ar ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām, jo īpaši pārtikas, enerģētikas, finanšu, transporta un digitālo tehnoloģiju jomā.

ES tirgus patērētājiem

Integrētā un efektīvā ES ekonomikā, kuras pamatā ir noteikumi, kurus piemēro visā ES, patērētājiem, iegādājoties preces un pakalpojumus citās ES valstīs, jābūt drošiem, ka problēmu gadījumā viņu tiesības ievēros.

2014.–2020. gadam pieņemtā ES patērētāju aizsardzības programma, kas gadā izmaksā nepilnus 5 centus uz cilvēku, piedāvā augstu juridiskās aizsardzības līmeni, garantējot attiecīgās likumdošanas piemērojumu visā vienotajā tirgū.

Iepirkšanās tirgū © Shutterstock

Neatkarīgi no tā, vai iepērkaties tirgū vai internetā, ES aizsargā jūsu tiesības.

Patērētāju interešu aizstāvība

ES politika tiecas garantēt patērētāju drošību daudzās jomās. Īpaši drošuma nosacījumi attiecas uz rotaļlietām, elektriskajām ierīcēm, kosmētikas līdzekļiem, zālēm, pārtikas produktiem, šķiltavām, personiskās aizsardzības aprīkojumam, mehānismiem un atpūtas izbraukumu kuģiem.

Turklāt stingri noteikumi palīdz garantēt, ka defektīvas preces tiek atsauktas no tirgus. ES katru gadu saņem vairāk nekā 2000 brīdinājumu par bīstamiem vai nedrošiem ražojumiem. Tie galvenokārt ir rotaļlietas, apģērbs un tekstilizstrādājumi (pārāk vaļīgas auklas bērnu apģērbā, toksiskas ķīmiskās vielas apavos un mīkstajās mēbelēs).

ES arī gādā, lai patērētāju intereses aizsargātu daudzās jomās, tādās kā:

 • negodīga tirdzniecības prakse;
 • maldinoša un salīdzinoša reklāma;
 • cenu norādes un marķēšana;
 • negodīgi līgumu noteikumi;
 • tālpārdošana un tirdzniecība mājās;
 • daļlaika īpašumtiesības un kompleksie ceļojumi;
 • ceļotāju tiesības (tūrisms un darījumu braucieni);
 • ar uzturvērtību un veselību saistītas norādes;
 • jaunā pārtika (piem., ģenētiski modificētā vai klonētu dzīvnieku izcelsmes pārtika);
 • pārtikas produktu sastāvdaļas un iepakojums.
Jauniete veikalā iepazīstas ar kosmētikas līdzekli © ES

Kosmētikas līdzekļiem ir jāatbilst ES drošības normām.

Godīga tirdzniecības prakse

Strauji attīstoties finanšu pakalpojumiem un tirdzniecībai tiešsaistē, Komisija ir noteikusi tiesības attiecībā uz aizņēmumiem un citiem kreditēšanas mehānismiem. Tā arī ierosinājusi pieņemt vadlīnijas, kas definē labu darījumu praksi internetā, un noteikumus, kas aptver visus bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu aspektus — ieskaitot tiesības uz bankas kontu.

Patērētāju intereses ir ņemtas vērā likumdošanā, kas paredz liberalizēt svarīgākos sabiedriskos pakalpojumus, tādus kā transports, elektrība un gāze, telekomunikācijas un pasta pakalpojumi. Patērētājiem visā ES būtu jābūt pieejamiem kvalitatīviem pakalpojumiem par pieņemamām cenām.

Efektīvs noteikumu piemērojums

Patērētājiem, kas cietuši saistībā ar ES noteikumu nepareizu piemērojumu, ir jāsaņem kompensācija. Šim nolūkam ir vajadzīga ciešāka sadarbība dalībvalstu starpā. Tiesas procesi, jo īpaši citā valstī, var būt ilgi un dārgi. Lai sekmētu strīdu izšķiršanu ārpus tiesām, Eiropas Komisija izstrādājusi jaunus bezmaksas un pazeminātas maksas strīdu izšķiršanas mehānismus, kuros ietilpst strīdu izšķiršana tiešsaistē — pakalpojums, kuram būtu jāsāk darboties 2016. gadā.

Negodīga tirdzniecības prakse, piemēram, maldinoša reklāma un agresīva tirdzniecības prakse — vajāšana, piespiešana un iebiedēšana —, tagad ir aizliegta visā ES.

Neskaidrības savu tiesību jautājumā un bailes saskarties ar negodīgiem tirgotājiem daudzus attur no pārrobežu pirkumiem. Jaunie ES noteikumi piedāvā visiem vienādu aizsardzību pret agresīvām tirdzniecības darbībām un negodīgiem tirgotājiem neatkarīgi no iepirkšanās vietas — vietējā veikaliņā vai citas ES dalībvalsts tīmekļa vietnē.

Problēmu gadījumā varat vērsties arī Eiropas patērētāju centru tīklā (ECC-Net). Atrodiet tuvāko centru češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiromânăsvenska.

Uz augšu

Patērētāju aizsardzība

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Twitter

 • Eiropas Komisija — Veselības un patērētāju aizsardzībaEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūtsEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūts (grupa, kas pēta ar pārtiku saistītus jautājumus)English (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?