Navigacijski put

Potrošači


Prioriteti politike zaštite potrošača EU-a uključuju:

 • zaštitu zdravlja, sigurnosti i gospodarske dobrobiti potrošača
 • promicanje prava potrošača na informacije i obrazovanje
 • zaštitu interesa potrošača i poticanje udruga za samopomoć.

Tržište EU-a za potrošače

U učinkovitom i integriranom gospodarstvu EU-a zasnovanom na pravilima koja vrijede na čitavom području EU-a potrošači trebaju biti u mogućnosti kupovati robu i usluge u drugim državama članicama EU-a, sigurni da su njihova prava zaštićena u slučaju neispravnosti.

Cilj EU-ova Programa zaštite potrošača (2007. – 2013.) pružiti je visoku razinu zaštite i osigurati da se zakon ispravno provodi.

Kupovanje na tržnici © Shutterstock

Bez obzira kupujete li na tržnici ili na internetu, EU štiti vaša prava.

Briga za prava potrošača

Politikom EU-a osigurava se visoka razina sigurnosti potrošača u mnogim područjima:

 • utvrđeni su posebni sigurnosni zahtjevi za igračke, električne uređaje, kozmetiku, lijekove, hranu, upaljače, opremu za osobnu zaštitu, strojeve i rekreacijska plovila
 • strogim se pravilima omogućuje povlačenje neispravnih proizvoda. EU svake godine zaprima više od 2000 izvješća o opasnim ili nepouzdanim proizvodima, prvenstveno igračkama, odjeći i tekstilu (npr. opuštene vrpce za stezanje na dječjoj odjeći, otrovne kemikalije u cipelama i presvlakama).

EU osim toga štiti šire interese potrošača u područjima kao što su:

 • poštena poslovna praksa
 • zavaravajuće i komparativno oglašavanje
 • pokazatelji cijena i označivanje
 • nepošteni uvjeti ugovora
 • prodaja na daljinu i od vrata do vrata
 • prava na nekretnine za odmor uz vremenski ograničenu uporabu i paket aranžmani
 • prava putnika
 • prehrambene i zdravstvene tvrdnje
 • nova hrana
 • sastojci hrane i ambalaža.
Igračka © Bilderbox

Sve igračke moraju udovoljavati sigurnosnim standardima EU-a.

Poštena poslovna praksa

Kao odgovor na porast financijskih usluga i elektroničke trgovine Komisija je predložila smjernice za dobru mrežnu poslovnu praksu i pravila za sve aspekte kreditnog i bezgotovinskog plaćanja potrošača.

Interesi potrošača već su obuhvaćeni zakonima kojima je cilj liberalizacija ključnih javnih usluga kao što su prijevoz, opskrba električnom energijom i plinom, telekomunikacije i pošta. Zahvaljujući tome možete imati pristup uslugama visoke kvalitete po pristupačnim cijenama.

Provođenje pravila

Ako se pravila EU-a ne provode ispravno potrošači mogu ostvariti pravnu zaštitu. Za to je potrebna bolja suradnja među državama članicama EU-a. Sudski postupci mogu biti skupi i dugotrajni, pogotovo ako se vode izvan vaše matične države. Kako bi poticala izvansudske nagodbe, Komisija je razvila mehanizme za rješavanje sporova koji su besplatni ili vrlo jeftini.

Nepoštena poslovna praksa, kao što je zavaravajuće oglašavanje ili agresivni načini prodavanja, kao što su uznemirivanje, prisila i upotreba nedopuštenog utjecaja, danas su nezakoniti na čitavom području EU-a.

Mnogi su ljudi neodlučni kad je riječ o prekograničnom kupovanju jer nisu sigurni u svoja prava te se boje prijevara. Nova pravila EU-a pružaju vam istu zaštitu od agresivnih poslovnih praksi i nepoštenih trgovaca bez obzira na to kupujete li u dućanu iza ugla ili na internetskim stranicama u drugoj državi članici.

Pravnu zaštitu možete tražiti i putem Mreže europskih centara za zaštitu potrošača (ECC-Net). Nađite vama najbliži centar .

Vrh

Potrošači

Objavljeno u siječnju 2013.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Twitter

 • Europska komisija - Zdravstvo i potrošačiEnglish (en)
 • Zajednički istraživački centar - Institut za zaštitu zdravlja i potrošačaEnglish (en)
 • Zajednički istraživački centar - Institut za zaštitu potrošačaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?